Strona Główna ˇ Forum ˇ Zdjęcia ˇ Teksty ˇ Szukaj na stronieNiedziela, Czerwca 16, 2024
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Forum
  Wszystkie teksty
  Mapa serwisu

Ilustracje
  Galeria zdjęć
  Album
  Stare mapy
  Stare pieczęcie

Teksty
  Historia
  Przodkowie
  Czasy Pawlikowskich
  Czasy przedwojenne
  II wojna światowa
  Po wojnie
  Zasłużeni Milnianie
  Adolf Głowacki:
Milno - Gontowa
  Ze starych gazet

Plany zagród
  Mapka okolic Milna
  Milno - Bukowina
  Milno - Kamionka
  Milnianie alfabetycznie
  Gontowa
  Gontowianie alfabetycznie

Literatura
  papierowa
  z internetu

Linki
  Strony o Kresach
  Przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe

Konktakt
  Kontakt z autorami

Na stronie
Milno na Podolu
Najnowszy użytkownik:
szweryda
serdecznie witamy.

Zarejestrowanych Użytkowników: 156
Nieaktywowany Użytkownik: 0

Użytkownicy Online:

maria 3 dni
Kazimierz 1 tydzień
WEBHELA 5 tygodni
zenekt 6 tygodni
sierp 9 tygodni
Jozef10 tygodni
MarianSz19 tygodni
Adolf24 tygodni
jola9b29 tygodni
Zakrzewski34 tygodni

Gości Online: 3

Twój numer IP to: 3.230.173.188

Artykuły 331
Foto Albumy 67
Zdjęcia w Albumach 1882
Wątki na Forum 47
Posty na Forum 133
Komentarzy 547
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Zagłosuj na nas

KRESY

Milno na sprzedaż ...lub w dzierżawę


Dodatek do Gazety Lwowskiey. Nro. 56. W Poniedziałek 12. Maia 1828.

E d y k t.

Nro. 5124.

Ces. król. Sąd Szlachecki Lwowski wiadomo czyni, iż na żądanie P. Wincentego Mroczkowskiego na zaspokoienie temuż przeciwko Sukcessorom zmarłego Ignacego Hrabiego Morskiego przysądzonych Summ 2000 i 1000 sztuk dukatów hollenderskich z procentami i exekucyinemi kosztami, sprzedaż przez publiczną licytacyą do téjże massy sukcessyonalnéj wspomnionego Ignacego Hrabiego Morskiego należących w Cyrkule Złoczowskim leżących dóbr Milno z Gątową, Kamionki i Podliski, pod następuiącemi warunkami dozwolona została.

1.Do przedsięwzięcia téyże sprzedaży, termin na dzień 12go Czerwca 1828 na godzinę 10 z rana przeznacza się.

2. Wspomnione dobra bez uszkodzenia na tychże dobrach lib. dom. 133 pag. 57 n. 114 on. na rzecz Magdaleny Hrabiny Morskiey a właściwie iey cessionariusza Pana Laurentego Hrab. Dzieduszyckiego zabezpieczonego prawa dożywotnego używania sprzedane będą.

3. Cena wywołania ustanawia się podług na dniu 6. Marca bieżącego roku uczynionego rzeczonych dóbr sądowego oszacowania w Summie 41570 ZR. 37 kr. w M. K.

4. Każdy licytowania chęć maiący obowiązanym będzie przed licytacya 10/100 Summy szacunkowéy mianowicie Summę 4157 ZR M. K. do rąk Kommissyi licitacyiney iako zadatek złożyć, któren iednak w Summę kupna ofiarować się maiącą wrachowany będzie. Od złożenia takowego zadatku iednakowoż Pan Wincenty Mroczkowski iako exekucyę prowadzący na ten przypadek uwalnia się, ieżeli tenże Instrument kaucyi na Summą zadatku brzmiący, na swoiey przeciwko sukcessorom Ignncego Hrabiego Morskiego iemu zasądzoney Summie 3000 sztuk Dukatów holenderskich należycie zabezpieczony wraz z Extraktem tabularnym tey swoiey należytość sadowi przedstawi.

5. Naywięcey ofiaruiący będzie obowiązany podaną całę Summe kupna w 30 dniach po otrzymaney Rezolucyi na ninieyszą licytacyę wypasć maiącey do Depozytu tegoż C. K. Sądu szlacheckiego na rzecz wierzycieli na wspomnionych dobrach zabespieczonych złożyć, chyba że ten albo ów wierzyciel swoią należytość, przed pierwey uczynić się mogącym wypowiedzeniem przyiąć niechciałby, na któren to wypadek naywięcey ofiaruiący takowę należytość, iak dalece podana Summa kupna rozciągać się będzie, przyiąć ma. Gdyby rzeczone dobra ieden z wierzycieli kupił, i udowodnił, że iego należytość tak kapitalna iako i prowizionalna, na wspomnionych kupić się maiących dobrach zabespieczona, iest rzeczywistą, i szczególnie tabularnym pierwszeństwem zaopatrzoną, która albo całą Summą kupna alboli też część takowey wyczerpuie, na ów czas tegoż wierzyciela wolności zostawia się lub całą Summę kupna, lub też stosunkową część takowey za rocznemi 5/100 procentami liczyć się maiącemi, aż do przyszłego porządku wierzycieli tabularnych ustanowienia na swoiey należytości zabespieczyć, a po nastąpioney ustanowie tabularnego porządku ze swoią należytością kompenzować; resztuiącą zaś część ofiarowaney Summy kupna, która podług wyżey wzmiankowanego zabespieczenia zostać by się miała, winien będzie naywięcey ofiaruiący wierzyciel, w 30 dniowym terminie temuż naznaczyć się maiącym, do Depozytu tuteyszego C. K. Sądu szlacheckiego złożyć.

6. Naywięcey ofiaruiący, któren wyżey napomniane warunki dopełni, otrzyma kupionych dóbr dekret dziedzictwa, będzie w prawo własności tychże dóbr wpuszczonym, i ciężary na dobrach kupionych znayduiące się, wyjąwszy iednak prawo do żywocia Panu Laurentemu Dzieduszyckiemu przysłużaiące i ciężary gruntowe, w Tabuli Kraiowéy wymazane a na summę kupna przeniesione zostaną. Zaś do użytkowania wspomnionych dóbr naywięcéy ofiaruiący nie pierwéy przyiść może, aż dopóki prawo do żywocia wspomnionéy Magdalenie Hrabinie Morskiéy przesłużaiące, a Panu Laurentemu Hrabiemu Dzieduszyckiemu ustąpione, nie wygaśnie.

7. Jeżeli naywięcéy ofiaruiący co się tyczy podanéy summy kupna wyżey przytoczonym warunkom zadosyć nie uczyni, natenczas kupione dobra na niebespieczeństwo i koszta kupiciela, i w tylko iednym naznaczyć się maiącym terminie sprzedane będą.

8. Gdyby rzeczone dobra w wyżéy wyrażonym terminie, ani podług szacunku ani powyżéy sprzedane być nie mogły, to zostaną takowe poniżéy summy szacunkowéy sprzedane.

Inwentarze ekonomiczne tudzież akt detaxacyi, iakotéż extrakt tabularny sprzedać się maiących dóbr, mogą być każdego czasu w Registraturze tuteyszego c. k. Sądu przeyrzane.

O dozwolonéy téyże licytacyi uwiadamiaią się strony, iakotéż wszyscy na tych dobrach hypotekowani wierzyciele przez oddzielne rezolucye, ci zaś, którzy nieobecni są, mianowicie P. Antoni Hrabia Ostrowski, iako Oyciec swoich dzieci, Julianny, Tomasza, Józefa i Stanisława Hrabiów Ostrowskich, iakotéż Łucya z Wallabreque Hrabina Morska, przez ninieyszy edykt i przez ustanowionego kuratora P. doktora i kraiowego Adwokata Mikołaia Napadiewicza, któremu dodany iest P. doktor kraiowy Adwokat Michał Pacławski, którzy Adwokaci także nad całością praw tychże wierzycieli czuwać maią, którymby z iakiéykolwiek przyczyny rezolucya przed terminem licytacyi doręczona nie była, albo którzyby w tych czasach hypolekę na sprzedać się maiących dobrach otrzymali.

Z Rady C. K. Sądu Szlacheckiego.

We Lwowie d. 15. Kwietnia 1828.


Ognisko. Pismo Tygodniowe, poświęcone interesom Rolnictwa, Przemysłu, Handlu, Sztuk i Rzemiosł. Nr. 51. 1860. 15 Grudnia.

DOBRA MILNO, BUKOWINA i GĄTOWA w obw. Złoczowskim, 2 1/2 mili od Tarnopola, 4 mile od Brodów odległe, 774 mor. gr. ornych, 130 m. łąk i sianożęci, wyłączne prawo propinacyi, 300 nrów osady, 2 młyny, gorzelnia i wołownia murowana i wielkie potrzebne budynki gospod. od wiosny 1861 r. do wydzierżawienia.

Dzierżawcy zechcą się zgłosić listownie lub osobiście do właścicielki tychże dóbr. - Lwów ul. Pańska dom Gablenca Nr. 1 4/4 pierwsze piętro.


Gazeta Narodowa. Rok V. Nr. 24. We Lwowie, Niedziela d. 28. Stycznia 1866.

Uwiadomienie o dzierżawie.

Dobra "Milno" z przyległościami: "Gątowa, Podliski, Bukowina i Kamionka" mające razem 300 nrów osady. o dwóch folwarkach w obwodzie złoczowskim, od Tarnopola 3, od Brodów 4, od Złoczowa 5 mil odległe, przy głównym trakcie Zbarazkim i Brodzkim położone, obejmujące 780 morgów ornej ziemi, 135 morgów sianożeci, przeszło 1.000 morgów pastwisk w lasach, z nowym wygodnym murowanym domem mieszkalnym, z gorzelnią na 105 wiader codziennego zacieru, z wołownią, stajnią, stodołą i młocarnią, które to wszystkie budynki są murowane - z wszystkiemi innemi budynkami gospodarskiemi, z propinacją w sześciu karczmach, z czynszem z dwóch kasarń dla c. k. straży pogranicznej, z pięcioma pasiekami, z sprzętami gospodarskiemi, z domami i ogrodami dla służby i czeladzi skarbowej, z dodaniem drzewa do gorzelni i na opał, są od 24. czerwca 1867 roku na lat kilka do wydzierżawienia.

Bliższych szczegółów, tej dzierżawy dotyczących udziela właścicielka tego majątku, we Lwowie przy ulicy Majerowskiej nr. domu 617 3/4 lub zarząd dóbr w miejscu, ostatnia poczta "Załoźce".

(To samo ogłoszenie odnaleźliśmy jeszcze w pięciu innych numerach Gazety Narodowej z tamtego roku - nr 26 z 31 stycznia 1866, nr 78 z 5 kwietnia 1866, nr 282 z 7 grudnia 1866, nr 283 z 8 grudnia 1866 i nr 287 z 14 grudnia 1866).


Gazeta Lwowska. Rok 80. Nr. 166. Wtorek, 22 Lipca 1890.

Do wydzierżawienia od 24 czerwca roku przyszłego dobra
Milno i Halawa
w powiecie brodzkim położone, oddalone od stacyi kolei Zborów trzy mile, obejmujące razem około 938 morgów obszaru, młyny, gorzelnię i karczmy. - Dla obejrzenia zgłaszać się należy do Wgo Stróżeckiego, rządcy dóbr w Milne p. Załoźce; wydzierżawia Zarząd dóbr Medyka, poczta Medyka.


Gazeta Lwowska. Rok 83. Nr. 186. Czwartek, 17 Sierpnia 1893.

W państwie Milno
stacya kolei żelaznej Zborów
o. p. Załośce jest około
7000 dębów do sprzedania.


Gazeta Lwowska. Rok 96. Nr. 148. Niedziela, 1 Lipca 1906.

L. cz. Ec. S. 46 (131)

W sprawie konkursowej Marka Biedera rozpisuje się sprzedaż z wolnej ręki połowy dóbr Milna.

Chęć kupna mający mają wnieść ofertę na ręce zawiadowcy masy adwokata dra Ausschnitta w Buczaczu najdalej do 23go lipca 1906, który też bliższe informacye co do warunków nieruchomości nabycia tej udzielić może.

Buczacz, dnia 27 czerwca 1906.

Komisarz konkursowy.


Gazeta Lwowska. Rok 96. Nr. 159. Sobota, 14 Lipca 1906.

L. cz. CC. S. 4/6 (131)

W sprawie konkursowej Marka Biedera(*) do powzięcia uchwały przez ogół wierzycieli co do sprzedaży z wolnej ręki połowy dóbr Milna wyznacza się audyencyę na dzień 25 lipca 1906, godzina 10 przed południem.

O tem zawiadamia się wszystkich wierzycieli.

Buczacz, dnia 27 czerwca 1906.

Komisarz konkursowy.

(*) w oryg. błędnie "Budera"Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Copyright ©Grupa Przyjaciół Milna. Wykonanie: Remek Paduch & Kazimierz Dajczak 2008-2018