Rzymskokatolickie księgi urodzeń indeks nazwisk P-S
Dodane przez Remek dnia Czerwca 13 2014 17:09:04

Z KSIĄG KOŚCIELNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W ZAŁOŹCACH
URODZENI Z MILNA I GONTOWY - INDEKS NAZWISK CZĘŚĆ 9

Część pierwsza z nazwiskami od Albański do Byczek jest tutaj
Część druga z nazwiskami od Chwałowicz do Dąbrowski jest tutaj
Część trzecia z nazwiskiem Dec jest tutaj
Część czwarta z nazwiskami od Denysiuk do Hoffmann jest tutaj
Część piąta z nazwiskami od Iwanicki do Letki jest tutaj
Część szósta z nazwiskami od Lis do Maliszewski jest tutaj
Część siódma z nazwiskami od Marciasz do Misztal jest tutaj
Część ósma z nazwiskami od Miśków do Pastuszyn jest tutaj
Część dziesiąta z nazwiskami od Szeliga do Uderski jest tutaj
Część jedenasta z nazwiskami od Wagner do Żyłan jest tutaj
Pawłowska Agata ur. 1827, rodzice: Pawłowski Bazyli + Maliszewska Barbara, córka Jacka, dom nr 158 Milno
Pawłowska Agnieszka ur. 1834, rodzice: Pawłowski Jakub + Dec Anna, dom nr 157 Milno
Pawłowska Anna ur. 1817, rodzice: Pawłowski Bazyli + Maliszewska Barbara, nr domu nie podany, Milno
Pawłowska Anna ur. 1827, rodzice: Pawłowski Jakub, syn Tomasza i Jadwigi + Dec Anna, córka Andrzeja i Rozalii, dom nr 157 Milno
Pawłowska Anna ur. 1855, zm. 1856, rodzice: Pawłowski Benedykt + Zając Anna, córka Marcina i Marii zd. Dec, dom nr 152 Milno
Pawłowska Anna ur. 1856, zm. 1858, rodzice: Pawłowski Piotr + Mazur Maria, córka Marcina i Anny zd. Głowackiej, dom nr 158 Milno
Pawłowska Anna ur. i zm. 1859, rodzice: Pawłowski Benedykt, syn Wojciecha i Marii zd. Zaleskiej + Zając Anna, córka Marcina i Marii zd. Dec, dom nr 152 Milno
Pawłowska Anna ur. 1877, zm. 1878, rodzice: Pawłowski Franciszek, syn Piotra i Marii zd. Mazur + Zając Katarzyna, córka Józefa i Marii zd. Letkiej, dom nr 158 Milno
Pawłowska Anna ur. 1888, rodzice: Pawłowski Jan, syn Andrzeja i Teresy zd. Bieniaszewskiej + Mazur Agnieszka, córka Jakuba i Marii zd. Baran, dom nr 180 Milno
Pawłowska Anna ur. 1890, rodzice: Pawłowski Jan, syn Piotra i Marii zd. Mazur + Krąpiec Katarzyna, córka Antoniego i Marii zd. Olejnik, dom nr 158 Milno
Pawłowska Anna ur. 1892, rodzice: Pawłowski Franciszek, syn Piotra i Marii zd. Mazur + Zając Katarzyna, córka Józefa i Marii zd. Letkiej, dom nr 158 Milno
Pawłowska Franciszka ur. 1858, zm. 1881, rodzice: Pawłowski Michał, syn Jakuba i Anny zd. Dec + Czapla Maria, córka Wojciecha i Marii zd. Dec, dom nr 157 Milno
Pawłowska Franciszka ur. 1883, rodzice: Pawłowski Michał, syn Jakuba i Marii zd. Maliszewskiej + Olejnik Regina, córka Macieja i Tekli zd. Olejnik, dom nr 188 Milno
Pawłowska Jadwiga ur. 1857, zm. 1887, rodzice: Pawłowski Benedykt, syn Wojciecha i Marii + Zając Anna, córka Marcina i Marii zd. Dec, dom nr 152 Milno
Pawłowska Joanna ur. 1877, rodzice: Pawłowski Jan, syn Andrzeja i Teresy zd. Bieniaszewskiej + Mazur Agnieszka, córka Jakuba i Marii zd. Baran, dom nr 180 Milno
Pawłowska Julianna ur. 1842, rodzice: Pawłowski Jakub + Dec Anna, córka Andrzeja i Rozalii, dom nr 157 Milno
Pawłowska Katarzyna ur. 1827, rodzice: Pawłowski Michał, syn Krzysztofa i Marii + Zaleska Agnieszka, córka Jakuba i Marianny, dom nr 180 Milno
Pawłowska Katarzyna ur. 1849, rodzice: Pawłowski Jakub + Maliszewska Maria, córka Wincentego i Katarzyny zd. Prasoła, dom nr 180 Milno
Pawłowska Katarzyna ur. 1852, rodzice: Pawłowski Andrzej + Mazur Apolonia, córka Andrzeja i Tekli zd. Pawłowskiej, dom nr 180 Milno
Pawłowska Katarzyna ur. 1874, rodzice: Pawłowski Jan, syn Andrzeja i Teresy zd. Bieniaszewskiej + Mazur Agnieszka, córka Jakuba i Marii zd. Baran, dom nr 180 Milno
Pawłowska Katarzyna ur. 1874, rodzice: Pawłowski Michał, syn Jakuba i Marii zd. Maliszewskiej + Olejnik Regina, córka Macieja i Tekli zd. Olejnik, dom nr 180 Milno
Pawłowska Katarzyna ur. 1881, rodzice: Pawłowski Maciej, syn Jakuba i Marii zd. Maliszewskiej + Czapla Jadwiga, córka Macieja i Anny zd. Gałusza, dom nr 256 Milno
Pawłowska Katarzyna ur. 1884, zm. 1887, rodzice: Pawłowski Franciszek, syn Piotra i Marii zd. Mazur + Zając Katarzyna, córka Józefa i Marii zd. Letkiej, dom nr 158 Milno
Pawłowska Katarzyna ur. 1892, rodzice: Pawłowski Piotr, syn Jakuba i Marii zd. Maliszewskiej + Krąpiec Maria, córka Eliasza i Anastazji zd. Wajda, dom nr 180 Milno
Pawłowska Ludwika ur. 1869, rodzice: Pawłowski Michał, syn Jakuba i Marianny zd. Maliszewskiej + Olejnik Regina, córka Macieja i Tekli zd. Olejnik, dom nr 180 Milno
Pawłowska Magdalena ur. 1821, rodzice: Pawłowski Jakub + Dec Anna, dom nr 157 Milno
Pawłowska Maria ur. 1822, rodzice: Pawłowski Michał + Zaleska Jadwiga, dom nr 180 Milno
Pawłowska Maria ur. 1890, rodzice: Pawłowski Franciszek, syn Piotra i Marii zd. Mazur + Zając Katarzyna, córka Józefa i Marii zd. Letkiej, dom nr 158 Milno
Pawłowska Maria ur. 1835, rodzice: Pawłowski Wojciech + Szeliga Wiktoria, dom nr 141 Milno
Pawłowska Maria ur. 1844, rodzice: Pawłowski Andrzej + Bieniaszewska Teresa, córka Tomasza i Reginy, dom nr 180 Milno
Pawłowska Maria ur. 1848, rodzice: Pawłowski Benedykt + Zając Anna, córka Marcina i Marii, dom nr 153 Milno
Pawłowska Maria ur. 1852, rodzice: Pawłowski Jakub + Maliszewska Marcella, córka Wincentego i Katarzyny zd. Prasoła, dom nr 180 Milno
Pawłowska Maria ur. 1862, zm. 1864, rodzice: Pawłowski Michał, syn Jakuba i Anny zd. Dec + Czapla Maria, córka Wojciecha i Marii zd. Dec, dom nr 157 Milno
Pawłowska Maria ur. 1880, rodzice: Pawłowski Jan, syn Piotra i Marii zd. Mazur + Pawłusyk Katarzyna, córka Jana i Marii zd. Kociubińskiej, dom nr 158 Milno
Pawłowska Maria ur. 1882, zm. 1885, rodzice: Pawłowski Jan, syn Andrzeja i Teresy zd. Bieniaszewskiej + Mazur Agnieszka, córka Jakuba i Marii zd. Baran, dom nr 180 Milno
Pawłowska Maria ur. i zm. 1884, rodzice: Pawłowski Maciej, syn Jakuba i Marii zd. Maliszewskiej + Czapla Jadwiga, córka Macieja i Anny zd. Gałusza, dom nr 256 Milno
Pawłowska Maria ur. 1885, rodzice: Pawłowski Jan, syn Andrzeja i Teresy zd. Bieniaszewskiej + Mazur Agnieszka, córka Jakuba i Marii zd. Baran, dom nr 180 Milno
Pawłowska Marianna ur. 1830, rodzice: Pawłowski Jakub, syn Tomasza i Jadwigi + Dec Anna, córka Andrzeja i Rozalii, dom nr 157 Milno
Pawłowska Marianna ur. 1830, matka: Pawłowska Regina, córka Kazimierza i Ewy, dom nr 150 Milno
Pawłowska Marianna ur. 1870, rodzice: Pawłowski Piotr, syn Bazylego i Barbary zd. Maliszewskiej + Mazur Marianna, córka Marcina i Anny zd. Głowackiej, dom nr 158 Milno
Pawłowska Paulina ur. i zm. 1857, rodzice: Pawłowski Jakub, syn Michała i Agnieszki zd. Zaleskiej + Maliszewska Marcella, córka Wincentego i Katarzyny zd. Prasoła, dom nr 182 Milno
Pawłowska Regina ur. 1838, rodzice: Pawłowski Jakub + Dec Anna, córka Andrzeja, dom nr 157 Milno
Pawłowska Regina ur. 1856, rodzice: Pawłowski Jakub + Maliszewska Maria, córka Wincentego i Katarzyny zd. Prasoła, dom nr 180 Milno
Pawłowska Rozalia ur. 1823, rodzice: Pawłowski Michał + Ziemelkowa(?) Marianna, dom nr 28? Gontowa
Pawłowska Rozalia ur. 1850, rodzice: Pawłowski Andrzej + Mazur Apolonia, córka Andrzeja i Tekli zd. Pawłowskiej, dom nr 180 Milno
Pawłowska Rozalia ur. 1870, rodzice: Pawłowski Jan, syn Andrzeja i Teresy zd. Bieniaszewskiej + Mazur Agnieszka, córka Jakuba i Marii zd. Baran, dom nr 160 Milno
Pawłowska Rozalia ur. 1873, rodzice: Pawłowski Franciszek, syn Piotra i Marii zd. Mazur + Zając Katarzyna, córka Józefa i Marii zd. Letkiej, dom nr 158 Milno
Pawłowska Rozalia ur. 1896, rodzice: Pawłowski Jan, syn Piotra i Marianny zd. Mazur + Krąpiec Katarzyna, córka Antoniego i Marii zd. Olejnik, dom nr 158 Milno
Pawłowska Teresa ur. 1863, rodzice: Pawłowski Andrzej, syn Michała i Agnieszki zd. Zaleskiej + Mazur Apolonia, córka Andrzeja i Tekli zd. Pawłowskiej, dom nr 180 Milno
Pawłowska Zofia ur. 1861, zm. 1863, rodzice: Pawłowski Andrzej, syn Michała i Agnieszki zd. Zaleskiej + Mazur Apolonia, córka Andrzeja i Tekli zd. Pawłowskiej, dom nr 180 Milno
Pawłowski Andrzej ur. 1829, rodzice: Pawłowski Bazyli, syn Kazimierza + Maliszewska Barbara, córka Jacka i Anny, dom nr 158 Milno
Pawłowski Andrzej ur. 1834, rodzice: Pawłowski Andrzej + Bieniaszewska Teresa, dom nr 180 Milno
Pawłowski Andrzej ur. 1845, zm. 1846, rodzice: Pawłowski Piotr + Mazur Maria, córka Marcina i Agnieszki, dom nr 158 Milno
Pawłowski Antoni ur. 1825, rodzice: Pawłowski Bazyli + Maliszewska Barbara, dom nr 158 Milno
Pawłowski Antoni ur. 1838, rodzice: Pawłowski Wojciech + Szeliga Wiktoria, córka Jakuba i Marii, dom nr 141 Milno
Pawłowski Antoni ur. i zm. 1857, rodzice: Pawłowski Michał + Czapla Maria, córka Wojciecha i Marii zd. Dec, dom nr 157 Milno
Pawłowski Antoni ur. 1887, rodzice: Pawłowski Franciszek, syn Piotra i Marii zd. Mazur + Zając Katarzyna, córka Józefa i Marii zd. Letkiej, dom nr 158 Milno
Pawłowski Błażej ur. 1878, rodzice: Pawłowski Maciej, syn Jakuba i Marii zd. Maliszewskiej + Czapla Jadwiga, córka Macieja i Anny zd. Gałusza, dom nr 150 Milno
Pawłowski Franciszek ur. 1848, rodzice: Pawłowski Piotr + Mazur Maria, córka Marcina i Anny zd. Głowackiej, dom nr 155 Milno
Pawłowski Franciszek ur. 1898, rodzice: Pawłowski Jan, syn Piotra i Marii zd. Mazur + Krąpiec Katarzyna, córka Antoniego i Marii zd. Olejnik, dom nr 158 Milno
Pawłowski Jakub ur. 1824, rodzice: Pawłowski Michał + Zaleska Agnieszka, dom nr 81 Milno
Pawłowski Jakub ur. 1841, rodzice: Pawłowski Wojciech + Szeliga Wiktoria, córka Jakuba i Marii, dom nr 141 Milno
Pawłowski Jakub ur. i zm. 1872, rodzice: Pawłowski Michał, syn Jakuba i Marii zd. Maliszewskiej + Olejnik Regina, córka Macieja i Tekli, dom nr 180 Milno
Pawłowski Jakub ur. 1879, rodzice: Pawłowski Franciszek, syn Piotra i Marii zd. Mazur + Zając Katarzyna, córka Józefa i Marii zd. Letkiej, dom nr 158 Milno
Pawłowski Jan ur. 1837, rodzice: Pawłowski Jakub + Dec Anna, dom nr 157 Milno
Pawłowski Jan ur. 1841, rodzice: Pawłowski Andrzej + Bieniaszewska Teresa, córka Tomasza i Reginy, dom nr 180 Milno
Pawłowski Jan ur. 1846, rodzice: Pawłowski Wojciech + Szeliga Wiktoria, córka Jakuba i Marii, dom nr 141 Milno
Pawłowski Jan ur. 1851, rodzice: Pawłowski Piotr + Mazur Maria, córka Marcina i Anny zd. Głowackiej, dom nr 158 Milno
Pawłowski Jan ur. 1881, rodzice: Pawłowski Franciszek, syn Piotra i Marii zd. Mazur + Zając Katarzyna, córka Józefa i Marii zd. Letkiej, dom nr 158 Milno
Pawłowski Jan ur. 1893, rodzice: Pawłowski Jan, syn Piotra i Marianny zd. Mazur + Krąpiec Katarzyna, córka Antoniego i Marianny zd. Olejnik, dom nr 158 Milno
Pawłowski Jan ur. 1893, rodzice: Pawłowski Michał, syn Piotra i Marii zd. Mazur + Letka Maria, córka Jakuba i Anny zd. Czapla, dom nr 161 Milno
Pawłowski Jan ur. 1897, rodzice: Pawłowski Wawrzyniec, syn Piotra i Marii zd. Mazur + Raróg Agnieszka, córka Macieja i Marii zd. Wdowina, dom nr 24 Milno
Pawłowski Jan Baptysta ur. i zm. 1878, rodzice: Pawłowski Jan, syn Piotra i Marii zd. Mazur, kowal + Pawłusyk Katarzyna, córka Jana i Marii zd. Kociubińskiej, dom nr 158 Milno
Pawłowski Józef ur. 1838, rodzice: Pawłowski Andrzej + Bieniaszewska Teresa, dom nr 86 Milno
Pawłowski Józef ur. 1863, rodzice: Pawłowski Piotr, syn Bazylego i Barbary zd. Maliszewskiej + Mazur Maria, córka Marcina i Anny zd. Głowackiej, dom nr 158 Milno
Pawłowski Józef ur. 1868, zm. 1869, rodzice: Pawłowski Piotr, syn Bazylego i Barbary zd. Maliszewskiej + Mazur Maria, córka Marcina, dom nr 158 Milno
Pawłowski Józef ur. 1875, zm. 1878, rodzice: Pawłowski Franciszek, syn Piotra i Marii zd. Mazur + Zając Katarzyna, córka Józefa i Marii zd. Letkiej, dom nr 158 Milno
Pawłowski Józef ur. i zm. 1878, rodzice: Pawłowski Jan, syn Andrzeja i Teresy zd. Bieniaszewskiej + Mazur Agnieszka, córka Jakuba i Marii zd. Baran, dom nr 180 Milno
Pawłowski Józef ur. 1878, rodzice: Pawłowski Piotr, syn Piotra i Marii + Pawłowska Regina, córka Jakuba i Anny zd. Dec, dom nr 157 Milno
Pawłowski Józef ur. 1892, rodzice: Pawłowski Jan, syn Piotra i Marii zd. Mazur + Krąpiec Katarzyna, córka Antoniego i Marii zd. Olejnik, dom nr 158 Milno
Pawłowski Józef ur. 1897, rodzice: Pawłowski Piotr, syn Jakuba i Marii zd. Maliszewskiej + Krąpiec Maria, córka Eliasza i Anastazji zd. Wajda, dom nr 180 Milno
Pawłowski Julian ur. 1883, rodzice: Pawłowski Maciej, syn Jakuba i Marii zd. Maliszewskiej + Czapla Jadwiga, córka Macieja i Anny zd. Gałusza, dom nr 256 Milno
Pawłowski Kajetan ur. 1888, rodzice: Pawłowski Jan, kowal, syn Piotra i Marii zd. Mazur + Krąpiec Katarzyna, córka Antoniego i Marii zd. Olejnik, dom nr 108 Milno
Pawłowski Kazimierz ur. i zm. 1862, rodzice: Pawłowski Piotr, syn Bazylego i Barbary zd. Maliszewskiej + Mazur Maria, córka Marcina i Anny zd. Głowackiej, dom nr 158 Milno
Pawłowski Maciej ur. 1850, rodzice: Pawłowski Jakub + Maliszewska Maria, córka Wincentego i Katarzyny zd. Prasoła, dom nr 180 Milno
Pawłowski Maciej ur. 1859, rodzice: Pawłowski Piotr, syn Bazylego i Barbary zd. Maliszewskiej + Mazur Maria, córka Marcina i Anny zd. Głowackiej, dom nr 158 Milno
Pawłowski Marcin ur. 1828, rodzice: Pawłowski Jakub + Dec Anna, córka Andrzeja, dom nr 157 Milno
Pawłowski Marcin ur. 1830, matka: Pawłowska Tekla, córka Tomasza i Jadwigi, dom nr 73 Milno
Pawłowski Marcin ur. 1894, rodzice: Pawłowski Franciszek, syn Piotra i Marii zd. Mazur + Zając Katarzyna, córka Józefa i Marii zd. Letkiej, dom nr 158 Milno
Pawłowski Michał ur. 1824, rodzice: Pawłowski Jakub + Dec Anna, dom nr 157 Milno
Pawłowski Michał ur. 1845, rodzice: Pawłowski Jakub + Maliszewska Maria, córka Wincentego i Katarzyny, dom nr 180 Milno
Pawłowski Michał ur. 1865, rodzice: Pawłowski Piotr, syn Bazylego i Barbary zd. Maliszewskiej + Mazur Maria, córka Marcina i Anny zd. Głowackiej, dom nr 158 Milno
Pawłowski Michał ur. 1879, rodzice: Pawłowski Jan, syn Andrzeja i Teresy zd. Bieniaszewskiej + Mazur Agnieszka, córka Jakuba i Marii zd. Baran, dom nr 182 Milno
Pawłowski Michał ur. 1898, rodzice: Pawłowski Franciszek, syn Piotra i Marii zd. Mazur + Zając Katarzyna, córka Józefa i Marii zd. Letkiej, dom nr 158 Milno
Pawłowski Mikołaj ur. 1872, zm. 1882, rodzice: Pawłowski Jan, syn Andrzeja i Teresy zd. Bieniaszewskiej + Mazur Agnieszka, córka Jakuba i Marii zd. Baran, dom nr 160 Milno
Pawłowski Paweł ur. i zm. 1854, jeden z bliźniąt, rodzice: Pawłowski Piotr + Mazur Maria, córka Marcina i Anny zd. Głowackiej, dom nr 158 Milno
Pawłowski Piotr ur. 1822, rodzice: Pawłowski Bazyli + Maliszewska Barbara, dom nr 158 Milno
Pawłowski Piotr ur. 1854, jeden z bliźniąt, rodzice: Pawłowski Piotr + Mazur Maria, córka Marcina i Anny zd. Głowackiej, dom nr 158 Milno
Pawłowski Piotr ur. 1859, zm. 1860, rodzice: Pawłowski Jakub, syn Michała i Agnieszki zd. Zaleskiej + Maliszewska Marcella, córka Wincentego i Katarzyny zd. Prasoła, dom nr 180 Milno
Pawłowski Piotr ur. 1866, zm. 1939, rodzice: Pawłowski Jakub, syn Michała i Agnieszki zd. Zaleskiej + Maliszewska Marcella, córka Wincentego i Katarzyny zd. Prasoła, dom nr 180 Milno
Pawłowski Piotr ur. i zm. 1892, rodzice: Pawłowski Michał, syn Piotra i Marii zd. Mazur + Letka Maria, córka Jakuba i Anny zd. Czapla, dom nr 161 Milno
Pawłowski Szczepan ur. 1876, rodzice: Pawłowski Michał, syn Jakuba i Marii zd. Maliszewskiej + Olejnik Regina, córka Macieja i Tekli zd. Olejnik, dom nr 180 Milno
Pawłowski Wawrzyniec ur. 1873, rodzice: Pawłowski Piotr, syn Bazylego i Barbary zd. Maliszewskiej + Mazur Maria, córka Marcina i Anny, dom nr 158 Milno
Pawłowski Wincenty ur. 1859, rodzice: Pawłowski Andrzej, syn Michała i Agnieszki zd. Zaleskiej + Mazur Apolonia, córka Andrzeja i Tekli zd. Pawłowskiej, dom nr 180 Milno
Pawłowski Wojciech ur. 1876, rodzice: Pawłowski Piotr, syn Bazylego i Barbary zd. Maliszewskiej + Mazur Maria, córka Marcina i Anny zd. Głowackiej, dom nr 158 Milno

Pączek Agnieszka ur. 1841, rodzice: Pączek Wawrzyniec + Misztal Katarzyna, córka Marcina i Marii, dom nr 22 Gontowa
Pączek Aleksandra ur. 1829, jedna z bliźniąt, rodzice: Pączek Jakub + Szeliga Regina, nr domu nie podany, Gontowa
Pączek Anna ur. 1852, rodzice: Pączek Wawrzyniec + Misztal Katarzyna, córka Marcina i Marii, dom nr 22 Gontowa
Pączek Antoni ur. 1883, rodzice: Pączek Piotr, syn Wawrzyńca i Katarzyny zd. Misztal + Byczek Maria, córka Macieja i Heleny zd. Kubek, dom nr 1 Gontowa
Pączek Antonina ur. 1878, rodzice: Pączek Piotr, syn Wawrzyńca i Katarzyny zd. Misztal + Byczek Maria, córka Macieja i Heleny zd. Kucharz, dom nr 1 Gontowa
Pączek Błażej ur. 1836, rodzice: Pączek Jakub + Szeliga Regina, dom nr 22 Gontowa
Pączek Franciszek ur. 1850, rodzice: Pączek Wawrzyniec + Misztal Katarzyna, córka Marcina i Marii, dom nr 22 Gontowa
Pączek Franciszka ur. 1829, jedna z bliźniąt, rodzice: Pączek Jakub + Szeliga Regina, nr domu nie podany, Gontowa
Pączek Grzegorz ur. 1876, zm. 1877, rodzice: Pączek Ignacy, syn Wawrzyńca i Katarzyny zd. Misztal + Pawłowska Maria, córka Andrzeja i Teresy zd. Bieniaszewskiej, dom nr 22 Gontowa
Pączek Ignacy ur. 1836, rodzice: Pączek Wawrzyniec + Myszka Katarzyna, dom nr 22 Gontowa
Pączek Jakub ur. i zm. 1884, rodzice: Pączek Franciszek, syn Wawrzyńca i Katarzyny zd. Misztal + Szeliga Katarzyna, córka Macieja i Agnieszki zd. Mazur, dom nr 5 Gontowa
Pączek Jan ur. 1831, rodzice: Pączek Wawrzyniec, syn Andrzeja i Marii + Misztal Katarzyna, córka Marcina i Marii, dom nr 22 Gontowa
Pączek Jan ur. 1869, rodzice: Pączek Ignacy, syn Wawrzyńca i Katarzyny zd. Misztal + Pawłowska Maria, córka Andrzeja i Teresy zd. Bieniaszewskiej, dom nr 22 Gontowa
Pączek Jan ur. 1875, zm. 1880, jeden z bliźniąt, rodzice: Pączek Piotr + Byczek Maria, córka Macieja i Heleny zd. Kucharz, dom nr 1 Gontowa
Pączek Jan ur. 1885, zm. 1887, rodzice: Pączek Franciszek, syn Wawrzyńca i Katarzyny zd. Misztal + Szeliga Katarzyna, córka Macieja i Agnieszki zd. Mazur, dom nr 5 Gontowa
Pączek Józef ur. 1832, rodzice: Pączek Wawrzyniec + Misztal Katarzyna, córka Marcina, dom nr 22 Gontowa
Pączek Katarzyna ur. 1880, rodzice: Pączek Franciszek, syn Wawrzyńca i Katarzyny zd. Misztal + Szeliga Katarzyna, córka Macieja i Agnieszki zd. Mazur, dom nr 5 Gontowa
Pączek Maria ur. 1891, rodzice: Pączek Piotr, syn Wawrzyńca i Katarzyny zd. Misztal + Byczek Maria, córka Macieja i Heleny, dom nr 1 Milno
Pączek Maria ur. 1844, rodzice: Pączek Wawrzyniec + Misztal Katarzyna, córka Marcina i Marii, dom nr 22 Gontowa
Pączek Maria ur. 1881, zm. 1882, rodzice: Pączek Piotr, syn Wawrzyńca i Katarzyny zd. Misztal + Byczek Maria, córka Macieja i Heleny zd. Kubek, dom nr 1 Gontowa
Pączek Marianna ur. 1832, rodzice: Pączek Jakub, syn Andrzeja i Marii + Szeliga Regina, córka Macieja i Anastazji, dom nr 22 Gontowa
Pączek Marianna ur. 1875, jedna z bliźniąt, rodzice: Pączek Piotr + Byczek Maria, córka Macieja i Heleny zd. Kucharz, dom nr 1 Gontowa
Pączek Marianna ur. 1877, zm. 1884, rodzice: Pączek Franciszek, syn Wawrzyńca i Katarzyny zd. Misztal + Szeliga Katarzyna, córka Macieja i Agnieszki zd. Mazur, dom nr 5 Gontowa
Pączek Michał ur. 1878, rodzice: Pączek Ignacy, syn Wawrzyńca i Katarzyny zd. Misztal + Pawłowska Maria, córka Andrzeja i Teresy zd. Bieniaszewskiej, dom nr 2 Gontowa
Pączek Mikołaj ur. 1872, rodzice: Pączek Ignacy, syn Wawrzyńca i Katarzyny zd. Misztal + Pawłowska Maria, córka Andrzeja i Teresy zd. Bieniaszewskiej, dom nr 22 Gontowa
Pączek Piotr ur. 1847, rodzice: Pączek Wawrzyniec + Misztal Katarzyna, córka Marcina i Marii, dom nr 22 Gontowa
Pączek Regina ur. i zm. 1858, rodzice: Pączek Wawrzyniec, syn Andrzeja i Marii zd. Zając + Misztal Katarzyna, córka Marcina i Marii, dom nr 22 Gontowa
Pączek Szymon ur. 1824, rodzice: Pączek Jakub + Szeliga Regina, dom nr 22 Gontowa
Pączek Szymon ur. 1829, rodzice: Pączek Wawrzyniec, syn Andrzeja i Marii + Misztal Katarzyna, córka Marcina i Marii, dom nr 22 Gontowa
Pączek Teresa ur. 1826, rodzice: Pączek Jakub, syn Andrzeja i Marianny + Szeliga Regina, córka Macieja i Anastazji, dom nr 22 Gontowa
Pączek Teresa ur. 1882, rodzice: Pączek Ignacy, syn Wawrzyńca i Katarzyny zd. Misztal + Pawłowska Maria, córka Andrzeja i Teresy, dom nr 22 Gontowa
Pączek Wincenty ur. 1839, rodzice: Pączek Wawrzyniec + Misztal Katarzyna, córka Marcina i Marii, dom nr 22 Gontowa
Pączek Wojciech ur. i zm. 1871, rodzice: Pączek Ignacy, syn Wawrzyńca i Katarzyny zd. Misztal + Pawłowska Katarzyna, córka Andrzeja i Teresy, dom nr 22 Gontowa

Pendyk Maria ur. 1855, matka: Pendyk Barbara, służąca, córka Franciszka i Anny zd. Krąpiec, dom nr 50 Milno
Petryk Jan ur. 1871, rodzice: Petryków Jakub, syn Wojciecha i Eudoksji zd. Myć + Gaździcka Paraskewa, córka Aleksego Pawłusyka i Anny, grekokatoliczka, nr domu nie podany, Halawa
Petryk Maria ur. 1847, rodzice: Petryk Jacek + Glińska Zofia, córka Jana i Katarzyny, dom nr 100 Milno
Petryków Bazyli ur. 1869, rodzice: Petryków Jakub, syn Wojciecha i Eudoksji zd. Myć + Gaździcka Paraskewa, córka Aleksego Pawłusyka i Anny, dom nr 1 Halawa
Piątkowska Franciszka ur. 1851, rodzice: Piątkowski Wojciech + Dzioba Anna, córka Szymona i Anny zd. Komar, dom nr 37 Milno
Piątkowska Katarzyna ur. 1839, rodzice: Piątkowski Wojciech + Dzioba Anna, córka Szymona i Hapii, dom nr 37 Milno
Piątkowska Maria ur. 1848, rodzice: Piątkowski Wojciech + Dzioba Anna, córka Szymona i Agafii, dom nr 37 Milno
Piątkowski Józef ur. 1856, zm. 1859, rodzice: Piątkowski Wojciech + Dzioba Anna, córka Szymona i Anny zd. Komar, dom nr 37 Milno
Piątkowski Józef ur. 1870, rodzice: Piątkowski Tomasz, syn Wojciecha i Anny zd. Dzioba + Dec Maria, córka Macieja i Anny zd. Letkiej, dom nr 37 Milno
Piątkowski Tomasz ur. 1845, rodzice: Piątkowski Wojciech + Dzioba Anna, córka Szymona i Agafii, dom nr 37 Milno
Pisarczuk Alfons ur. i zm. 1877, rodzice: Pisarczuk Tomasz, syn Michała i Heleny zd. Zgołka, nauczyciel szkoły ludowej + Kunicka Bronimira, córka Ludwika i Karoliny zd. Makarskiej, szkoła Milno
Pisarczuk Izabella ur. i zm. 1879, rodzice: Pisarczuk Tomasz, syn Michała i Heleny zd. Zgołka, nauczyciel szkoły ludowej + Kunicka Bronimira, córka Ludwika i Karoliny zd. Makarskiej, dom nr 20 Milno
Pisarczuk Wiktor Kazimierz ur. 1877, rodzice: Pisarczuk Tomasz, syn Michała i Heleny zd. Zgołka, nauczyciel szkoły ludowej + Kunicka Bronimira, córka Ludwika i Karoliny zd. Makarskiej, szkoła Milno

Podhaniuk Barbara ur. 1889, rodzice: Podhaniuk Mikołaj, syn Kacpra i Ewy zd. Buła + Szeliga Katarzyna, córka Franciszka i Marii zd. Misztal, dom nr 8 Gontowa
Podhaniuk Błażej ur. 1832, rodzice: Podhaniuk Szczepan + Raróg Teresa, córka Józefa i Reginy, dom nr 170 Milno
Podhaniuk Franciszek ur. 1833, matka: Podhaniuk Tekla, dom nr 170 Milno
Podhaniuk Franciszek ur. 1892, rodzice: Podhaniuk Mikołaj, syn Kacpra i Ewy zd. Buła + Szeliga Katarzyna, córka Franciszka i Marii zd. Misztal, dom nr 8 Gontowa
Podhaniuk Helena ur. 1817, rodzice: Podhaniuk Szczepan + Raróg Teresa, dom nr 170 Milno
Podhaniuk Izydor ur. 1838, matka: Podhaniuk Tekla, służąca, dom nr 170 Milno
Podhaniuk Jan ur. 1853, zm. 1855, matka: Podhaniuk Tekla, córka Szczepana i Teresy zd. Raróg, dom nr 170 Milno
Podhaniuk Jan ur. 1886, rodzice: Podhaniuk Mikołaj, syn Kacpra i Ewy zd. Buła + Szeliga Katarzyna, córka Franciszka i Marii zd. Misztal, dom nr 8 Gontowa
Podhaniuk Kacper ur. 1828, rodzice: Podhaniuk Teodor + Misztal Zofia, córka Jana i Teresy, dom nr 8 Milno
Podhaniuk Katarzyna ur. 1883, rodzice: Podhaniuk Antoni, syn Kacpra i Ewy zd. Buła + Albańska Rozalia, córka Kazimierza i Barbary zd. Misztal, dom nr 8 Gontowa
Podhaniuk Maria ur. 1847, matka: Podhaniuk Tekla, córka Szczepana i Teresy, dom nr 170 Milno
Podhaniuk Maria ur. 1895, rodzice: Podhaniuk Mikołaj, syn Kacpra i Ewy zd. Buła + Szeliga Katarzyna, córka Franciszka i Marii zd. Misztal, dom nr 8 Gontowa
Podhaniuk Marianna ur. 1827, rodzice: Podhaniuk Szczepan + Raróg Teresa, córka Józefa i Reginy, dom nr 170 Milno
Podhaniuk Marianna ur. 1881, zm. 1888, rodzice: Podhaniuk Antoni, syn Kacpra i Ewy zd. Buła + Albańska Rozalia, córka Kazimierza i Barbary zd. Misztal, dom nr 8 Gontowa
Podhaniuk Regina ur. 1823, rodzice: Podhaniuk Szczepan + Raróg Teresa, dom nr 17 Milno
Podhaniuk Rozalia ur. 1844, rodzice: Podhaniuk Teodor + Misztal Zofia, córka Jana i Teresy, dom nr 8 Gontowa
Podhaniuk Stanisław ur. 1898, rodzice: Podhaniuk Mikołaj, syn Kacpra i Ewy zd. Buła + Szeliga Katarzyna, córka Franciszka i Marii zd. Misztal, dom nr 8 Gontowa
Podhaniuk Teresa ur. 1833, rodzice: Podhaniuk Fedko + Misztal Zofia, dom nr 8 Milno

Podpieniak Anna ur. 1887, rodzice: Podpieniak Jan, syn Grzegorza i Pelagii zd. Bukało + Myśliwiec Katarzyna, córka Jana i Tekli zd. Dec, dom nr 191 Milno
Podpieniak Katarzyna ur. 1877, zm. 1878, rodzice: Podpieniak Jan, syn Grzegorza i Pelagii zd. Bukało + Myśliwiec Katarzyna, córka Jana i Tekli zd. Dec, dom nr 7 Milno
Podwysocka Joanna ur. 1829, matka: Podwysocka Apolonia, córka Michała Podwysockiego, rządcy dóbr Gliniany, dom nr 4 Milno
Porzycka Maria Eleonora ur. 1849, rodzice: Porzycki Józef, starszy strażnik skarbowy + Pirożek Marcjanna, córka Jana i Tekli zd. Czerwińskiej, dom nr 1 Milno
Poszwa Antoni ur. 1895, rodzice: Poszwa Andrzej, syn Maksyma i Reginy zd. Majkut + Piotrowska Maria, córka Jana i Julianny zd.Bieniaszewskiej, dom nr 126 Milno
Poszwa Marianna ur. 1869, zm. 1872, rodzice: Poszwa Maksym, syn Bazylego i Marianny zd. Dzioba, grekokatolik + Majkut Regina, córka Michała i Katarzyny zd. Dragan, dom nr 126 Milno
Półtorak Maria ur. 1866, matka: Półtorak Agnieszka, córka Marcina i Agnieszki zd. Olender, służąca, dom nr 37 Milno

Prasoła Agnieszka ur. 1830, rodzice: Prasoła Tomasz + Zając Franciszka, córka Bazylego, dom nr 155 Milno
Prasoła Anna ur. 1827, rodzice: Prasoła Antoni, syn Błażeja i Reginy + Bednarz Konstancja, córka Jana i Katarzyny, dom nr 155 Milno
Prasoła Anna ur. 1844, rodzice: Prasoła Tomasz + Marcinków Maria, córka Kazimierza i Anny, dom nr 155 Milno
Prasoła Antonina ur. i zm. 1857, rodzice: Prasoła Michał + Majkut Katarzyna, córka Jakuba i Marii zd. Dec, dom nr 155 Milno
Prasoła Apolonia ur. 1854, rodzice: Prasoła Michał + Majkut Katarzyna, córka Jakuba i Marii zd. Dec, dom nr 155 Milno
Prasoła Jan ur. 1834, rodzice: Prasoła Jakub + Cwihonowa Anna, dom nr 152 Milno
Prasoła Jan ur. 1840, rodzice: Prasoła Tomasz + Bednarz Maria, córka Piotra i Anny, dom nr 155 Milno
Prasoła Jan ur. 1862, zm. 1881, rodzice: Prasoła Michał, syn Antoniego i Konstancji + Majkut Katarzyna, córka Jakuba i Marii zd. Dec, dom nr 155 Milno
Prasoła Katarzyna ur. 1832, rodzice: Prasoła Tomasz + Zając Franciszka, dom nr 145 Milno
Prasoła Maciej ur. 1842, rodzice: Prasoła Jakub + Kuczer Anna, córka Onufrego, dom nr 46 Milno
Prasoła Maciej ur. 1842, rodzice: Prasoła Jakub + Kuczer Anna, córka Onufrego, dom nr 152 Milno
Prasoła Maciej ur. i zm. 1861, rodzice: Prasoła Michał, syn Antoniego i Konstancji zd. Szeliga + Majkut Katarzyna, córka Jakuba i Marii zd. Dec, dom nr 155 Milno
Prasoła Magdalena ur. 1837, rodzice: Prasoła Antoni + Bednarz Konstancja, dom nr 155 Milno
Prasoła Maria ur. 1835, rodzice: Prasoła Tomasz + Zając Franciszka, dom nr 155 Milno
Prasoła Marianna ur. 1858, zm. 1862, rodzice: Prasoła Michał, syn Antoniego i Konstancji zd. Szeliga + Majkut Katarzyna, córka Jakuba i Marii zd. Dec, dom nr 155 Milno
Prasoła Mikołaj ur. 1842, rodzice: Prasoła Tomasz + Marcinków Maria, córka Kazimierza i Anny, dom nr 155 Milno
Prasoła Rozalia ur. 1824, rodzice: Prasoła Antoni + Bednarz Konstancja, dom nr 95 Milno
Prasoła Teresa ur. 1823, rodzice: Prasoła Antoni + Bednarz Konstancja, dom nr 155 Milno
Prasoła Wincenty ur. 1830, rodzice: Prasoła Antoni + Bednarz Konstancja, córka Jana, dom nr 155 Milno
Prasoła Zofia ur. 1832, rodzice: Prasoła Antoni + Szeliga Konstancja, córka Jana, dom nr 155 Milno
Prasoła Zuzanna ur. 1838, rodzice: Prasoła Tomasz + Zając Franciszka, dom nr 155 MilnoRaróg Agata ur. i zm. 1867, rodzice: Raróg Jan, syn Marcina i Apolonii zd. Szeliga + Furgało Anna, córka Jana i Magdaleny zd. Dec, dom nr 162 Milno
Raróg Agnieszka ur. 1840, rodzice: Raróg Mateusz + Szeliga Regina, córka Gabriela i Heleny, dom nr 16 Gontowa
Raróg Agnieszka ur. 1869, zm. 1877, rodzice: Raróg Szymon, syn Mateusza i Reginy zd. Szeliga + Mazur Marianna, córka Marcina i Agnieszki zd. Baran, dom nr 170 Milno
Raróg Agnieszka ur. 1871, rodzice: Raróg Maciej, syn Szymona i Marii zd. Dec + Dec Maria, córka Jana i Anny, dom nr 24 Gontowa
Raróg Andrzej ur. 1846, rodzice: Raróg Mateusz + Szeliga Regina, córka Gabriela i Heleny, dom nr 16 Gontowa
Raróg Anna ur. i zm. 1864, rodzice: Raróg Marcin, syn Szymona i Marii + Szeliga Anna, córka Karola i Katarzyny, dom nr 26 Gontowa
Raróg Anna ur. 1886, rodzice: Raróg Szymon, syn Mateusza i Reginy zd. Szeliga + Mazur Maria, córka Marcina i Agaty zd. Baran, dom nr 170 Milno
Raróg Anna ur. 1889, rodzice: Raróg Karol, syn Jana i Anny zd. Furgało + Głowacka Katarzyna, córka Justyna i Natalii zd. Krąpiec, nr domu nie podany, Milno
Raróg Antoni ur. 1843, rodzice: Raróg Mateusz + Szeliga Regina, córka Gabriela i Heleny, dom nr 16 Gontowa
Raróg Franciszka ur. 1847, rodzice: Raróg Marcin + Szeliga Wiktoria, córka Błażeja i Zofii, dom nr 171 Milno
Raróg Helena ur. 1834, rodzice: Raróg Marcin + Szeliga Apolonia, dom nr 171 Milno
Raróg Jan ur. 1817, matka: Raróg Katarzyna, dom nr 170 Milno
Raróg Jan ur. 1834, rodzice: Raróg Mateusz + Szeliga Regina, dom nr 16 Milno
Raróg Jan ur. 1837, rodzice: Raróg Marcin + Szeliga Apolonia, dom nr 171 Milno
Raróg Jan ur. i zm. 1873, rodzice: Raróg Jan, syn Marcina i Apolonii zd. Szeliga + Furgało Anna, córka Jana i Magdaleny zd. Dec, dom nr 171 Milno
Raróg Jan ur. 1875, zm. 1876?, rodzice: Raróg Szymon, syn Mateusza i Reginy zd. Szeliga + Mazur Maria, córka Marcina i Agnieszki zd. Baran, dom nr 170 Milno
Raróg Jan ur. i zm. 1878, rodzice: Raróg Szymon, syn Mateusza i Reginy zd. Szeliga + Mazur Maria, córka Marcina i Agnieszki zd. Baran, dom nr 170 Milno
Raróg Jan Baptysta ur. 1876, rodzice: Raróg Szymon, syn Mateusza i Reginy zd. Szeliga + Mazur Maria, córka Marcina i Agnieszki zd. Baran, nr domu nie podany, Milno
Raróg Józef ur. 1873, rodzice: Raróg Szymon, syn Mateusza i Reginy zd. Szeliga + Mazur Marianna, córka Marcina i Agnieszki zd. Baran, dom nr 170 Milno
Raróg Józef ur. i zm. 1884, rodzice: Raróg Piotr, syn Marcina i Wiktorii zd. Szeliga + Mazur Maria, córka Jana i Marii zd. Letkiej, dom nr 17 Milno
Raróg Kacper ur. 1881, rodzice: Raróg Piotr, syn Marcina i Wiktorii zd. Szeliga + Mazur Maria, córka Jana i Marii zd. Letkiej, dom nr 18 Milno
Raróg Karol ur. 1858, rodzice: Raróg Jan, syn Marcina i Apolonii zd. Szeliga + Furgało Anna, po 1-szym mężu Czapla, córka Jana i Magdaleny zd. Dec, wdowa po Franciszku Czapla, dom nr 171 Milno
Raróg Katarzyna ur. 1826, rodzice: Raróg Marcin, syn Andrzeja i Agnieszki + Szeliga Apolonia, córka Michała i Reginy, dom nr 171 Milno
Raróg Katarzyna ur. 1862, zm. 1937, rodzice: Raróg Szymon, syn Mateusza i Reginy zd. Szeliga + Mazur Maria, córka Marcina i Agnieszki zd. Baran, dom nr 170 Milno
Raróg Katarzyna ur. 1867, rodzice: Raróg Piotr + Mazur Maria, córka Jana i Marii, dom nr 18 Milno
Raróg Katarzyna ur. 1893, zm. 1894, rodzice: Raróg Wincenty, syn Jana i Anny zd. Furgało + Mazur Maria, córka Michała i Paraskewy zd. Krąpiec, dom nr 171 Milno
Raróg Maciej ur. 1842, rodzice: Raróg Szymon + Dec Maria, córka Marcina i Agnieszki, dom nr 29 Gontowa
Raróg Magdalena ur. 1829, rodzice: Raróg Marcin, syn Andrzeja i Agnieszki + Szeliga Apolonia, córka Michała i Reginy, dom nr 171 Milno
Raróg Marcin ur. 1836, rodzice: Raróg Szymon + Dec Maria, dom nr 29 Milno
Raróg Marcin ur. 1867, rodzice: Raróg Marcin, syn Szymona i Marii zd. Dec + Szeliga Anna, córka Karola i Katarzyny zd. Miazgowskiej, dom nr 26 Gontowa
Raróg Marcin ur. 1879, zm. 1883, rodzice: Raróg Szymon, syn Mateusza i Reginy zd. Szeliga + Mazur Maria, córka Marcina i Agnieszki zd. Baran, dom nr 170 Milno
Raróg Marcin ur. i zm. 1882, rodzice: Raróg Szymon, syn Mateusza i Reginy zd. Szeliga + Mazur Maria, córka Marcina i Agnieszki zd. Baran, dom nr 221 Milno
Raróg Maria ur. 1824, rodzice: Raróg Marcin + Szeliga Apolonia, dom nr 171 Milno
Raróg Maria ur. 1837, rodzice: Raróg Mateusz + Szeliga Regina, dom nr 16 Milno
Raróg Maria ur. 1864, zm. 1866, rodzice: Raróg Jan, syn Marcina i Apolonii zd. Szeliga + Furgało Anna, córka Jana i Magdaleny zd. Dec, dom nr 151 Milno
Raróg Maria ur. 1867, rodzice: Raróg Szymon, syn Mateusza i Reginy zd. Szeliga + Mazur Maria, córka Marcina i Agnieszki zd. Baran, dom nr 77 Milno
Raróg Maria ur. 1886, rodzice: Raróg Karol, syn Jana i Anny zd. Furgało + Głowacka Katarzyna, córka Justyna i Natalii zd. Krąpiec, dom nr 171 Milno
Raróg Marianna ur. i zm. 1871, rodzice: Raróg Jan, syn Marcina i Apolonii zd. Szeliga + Furgało Anna, córka Jana i Magdaleny zd. Dec, dom nr 171 Milno
Raróg Michał ur. 1850, rodzice: Raróg Marcin + Szeliga Wiktoria, córka Błażeja i Zofii zd. Żelaznej, dom nr 171 Milno
Raróg Michał ur. 1865, zm. 1866, rodzice: Raróg Szymon, syn Mateusza i Reginy zd. Szeliga + Mazur Maria, córka Marcina i Agnieszki zd. Baran, dom nr 170 Milno
Raróg Piotr ur. 1843, rodzice: Raróg Marcin + Szeliga Wiktoria, córka Błażeja i Zofii, dom nr 171 Milno
Raróg Piotr ur. i zm. 1872, rodzice: Raróg Szymon, syn Mateusza i Reginy zd. Szeliga + Mazur Maria, córka Marcina i Agnieszki zd. Baran, dom nr 170 Milno
Raróg Piotr ur. 1896, rodzice: Raróg Wincenty, syn Jana i Anny zd. Furgało + Mazur Maria, córka Michała i Paraskewy zd. Krąpiec, dom nr 171 Milno
Raróg Rozalia ur. 1861, rodzice: Raróg Jan, syn Marcina i Apolonii zd. Szeliga + Furgało Anna, córka Jana i Magdaleny zd. Dec, dom nr 171 Milno
Raróg Rozalia ur. 1891, rodzice: Raróg Karol, syn Jana i Anny zd. Furgało + Głowacka Katarzyna, córka Justyna i Natalii zd. Krąpiec, dom nr 172 Milno
Raróg Stanisław ur. 1865, rodzice: Raróg Marcin, syn Szymona i Marii zd. Dec + Szeliga Anna, córka Karola i Katarzyny zd. Miazgowskiej, dom nr 26 Gontowa
Raróg Stanisław ur. 1876, rodzice: Raróg Piotr, syn Marcina i Wiktorii zd. Szeliga + Mazur Maria, córka Jana i Marii zd. Letkiej, dom nr 18 Milno
Raróg Szymon ur. 1832, rodzice: Raróg Mateusz + Szeliga Regina, dom nr 16 Milno
Raróg Tekla ur. 1840, rodzice: Raróg Marcin + Szeliga Wiktoria, córka Błażeja i Zofii, dom nr 171 Milno
Raróg Teresa ur. 1831, rodzice: Raróg Marcin, syn Andrzeja i Agnieszki + Szeliga Apolonia, córka Michała i Reginy, dom nr 171 Milno
Raróg Teresa ur. 1850, rodzice: Raróg Mateusz + Szeliga Regina, córka Gabriela i Heleny, dom nr 170 Milno
Raróg Wawrzyniec ur. 1839, rodzice: Raróg Marcin + Szeliga Apolonia, córka Michała, dom nr 171 Milno
Raróg Wawrzyniec ur. 1870, zm. 1874, rodzice: Raróg Piotr, syn Marcina i Wiktorii zd. Szeliga + Mazur Marianna, córka Jana i Marii zd. Letkiej, dom nr 18 Milno
Raróg Wiktoria ur. 1872, rodzice: Raróg Piotr + Mazur Maria, córka Jana i Marii zd. Letkiej, dom nr 18 Milno
Raróg Wincenty ur. 1868, rodzice: Raróg Jan, syn Marcina i Apolonii zd. Szeliga + Furgało Anna, córka Jana i Magdaleny zd. Dec, dom nr 171 Milno

Rokieta Antoni ur. 1819, rodzice: Rokieta Antoni + Kocjakowska(?) Katarzyna, dom nr 3 Milno
Rożek Franciszka ur. 1898, rodzice: Rożek Józef, syn Maksyma i Tekli zd. Owsiak + Gałusza Maria, córka Pawła i Anny zd. Albańskiej, dom nr 12 Gontowa
Rożek Jan ur. 1894, rodzice: Rożek Józef, syn Marcina i Tekli zd. Ćwiachów + Gałusza Maria, córka Pawła i Anny zd. Albańskiej, dom nr 12 Gontowa
Rożek Mikołaj ur. 1895, rodzice: Rożek Józef, syn Marcina i Tekli zd. Cwiatkowskiej + Gałusza Maria, córka Pawła i Anny zd. Albańskiej, dom nr 12 Gontowa
Rożek Paulina ur. 1896, rodzice: Rożek Józef, syn Maksyma i Tekli zd. Ćwiachów + Gałusza Maria, córka Pawła i Anny zd. Albańskiej, dom nr 12 Gontowa
Ruczyńska Brygida ur. 1867, matka: Ruczyńska Katarzyna, służąca w Milnie, dom nr 211 MilnoSalecki Stanisław ur. 1818, rodzice: Salecki Andrzej + Pawłowska Regina, dom nr 164 Milno
Saluk Antonina ur. 1854, rodzice: Saluk Józef, kowal + Dusberger Wiktoria, córka Feliksa Dusberger, pasterza owiec i Marii, dom nr 1 Milno
Saluk Jan ur. 1849, rodzice: Saluk Józef, kowal + Dusberger Wiktoria, córka Feliksa i Marii zd. Wiśniowskiej, dom nr 1 Milno
Saluk Maria ur. 1847, rodzice: Saluk Józef, kowal + Dusberger Wiktoria, córka Feliksa i Marii, dom nr 197 Milno
Sąsiadek Józef ur. 1818, rodzice: Sąsiadek Józef + Krautus(?) Anna, dom wojsko Milno
Schilhan Katarzyna ur. 1826, rodzice: Schilhan Józef, żołnierz 2 oddziału straży granicznej, z zawodu kowal, syn Karola i Anny zd. Spika, ur. Herka w Czechach + Barecka Marianna, córka Wiktora i Marianny, nr domu nie podany, Milno
Szylchan Maciej ur. 1828, rodzice: Szylchan Józef, żołnierz 2 oddziału straży granicznej, syn Karola i Anny zd. Spika, ur. Herka w Czachach + Barecka Marianna, córka Wiktora i Marianny, dom nr 126 Milno
Serotiuk Anastazja ur. 1895, rodzice: Serotiuk Dymitr, syn Pawła + Pawłowska Maria, córka Jakuba i Marii zd. Maliszewskiej, dom nr 188 Milno
Serotiuk Anna ur. 1872, rodzice: Serotiuk Dymitr, syn Pawła i Małgorzaty zd. Worotniak, grekokatolik + Pawłowska Maria, córka Jakuba i Marii zd. Maliszewskiej, dom nr 188 Milno
Serotiuk Katarzyna ur. 1877, rodzice: Serotiuk Dymitr, syn Pawła i Julii zd. Prasoła + Pawłowska Marianna, córka Jakuba i Marianny zd. Maliszewskiej, dom nr 188 Milno
Serotiuk Rozalia ur. 1890, rodzice: Serotiuk Dymitr, syn Pawła i Matrony zd. Worotniak + Pawłowska Maria, córka Jakuba i Marii zd. Maliszewskiej, dom nr 188 Milno
Sikora Franciszek ur. 1823, rodzice: Sikora Józef + Baran Regina, dom nr 169 Milno
Sikora Katarzyna ur. 1821, rodzice: Sikora Józef + Szeliga Agnieszka, dom nr 28 Gontowa
Sikora Tekla ur. 1816, rodzice: Sikora Józef + Szeliga Agata, dom nr 28 Gontowa
Skowrońska Kamilla ur. 1847, rodzice: Skowroński Stanisław, pracownik gorzelni w Milnie + Swidzińska Julia, córka Teodora i Marii, dom nr 1 Milno
Slaska Florentyna ur. 1822, rodzice: Slaski Paweł, pisarz straży granicznej + Bogdanowicz Joanna, dom nr 31 Gontowa
Slaska Justyna Adolfina ur. 1823, jedna z bliźniąt, rodzice: Slaski Paweł, celnik, szlachcic + Bogdanowicz Joanna, dom nr 30 Gontowa
Slaski Korneliusz Józef ur. 1825, rodzice: Slaski Paweł, naczelny c.k. celnik w Gontowie + Bogdanowicz de Roszko Joanna, córka Józefa, dom nr 30 Gontowa
Slaski Michał Edward ur. 1823, jeden z bliźniąt, rodzice: Slaski Paweł, celnik, szlachcic + Bogdanowicz Joanna, dom nr 30 Gontowa
Slaśki Edward ur. 1823, rodzice: Slaski Paweł, naczelnik c.k. komory celnej w Gontowie, syn Stefana i Rozalii, rodem z Zamościa + Bogdanowicz de Roszko Joanna, córka Józefa de Roszko Bogdanowicz i Teresy, właścicieli dóbr Winogród i Woronna, dom nr 30 Gontowa
Slaśki Korneliusz ur. 1825, rodzice: Slaski Paweł, naczelnik c.k. komory celnej w Gontowie, syn Stefana i Rozalii, rodem z Zamościa + Bogdanowicz de Roszko Joanna, córka Józefa de Roszko Bogdanowicz i Teresy, właścicieli dóbr Winogród i Woronna, dom nr 30 Gontowa
Słobodzian Maria ur. 1898, rodzice: Słobodzian Szymon, syn Józefa i Eudoksji zd. Szydłowskiej + Bieniaszewska Regina, córka Jana i Marii zd. Kułaj, dom nr 197 Milno
Snopkowski Bronisław ur. 1889, rodzice: Snopkowski Ignacy, młynarz, syn Andrzeja i Paraskewy zd. Pyrz + Pomys Rozalia, córka Jana i Julii zd. Zinkiewicz, dom nr 89 Milno
Sochanik Jan Bonifacy Marcin ur. 1831, rodzice: Sochanik de Socha Jan, syn Franciszka i Anny, mandatariusz w Milnie + Jastrzębska Petronela, córka Józefa Jastrzębskiego, dziedzica dóbr Kasprowce i Petroneli, dom nr 1 Milno
Sochanik Nikodem Władysław Michał ur. 1824, rodzice: Sochanik Jan, rządca i mandatariusz w Milnie + Jastrzębska Petronela, dom nr 1 Milno
Sochanik Wincenty Jan ur. 1826, rodzice: Sochanik Jan, syn Franciszka i Anny, mandatariusz w Milnie + Jastrzębska Petronela, córka Józefa Jastrzębskiego, dziedzica dóbr Kasprowce i Petroneli, dom nr 1 Milno
Sochanik Wojciech Soter ur. 1823, rodzice: Sochanik Jan, mandatariusz w Milnie + Jastrzębska Petronela, dom nr 1 Milno
Sochanik Zuzanna ur. 1827, rodzice: Sochanik Jan, syn Franciszka i Anny, szlachcic, rządca dominium + Jastrzębska Petronela, córka Józefa Jastrzębskiego, dziedzica dóbr Kasprowce i Petroneli, dom nr 1 Milno
Spurny Waleria ur. 1867, rodzice: Spurny Felicjan, ekonom w Milnie + Miller Maria, córka Karola i Anny zd. Jarzymowskiej, dom nr 1 Milno
Stach Marianna ur. 1817, rodzice: Stach Ambroży + * Anna (nazwisko panieńskie nie wpisane), dom nr 26 Milno
Stankiewicz Stanisław Józef Jan (trojga imion) ur. 1897, rodzice: Stankiewicz Władysław Roman, zajęcie nie wpisane, syn Marcina i Joanny zd. Kwiczała + Papiesz Michalina Magdalena, córka Błażeja i Katarzyny zd. Zdań, dom nr 454 Załoźce?
Staszuk Wincenty ur. 1824, rodzice: Staszuk Bazyli + Kowalowa Rozalia, dom nr 212 Milno
Suchecka Anna ur. 1886, rodzice: Suchecki Piotr, syn Konstantyna i Anny zd. Feduś + Krąpiec Prakseda, córka Sebastiana i Pelagii zd. Buła, dom nr 177 Milno
Suchecka Anna ur. 1887, rodzice: Suchecki Cyprian, syn Szymona i Heleny zd. Kociubińskiej + Głowacka Julia, córka Jana i Agaty zd. Zając, dom nr 147 Milno
Suchecka Katarzyna ur. 1884, zm. 1886, rodzice: Suchecki Cyprian, syn Szymona i Heleny zd. Kociubińskiej + Głowacka Julia, córka Jana i Agnieszki zd. Zając, dom nr 147 Milno
Suchecki Franciszek ur. 1888, rodzice: Suchecki Piotr, syn Konstantyna i Anny zd. Feduś + Krąpiec Paraskewa, córka Sebastiana i Pelagii zd. Buła, nr domu nie podany, Milno
Suchecki Jan ur. 1892, rodzice: Suchecki Antoni, syn Szymona i Heleny zd. Kociubińskiej + Głowacka Julia, córka Jana i Agnieszki zd. Zając, dom nr 147 Milno
Suchecki Józef ur. 1890, rodzice: Suchecki Piotr, syn Konstantyna i Anny zd. Feduś + Krąpiec Paraskewa, córka Sebastiana i Pelagii zd. Buła, dom nr 257 Milno
Suchecki Karol ur. 1890, rodzice: Suchecki Antoni, syn Szymona i Heleny zd. Kociubińskiej + Głowacka Julia, córka Jana i Agaty zd. Zając, dom nr 147 Milno
Suchecki Mikołaj ur. 1817, rodzice: Suchecki Jan + Miazgowska Marianna, dom nr 24 Gontowa
Suchecki Piotr ur. 1893, rodzice: Suchecki Piotr, syn Konstantyna i Anny zd. Feduś + Krąpiec Prakseda, córka Sebastiana i Pelagii zd. Buła, dom nr 177 Milno
Surmińska Anna ur. 1880, zm. 1881, rodzice: Surmiński Michał, syn Jana i Ireny + Dec Pulcheria, córka Błażeja i Marii, dom nr 283 Milno
Surmińska Julia ur. 1891, rodzice: Surmiński Michał, syn Jana i Anny + Dec Apolonia, córka Błażeja i Marii zd. Góral, dom nr 283 Milno
Surmińska Katarzyna ur. 1884, rodzice: Surmiński Michał, syn Jana i Klary zd. Lisowskiej + Dec Apolonia, córka Błażeja i Marii zd. Góral, dom nr 303 Milno
Surmińska Maria ur. 1882, rodzice: Surmiński vel Kozłowski Michał, syn Jana i Anny, sługa + Dec Apolonia, córka Błażeja i Marii zd. Góral, nr domu nie podany, Milno
Surmiński Tomasz ur. 1887, rodzice: Surmiński Michał, syn Jana i Klary zd. Lisowskiej + Dec Apolonia, córka Błażeja i Marii zd. Góral, dom nr 203 Milno

Szczepanów Franciszek ur. 1829, rodzice: Szczepanów Mikołaj + Suchecka Ewa, córka Szymona, nr domu nie podany, Milno
Szczepanów Jan ur. 1834, rodzice: Szczepanów Mikołaj + Suchecka Ewa, dom nr 26 Milno
Szczepanów Jan ur. 1853, zm. 1883, rodzice: Szczepanów Franciszek + Miazgowska Katarzyna, córka Macieja i Zofii zd. Szeliga, dom nr 186 Milno
Szczepanów Jan ur. 1854, rodzice: Szczepanów Franciszek + Miazgowska Katarzyna, córka Macieja i Zofii zd. Szeliga, dom nr 186 Milno
Szczepanów Julianna ur. 1867, zm. 1871, rodzice: Szczepanów Franciszek, syn Mikołaja i Ewy zd. Sucheckiej + Miazgowska Katarzyna, córka Macieja i Zofii zd. Szeliga, dom nr 186 Milno
Szczepanów Katarzyna ur. 1831, rodzice: Szczepanów Mikołaj + Suchecka Ewa, córka Szymona, dom nr 186 Milno
Szczepanów Katarzyna ur. 1859, rodzice: Szczepanów Franciszek, syn Mikołaja i Ewy zd. Sucheckiej + Miazgowska Katarzyna, córka Macieja i Zofii zd. Szeliga, dom nr 186 Milno
Szczepanów Kazimierz ur. 1839, rodzice: Szczepanów Mikołaj + Suchecka Ewa, córka Szymona, dom nr 186 Milno
Szczepanów Maria ur. 1863, rodzice: Szczepanów Franciszek, syn Mikołaja i Ewy zd. Sucheckiej + Miazgowska Katarzyna, córka Macieja i Zofii zd. Szeliga, dom nr 186 Milno
Szczepanów Piotr ur. i zm. 1862, rodzice: Szczepanów Franciszek, syn Mikołaja i Ewy zd. Sucheckiej + Miazgowska Katarzyna, córka Macieja i Zofii zd. Szeliga, dom nr 186 Milno
Szczepanów Teresa ur. 1836, rodzice: Szczepanów Mikołaj + Suchecka Ewa, dom nr 186 Milno
Szczepanów Zofia ur. 1857, rodzice: Szczepanów Franciszek + Miazgowska Katarzyna, córka Macieja i Zofii zd. Szeliga, dom nr 186 Milno

Szczepański Bogumił Baltazar ur. 1886, rodzice: Szczepański Bronisław, urzędnik c.k. straży skarbowej, syn Ignacego i Marii zd. Choczkiewicz + Preiss Amalia, córka Jana i Anny zd. Hikardt, nr domu nie podany, Gontowa
Szczepański Zdzisław Franciszek ur. 1887, rodzice: Szczepański Bronisław, urzędnik c.k. straży skarbowej, syn Ignacego i Marii zd. Hoczkiewicz + Preiss Amelia, córka Jana i Anny zd. Hickart, nr domu nie podany, Gontowa
Szelągowicz Julia Malwina ur. 1848, matka: Szelągowicz Pelagia, córka Dymitra i Marii zd. Gospodarowicz, dom nr 2 Milno
Od administratorów.

W zasobach projektu "Milno na Podolu" znajdują się kopie stron z danymi 3.571 dzieci urodzonych w latach 1816-1898 w Milnie i Gontowie. Przede wszystkim dysponujemy kopiami pierwszego tomu oryginalnej mileńskiej rzymskokatolickiej księgi chrztów. Więc dane wszystkich dzieci z roczników 1826-1886. Jest to jedyna taka księga z terenu łacińskiej parafii Załoźce, zachowana w całości do naszych czasów. Niestety, gdy piszemy te słowa - czerwiec 2014 - tom drugi księgi (lata 1887-1913) wciąż nie jest udostępniany, choć minął już ustawowy, stuletni okres ochrony danych osobowych. Dlatego przy rocznikach 1887-1898 (a także wcześniejszych, 1816-1825) korzystaliśmy z kopii dla kurii biskupiej we Lwowie, sporządzanych corocznie przez załozieckich księży i wysyłanych via dekanat w Brodach. Niektóre z tych roczników zaginęły i nie ma ich w dostępnych archiwach, więc nie są to wszystkie chrzty z tego okresu.

Przy niektórych wpisach w księdze urodzeń były także dodane adnotacje o zgonach, czasem przez późniejszych kapłanów (najmłodsza data 1943, zapewne ręką ks. Markiewicza, przy osobie urodzonej w r. 1879).

Niniejszy indeks powstał w czerwcu 2014 roku. Wypisaliśmy dane dzieci ze wszystkich skanów (495 stron), a następnie zestawiliśmy je w porządku alfabetycznym. Niestety, wiele zapisów zawiera zbyt mało informacji. W niektórych latach podawano tylko same imiona i nazwiska rodziców dziecka, bez żadnych dodatkowych danych. Szczególnie długo utrzymywało się to w przypadku ojców. Odrębna sprawa to różne błędy z epoki (np. żle zapisane nazwiska panieńskie). Szczególnie w I połowie XIX wieku, gdy większość Milnian i Gontowian była niepiśmienna i nie posiadała żadnych dokumentów, a dane podawano księdzu "na gębę" - prawdopodobnie przez uczestników wydarzenia (śwadków ślubu czy chrzestnych dziecka). Problemem będą także niektóre adresy z Gontowy. Nie zawsze w zapisach oddzielano te wioski od siebie. Dlatego przy numerach domów od 1 do 40 należy brać poprawkę, że niektóre opisane tu jako Milno (za naszym źródłem, czyli księgami ślubów) mogą jednak dotyczyć Gontowy.

Niektóre błędy z nazwiskami były od razu widoczne przy zestawianiu listy. Przykład możecie zobaczyć na załączonym zrzucie ekranu (błędne wpisy zaznaczone kolorem). Niektóre, gdzie byliśmy pewni prawidłowej wersji - jak przy rodzinie z załączonego zrzutu ekranu - zostały poprawione w naszym opracowaniu. Niestety nie zawsze było to możliwe. Część wpisów musieliśmy pozostawić w oryginale. Być może coś jeszcze uda się poprawić przy zaawansowanej analizie rodów (prace z drzewkami).