Rzymskokatolickie księgi urodzeń indeks nazwisk M
Dodane przez Remek dnia Czerwca 13 2014 17:06:11

Z KSIĄG KOŚCIELNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W ZAŁOŹCACH
URODZENI Z MILNA I GONTOWY - INDEKS NAZWISK CZĘŚĆ 7

Część pierwsza z nazwiskami od Albański do Byczek jest tutaj
Część druga z nazwiskami od Chwałowicz do Dąbrowski jest tutaj
Część trzecia z nazwiskiem Dec jest tutaj
Część czwarta z nazwiskami od Denysiuk do Hoffmann jest tutaj
Część piąta z nazwiskami od Iwanicki do Letki jest tutaj
Część szósta z nazwiskami od Lis do Maliszewski jest tutaj
Część ósma z nazwiskami od Miśków do Pastuszyn jest tutaj
Część dziewiąta z nazwiskami od Pawłowski do Szelągowicz jest tutaj
Część dziesiąta z nazwiskami od Szeliga do Uderski jest tutaj
Część jedenasta z nazwiskami od Wagner do Żyłan jest tutaj
Marcias Anna ur. 1890, rodzice: Marcias Prokop, syn Mikołaja i Marii zd. Krąpiec + Iwanicka Katarzyna, córka Ignacego i Teresy zd. Szeliga, dom nr 27 Milno
Marciasz Anna ur. 1897, rodzice: Marciasz Bazyli, syn Tomasza i Melanii zd. Sucheckiej + Miazgowska Rozalia, córka Piotra i Marii zd. Dec, dom nr 15 Milno
Marcyasz Maria ur. 1895, rodzice: Marcyasz Bazyli, syn Tomasza i Melanii zd. Sucheckiej + Miazgowska Rozalia, córka Piotra i Marii zd. Dec, dom nr 15 Milno
Marcyjaś Maria ur. 1882, rodzice: Marcyjaś Szczepan, syn Michała i Matrony zd. Hawryszczak + Dec Maria, córka Piotra i Anny zd. Zaleskiej, dom nr 138 Milno

Marcinków Agnieszka ur. 1838, rodzice: Marcinków Jan + * Helena, nazwisko panieńskie nie podane, dom nr 143 Milno
Marcinków Agnieszka ur. 1867, rodzice: Marcinków Jan, syn Jana i Heleny zd. Dajczak + Dec Katarzyna, córka Błażeja i Marii zd. Góral, dom nr 143 Milno
Marcinków Andrzej ur. 1843, rodzice: Marcinków Jan + Borecka Marianna, córka Łukasza i Teresy, dom nr 140? Milno
Marcinków Anna ur. 1847, rodzice: Marcinków Jan + Kowalów Julianna, córka Marcina i Marii, dom nr 143 Milno
Marcinków Anna ur. 1896, rodzice: Marcinków Jan, syn Wojciecha i Paraskewy zd. Buła + Krąpiec Maria, córka Jana i Natalii zd. Semczyszyn, dom nr 317 Milno
Marcinków Franciszek ur. 1894, rodzice: Marcinków Jan, syn Wojciecha i Paraskewy zd. Buła + Krąpiec Maria, córka Jana i Natalii zd. Semczyszyn, dom nr 317 Milno
Marcinków Franciszka ur. 1849, rodzice: Marcinków Jan + Borecka Maria, córka Łukasza i Teresy zd. Pawłowskiej, dom nr 143 Milno
Marcinków Jan ur. 1822, rodzice: Marcinków Jan + Szeliga Helena, dom nr 143 Milno
Marcinków Jan ur. 1897, rodzice: Marcinków Szczepan, syn Jana i Katarzyny zd. Dec + Raróg Wiktoria, córka Piotra i Marii, dom nr 193 Milno
Marcinków Jan ur. 1871, rodzice: Marcinków Wojciech + Buła Prakseda, córka Pawła i Anny zd. Kozak, dom nr 143 Milno
Marcinków Józef ur. 1865, zm. 1866, rodzice: Marcinków Jan, syn Jana i Heleny zd. Dajczak + Dec Katarzyna, córka Błażeja i Marii zd. Góral, dom nr 143 Milno
Marcinków Katarzyna ur. 1858, rodzice: Marcinków Jan, syn Jana i Heleny zd. Dajczak + Borecka Maria, córka Łukasza i Teresy zd. Pawłowskiej, dom nr 143 Milno
Marcinków Marcin ur. 1817, rodzice: Marcinków Kazimierz + Krąpiec Marianna, dom nr 129 Milno
Marcinków Maria ur. 1828, rodzice: Marcinków Jan + Kowalów Helena, córka Marcina, dom nr 143 Milno
Marcinków Maria ur. 1855, zm. 1865, rodzice: Marcinków Jan + Borecka Maria, córka Łukasza i Teresy zd. Pawłowskiej, dom nr 143 Milno
Marcinków Marianna ur. 1870, rodzice: Marcinków Jan, syn Jana i Heleny + Dec Katarzyna, córka Błażeja i Marianny zd. Góral, dom nr 143 Milno
Marcinków Michał ur. 1853, rodzice: Marcinków Jan + Borecka Marianna, córka Łukasza i Teresy, dom nr 143 Milno
Marcinków Mikołaj ur. 1836, rodzice: Marcinków Jan + * Julia, nazwisko panieńskie nie podane, dom nr 143 Milno
Marcinków Paweł ur. 1846, rodzice: Marcinków Jan + Borecka Maria, córka Łukasza i Teresy, dom nr 143 Milno
Marcinków Regina ur. 1861, rodzice: Marcinków Jan, syn Jana i Heleny zd. Dajczak + Borecka Maria, córka Łukasza i Teresy zd. Pawłowskiej, dom nr 143 Milno
Marcinków Rozalia ur. 1824, rodzice: Marcinków Jan + Dec Julianna, dom nr 143 Milno
Marcinków Rozalia ur. 1898, rodzice: Marcinków Szczepan, syn Jana i Katarzyny zd. Dec + Raróg Wiktoria, córka Piotra i Marii zd. Mazur, dom nr 143 Milno
Marcinków Sylwester ur. 1841, rodzice: Marcinków Jan + Kowalów Helena, córka Marcina i Marii, dom nr 24 Milno
Marcinków Szczepan ur. 1873, rodzice: Marcinków Jan + Dec Katarzyna, córka Błażeja i Marii zd. Góral, dom nr 143 Milno
Marcinków Teresa ur. 1826, rodzice: Marcinków Jan + Kowalów Julianna, córka Marcina, dom nr 142 Milno
Marcinków Wojciech ur. 1834, rodzice: Marcinków Jan + * Julia, nazwisko panieńskie nie podane, dom nr 143 Milno
Marcinków Wojciech ur. 1851, rodzice: Marcinków Jan + Borecka Maria, córka Łukasza i Teresy zd. Pawłowskiej, dom nr 143 Milno

Marcyasz Maria ur. 1895, rodzice: Marcyasz Bazyli, syn Tomasza i Melanii zd. Sucheckiej + Miazgowska Rozalia, córka Piotra i Marii zd. Dec, dom nr 15 Milno
Marcyjaś Maria ur. 1882, rodzice: Marcyjaś Szczepan, syn Michała i Matrony zd. Hawryszczak + Dec Maria, córka Piotra i Anny zd. Zaleskiej, dom nr 138 Milno

Mazur Agnieszka ur. 1824, rodzice: Mazur Marcin + Głowacka Anna, dom nr 9 Gontowa
Mazur Agnieszka ur. 1844, rodzice: Mazur Jakub + Baran Maria, córka Macieja i Reginy, dom nr 149 Milno
Mazur Agnieszka ur. 1848, rodzice: Mazur Michał + Wiszniowska Agnieszka, córka Mikołaja i Franciszki, dom nr 7 Gontowa
Mazur Agnieszka ur. 1859, rodzice: Mazur Wojciech, syn Marcina i Anny zd. Głowackiej + Czapla Agnieszka, córka Jana i Ewy zd. Baran, dom nr 9 Gontowa
Mazur Agnieszka ur. 1874, rodzice: Mazur Michał, syn Jakuba i Marii zd. Baran + Lis Katarzyna, córka Franciszka i Marii zd. Furgało, dom nr 171 Milno
Mazur Agnieszka ur. 1877, zm. 1888, rodzice: Mazur Franciszek, syn Michała i Agnieszki zd. Wiszniewskiej + Pastuch Anna, córka Jana i Anny zd. Szeliga, dom nr 7 Gontowa
Mazur Andrzej ur. 1865, zm. 1867, rodzice: Mazur Kacper, syn Marcina i Anny zd. Głowackiej + Furgało Rozalia, córka Jana i Magdaleny zd. Dec, dom nr 42 Milno
Mazur Andrzej ur. 1865, zm. 1867, rodzice: Mazur Jan, syn Jana i Marii zd. Zaleskiej + Myśliwiec Regina, córka Tomasza i Marii zd. Olejnik, dom nr 175 Milno
Mazur Andrzej ur. 1865, zm. 1873, rodzice: Mazur Wojciech, syn Jana i Marii zd. Letkiej + Szeliga Maria, córka Piotra i Zofii zd. Góral, dom nr 174 Milno
Mazur Andrzej ur. 1867, rodzice: Mazur Michał, syn Jakuba i Marianny zd. Baran + Lis Katarzyna, córka Franciszka i Marianny zd. Furgało, nr domu nie podany, Milno
Mazur Andrzej ur. 1872, rodzice: Mazur Marcin, syn Jakuba i Marii zd. Czapla + Zając Marianna, córka Kazimierza i Marianny zd. Hawryszczak, dom nr 150 Milno
Mazur Andrzej ur. 1874, zm. 1899, rodzice: Mazur Franciszek, syn Michała i Agnieszki zd. Wiszniowskiej + Pastuszczyn Anna, córka Jana i Anny, dom nr 7 Gontowa
Mazur Andrzej ur. 1898, rodzice: Mazur Wawrzyniec, syn Kacpra i Rozalii zd. Furgało + Krąpiec Helena, córka Sebastiana i Praksedy zd. Kusznieryk, dom nr 42 Milno
Mazur Anna ur. 1828, rodzice: Mazur Franciszek, syn Macieja i Reginy + Raróg Anna, córka Andrzeja i Agnieszki, dom nr 171 Milno
Mazur Anna ur. 1830, rodzice: Mazur Jan, syn Andrzeja i Tekli + Zaleska Marianna, córka Andrzeja i Katarzyny, dom nr 175 Milno
Mazur Anna ur. 1831, rodzice: Mazur Jan + Szeliga Maria, dom nr 174 Milno
Mazur Anna ur. 1834, rodzice: Mazur Marcin + Baran Jadwiga, dom nr 9 Gontowa
Mazur Anna ur. 1854, rodzice: Mazur Jakub + Czapla Maria, córka Tomasza i Reginy zd. Pawłowskiej, dom nr 15 Milno
Mazur Anna ur. 1854, rodzice: Mazur Jan + Szeliga Katarzyna, córka Jakuba i Marii zd. Olejnik, dom nr 175 Milno
Mazur Anna ur. 1871, rodzice: Mazur Michał, syn Jakuba i Marianny zd. Baran + Lis Katarzyna, córka Franciszka i Marii zd. Furgało, dom nr 171 Milno
Mazur Anna ur. 1879, rodzice: Mazur Wojciech, syn Jana i Marii zd. Letkiej + Szeliga Maria, córka Piotra i Zofii zd. Góral, dom nr 174 Milno
Mazur Anna ur. 1885, rodzice: Mazur Maciej, syn Jana i Marii zd. Zaleskiej + Szeliga Anna, córka Wojciecha i Reginy zd. Miazgowskiej, dom nr 174 Milno
Mazur Anna ur. 1890, rodzice: Mazur Jakub, syn Kacpra i Rozalii zd. Furgało + Krąpiec Maria, córka Sebastiana i Paraskewy zd. Kusznieryk, dom nr 244 Milno
Mazur Anna ur. 1890, rodzice: Mazur Franciszek, syn Michała i Agnieszki zd. Wiszniowskiej + Pastuch Anna, córka Jana i Anny zd. Szeliga, dom nr 7 Gontowa
Mazur Anna ur. 1891, rodzice: Mazur Marcin, syn Jakuba i Marii zd. Czapla + Zając Maria, córka Kazimierza i Marii zd. Hawryszczak, dom nr 150 Milno
Mazur Anna ur. 1893, rodzice: Mazur Wawrzyniec, syn Kacpra i Rozalii zd. Furgało + Krąpiec Helena, córka Sebastiana i Paraskewy zd. Kusznieryk, dom nr 42 Milno
Mazur Anna ur. 1893, rodzice: Mazur Andrzej, syn Michała i Katarzyny zd. Lis + Zawadzka Katarzyna, córka Wawrzyńca i Anny zd. Letkiej, dom nr 294 Milno
Mazur Anna ur. 1894, rodzice: Mazur Jakub, syn Wojciecha i Agnieszki zd. Czapla + Krąpiec Anna, córka Antoniego i Marii zd. Olejnik, dom nr 9 Gontowa
Mazur Antoni ur. 1835, matka: Mazur Katarzyna, służąca, dom nr 175 Milno
Mazur Antoni ur. i zm. 1890, rodzice: Mazur Jan, syn Jakuba i Agnieszki zd. Majkut + Butiuk Maria, córka Józefa i Anny zd. Olejnik, dom nr 305 Milno
Mazur Antoni ur. 1892, rodzice: Mazur Jan, syn Jakuba i Agnieszki zd. Majkut + Butiuk Maria, córka Józefa i Anny zd. Olejnik, dom nr 305 Milno
Mazur Apolonia ur. 1824, rodzice: Mazur Andrzej + Pawłowska Tekla, dom nr 175 Milno
Mazur Apolonia ur. 1860, rodzice: Mazur Jan, syn Jana i Marii zd. Zaleskiej + Myśliwiec Regina, córka Tomasza i Marii zd. Olejnik, dom nr 175 Milno
Mazur Elżbieta ur. 1850, rodzice: Mazur Marcin + Baran Agnieszka, córka Macieja i Reginy zd. Misztal, dom nr 9 Gontowa
Mazur Elżbieta ur. 1861, rodzice: Mazur Jan, syn Jana i Marii zd. Zaleskiej + Myśliwiec Regina, córka Tomasza i Marii zd. Olejnik, dom nr 175 Milno
Mazur Elżbieta ur. 1884, rodzice: Mazur Franciszek, syn Michała i Agnieszki zd. Wiszniowskiej + Pastuch Anna, córka Jana i Anny, dom nr 7 Gontowa
Mazur Ewa ur. 1838, rodzice: Mazur Jakub + Chwałowicz Maria, córka Józefa i Reginy, dom nr 171 Milno
Mazur Franciszek ur. i zm. 1854, jeden z bliźniąt, rodzice: Mazur Kacper + Furgało Rozalia, córka Jana i Magdaleny zd. Dec, dom nr 42 Milno
Mazur Franciszek ur. 1858, zm. 1859, rodzice: Mazur Jakub, syn Andrzeja i Tekli zd. Pawłowskiej + Majkut Agnieszka, córka Jakuba i Marii zd. Dec, dom nr 150 Milno
Mazur Franciszek ur. i zm. 1869, rodzice: Mazur Wawrzyniec + Demczyn Julia, córka Piotra i Kseni, dom nr 5 Milno
Mazur Franciszek ur. 1882, zm. 1888, rodzice: Mazur Franciszek, syn Michała i Agnieszki zd. Wiśniowskiej + Pastuch Anna, córka Jana i Anny zd. Szeliga, dom nr 7 Gontowa
Mazur Franciszek ur. 1892, rodzice: Mazur Jakub, syn Wojciecha i Agnieszki zd. Czapla + Krąpiec Anna, córka Antoniego i Marii zd. Olejnik, dom nr 9 Gontowa
Mazur Franciszek ur. 1897, rodzice: Mazur Jakub, syn Wojciecha i Agnieszki zd. Czapla + Krąpiec Anna, córka Antoniego i Marii zd. Olejnik, dom nr 9 Gontowa
Mazur Franciszek ur. 1898, rodzice: Mazur Andrzej, syn Marcina i Marii zd. Zając + Hnatów Maria, córka Grzegorza i Marii zd. Bezkorowajnej, dom nr 150 Milno
Mazur Franciszka ur. 1852, rodzice: Mazur Marcin + Baran Agnieszka, córka Macieja i Reginy zd. Misztal, dom nr 9 Gontowa
Mazur Franciszka ur. 1859, zm. 1860, rodzice: Mazur Jan, syn Franciszka i Anny zd. Raróg + Hawryszczak Maria, córka Grzegorza i Katarzyny zd. Szeliga, dom nr 148 Milno
Mazur Franciszka ur. 1872, zm. 1873, rodzice: Mazur Jakub, syn Andrzeja i Tekli zd. Pawłowskiej + Majkut Agnieszka, córka Jakuba i Marianny zd. Dec, dom nr 150 Milno
Mazur Helena ur. 1834, rodzice: Mazur Franciszek + Raróg Anna, nr domu nie podany, Milno
Mazur Helena ur. i zm. 1857, rodzice: Mazur Jakub, syn Andrzeja i Tekli zd. Pawłowskiej + Majkut Agnieszka, córka Jakuba i Marii zd. Dec, dom nr 150 Milno
Mazur Jadwiga ur. 1852, rodzice: Mazur Jakub + Baran Maria, córka Macieja i Reginy zd. Misztal, dom nr 171 Milno
Mazur Jakub ur. 1817, rodzice: Mazur Franciszek + Raróg Anna, dom nr 171 Milno
Mazur Jakub ur. 1837, rodzice: Mazur Michał + Wiszniowska Agnieszka, dom nr 7 Gontowa
Mazur Jakub ur. 1855, rodzice: Mazur Wojciech + Czapla Agnieszka, córka Jana i Ewy, dom nr 9 Gontowa
Mazur Jakub ur. 1856, rodzice: Mazur Kacper + Furgało Rozalia, córka Jana i Magdaleny zd. Dec, dom nr 42 Milno
Mazur Jan ur. 1827, rodzice: Mazur Jan, syn Andrzeja i Tekli + Zaleska Marianna, córka Andrzeja i Katarzyny, nr domu nie podany, Milno
Mazur Jan ur. 1835, rodzice: Mazur Franciszek + Raróg Anna, córka Andrzeja i Agaty, dom nr 171 Milno
Mazur Jan ur. 1839, matka: Mazur Katarzyna, córka Andrzeja, dom nr 19 Milno
Mazur Jan ur. 1846, rodzice: Mazur Marcin + Baran Agnieszka, córka Macieja i Reginy, dom nr 9 Gontowa
Mazur Jan ur. 1851, rodzice: Mazur Jan + Szeliga Katarzyna, córka Jakuba i Marii zd. Olejnik, dom nr 175 Milno
Mazur Jan ur. 1852, zm. 1853, rodzice: Mazur Kacper + Furgało Rozalia, córka Jana i Magdaleny zd. Dec, dom nr 42 Milno
Mazur Jan ur. 1860, rodzice: Mazur Jakub, syn Andrzeja i Tekli zd. Pawłowskiej + Majkut Agnieszka, córka Jakuba i Marii zd. Dec, dom nr 150 Milno
Mazur Jan ur. 1861, zm. 1864, rodzice: Mazur Jan, syn Franciszka i Anny + Hawryszczak Maria, córka Grzegorza i Katarzyny zd. Szeliga, dom nr 148 Milno
Mazur Jan ur. 1868, zm. 1869, rodzice: Mazur Kacper, syn Marcina i Anny + Furgało Rozalia, córka Jana i Magdaleny zd. Dec, dom nr 42 Milno
Mazur Jan ur. 1869, rodzice: Mazur Wojciech, syn Marcina i Anny zd. Głowackiej + Czapla Agnieszka, córka Jana i Ewy zd. Baran, dom nr 9 Gontowa
Mazur Jan ur. i zm. 1872, rodzice: Mazur Mikołaj, syn Jana i Marii zd. Letkiej + Myśliwiec Maria, córka Antoniego i Marii zd. Mazur, dom nr 24 Milno
Mazur Jan ur. 1877, rodzice: Mazur Jakub, syn Michała i Agnieszki zd. Wiszniowskiej + Dec Maria, córka Józefa i Magdaleny zd. Pawłowskiej, dom nr 7 Gontowa
Mazur Jan ur. 1882, zm. 1887, rodzice: Mazur Jakub, syn Wojciecha i Agnieszki zd. Czapla + Krąpiec Anna, córka Antoniego i Marii zd. Olejnik, dom nr 9 Gontowa
Mazur Jan ur. 1882, zm. 1895, rodzice: Mazur Michał, syn Marcina i Agnieszki zd. Baran + Krąpiec Paraskewa, córka Sebastiana i Pelagii zd. Buła, dom nr 257 Milno
Mazur Jan ur. 1883, rodzice: Mazur Wawrzyniec, syn Marcina i Agnieszki zd. Baran + Hnatów Dominika, córka Jana i Petroneli zd. Szeliga, dom nr 5 Milno
Mazur Jan ur. i zm. 1885, rodzice: Mazur Marcin, syn Jakuba i Marii zd. Czapla + Zając Maria, córka Kazimierza i Marii zd. Hawryszczak, dom nr 150 Milno
Mazur Jan ur. 1889, rodzice: Mazur Jakub, syn Wojciecha i Agnieszki zd. Czapla + Krąpiec Anna, córka Antoniego i Marii zd. Olejnik, dom nr 9 Milno
Mazur Józef ur. 1819, rodzice: Mazur Marcin + Głowacka Anna, dom nr 9 Gontowa
Mazur Józef ur. 1834, rodzice: Mazur Michał + Wiszniewska Agnieszka, dom nr 7 Gontowa
Mazur Józef ur. 1836, rodzice: Mazur Jan + Letka Maria, dom nr 174 Milno
Mazur Józef ur. 1868, zm. 1882, rodzice: Mazur Maciej, syn Jana i Marii zd. Zaleskiej + Szeliga Anna, córka Wojciecha i Reginy zd. Miazgowskiej, dom nr 175 Milno
Mazur Józef ur. 1874, zm. 1875, rodzice: Mazur Mikołaj, syn Jana i Marii zd. Letkiej + Myśliwiec Maria, córka Antoniego i Marii zd. Mazur, dom nr 24 Milno
Mazur Józef ur. 1877, rodzice: Mazur Michał, syn Jakuba i Marii zd. Baran + Lis Katarzyna, córka Franciszka i Marii zd. Furgało, dom nr 171 Milno
Mazur Józef ur. i zm. 1878, rodzice: Mazur Marcin, syn Jakuba i Marii zd. Czapla + Zając Maria, córka Kazimierza i Marii zd. Hawryszczak, dom nr 150 Milno
Mazur Józef ur. 1883, rodzice: Mazur Jan, syn Jakuba i Agnieszki zd. Majkut + Butiuk Maria, córka Józefa i Anny zd. Olejnik, dom nr 166 Milno
Mazur Józef ur. 1889, rodzice: Mazur Wawrzyniec, syn Kacpra i Rozalii zd. Furgało + Krąpiec Helena, córka Sebastiana i Paraskewy zd. Kusznieryk, dom nr 244 Milno
Mazur Józef ur. 1893, rodzice: Mazur Marcin, syn Jakuba i Marii zd. Czapla + Zając Maria, córka Kazimierza i Marii zd. Hawryszczak, dom nr 150 Milno
Mazur Józef ur. 1894, rodzice: Mazur Jan, syn Wojciecha i Agnieszki zd. Czapla + Szeliga Agnieszka, córka Jakuba i Marii zd. Misztal, dom nr 36 Gontowa
Mazur Józef Stanisław ur. 1878, zm. 1882, rodzice: Mazur Michał, syn Jakuba i Marii zd. Baran + Lis Katarzyna, córka Franciszka i Marii zd. Furgało, dom nr 171 Milno
Mazur Józefa ur. 1875, rodzice: Mazur Marcin, syn Jakuba i Marii zd. Czapla + Zając Maria, córka Kazimierza i Marii zd. Hawryszczak, dom nr 150 Milno
Mazur Kacper ur. 1826, rodzice: Mazur Marcin + Głowacz Anna, córka Józefa, dom nr 9 Gontowa
Mazur Katarzyna ur. 1838, rodzice: Mazur Marcin + Baran Agnieszka, dom nr 9 Gontowa
Mazur Katarzyna ur. 1839, rodzice: Mazur Paweł + Olejnik Maria, córka Pawła i Rozalii, dom nr 174 Milno
Mazur Katarzyna ur. 1847, rodzice: Mazur Jakub + Czapla Maria, córka Tomasza i Reginy, dom nr 150 Milno
Mazur Katarzyna ur. 1858, rodzice: Mazur Jan, syn Jana i Marii zd. Zaleskiej + Myśliwiec Regina, córka Tomasza i Marii zd. Olejnik, dom nr 175 Milno
Mazur Katarzyna ur. 1865, zm. 1935, rodzice: Mazur Maciej, syn Jana i Marii zd. Zaleskiej + Szeliga Anna, córka Wojciecha i Reginy zd. Miazgowskiej, dom nr 175 Milno
Mazur Katarzyna ur. 1876, rodzice: Mazur Marcin, syn Jakuba i Marii zd. Czapla + Zając Marianna, córka Kazimierza i Marianny zd. Hawryszczak, dom nr 150 Milno
Mazur Katarzyna ur. 1882, rodzice: Mazur Marcin, syn Jakuba + Zając Maria, córka Kazimierza i Marii zd. Hawryszczak, dom nr 150 Milno
Mazur Katarzyna ur. 1889, rodzice: Mazur Jan, syn Jakuba i Agnieszki zd. Majkut + Butiuk Maria, córka Józefa i Anny zd. Olejnik, dom nr 305 Milno
Mazur Katarzyna ur. 1893, rodzice: Mazur Jakub, syn Kacpra i Rozalii zd. Furgało + Krąpiec Maria, córka Sebastiana i Paraskewy zd. Kusznieryk, dom nr 42 Milno
Mazur Katarzyna ur. 1896, rodzice: Mazur Marcin, syn Jana i Reginy zd. Myśliwiec + Dec Agnieszka, córka Wojciecha i Katarzyny zd. Mazur, dom nr 275 Milno
Mazur Maciej ur. 1822, rodzice: Mazur Franciszek + Raróg Anna, dom nr 171 Milno
Mazur Maciej ur. 1833, rodzice: Mazur Marcin + Głowacka Anna, dom nr 9 Gontowa
Mazur Maciej ur. 1867, rodzice: Mazur Wawrzyniec + Demczyn Julia, córka Piotra i Kseni, dom nr 5 Milno
Mazur Magdalena ur. 1835, rodzice: Mazur Jan + Zaleska Maria, dom nr 173 Milno
Mazur Magdalena ur. 1849, rodzice: Mazur Wojciech + Czapla Agnieszka, córka Jana i Ewy, dom nr 9 Gontowa
Mazur Marcin ur. 1846, rodzice: Mazur Jan + Letka Maria, córka Wojciecha i Jadwigi, dom nr 174 Milno
Mazur Marcin ur. 1849, rodzice: Mazur Jakub + Czapla Maria, córka Tomasza i Reginy zd. Pawłowskiej, dom nr 150 Milno
Mazur Marcin ur. 1868, rodzice: Mazur Wojciech, syn Jana i Marii + Szeliga Maria, córka Piotra i Zofii, dom nr 174 Milno
Mazur Marcin ur. 1870, rodzice: Mazur Wawrzyniec, syn Marcina i Agnieszki zd. Baran + Dynys Julia, córka Tymoteusza i Oksany zd. Demczyn, dom nr 5 Milno
Mazur Marcin ur. 1873, rodzice: Mazur Jan, syn Jana i Marii zd. Zaleskiej + Myśliwiec Regina, córka Tomasza i Marii zd. Olejnik, dom nr 175 Milno
Mazur Marcin ur. 1877, rodzice: Mazur Michał, syn Marcina i Agnieszki zd. Baran + Krąpiec Paraskewa, córka Sebastiana i Pelagii zd. Buła, dom nr 177 Milno
Mazur Maria ur. 1828, rodzice: Mazur Marcin, syn Macieja i Reginy + Głowacka Anna, córka Józefa i Anny, dom nr 9 Gontowa
Mazur Maria ur. 1832, rodzice: Mazur Jan + Zaleska Maria, dom nr 175 Milno
Mazur Maria ur. 1839, rodzice: Mazur Jan + Letka Maria, córka Wojciecha, dom nr 174 Milno
Mazur Maria ur. 1844, rodzice: Mazur Marcin + Baran Agnieszka, córka Macieja i Reginy, dom nr 9 Gontowa
Mazur Maria ur. 1851, zm. 1868, rodzice: Mazur Jakub + Czapla Maria, córka Tomasza i Reginy zd. Pawłowskiej, dom nr 150 Milno
Mazur Maria ur. 1852, rodzice: Mazur Michał + Wiszniewska Agnieszka, córka Jana i Franciszki, dom nr 7 Gontowa
Mazur Maria ur. 1863, rodzice: Mazur Kacper, syn Marcina i Anny zd. Głowackiej + Furgało Rozalia, córka Jana i Magdaleny zd. Dec, dom nr 42 Milno
Mazur Maria ur. 1865, rodzice: Mazur Wojciech, syn Marcina i Anny zd. Głowackiej + Czapla Agnieszka, córka Jana i Ewy zd. Baran, dom nr 9 Gontowa
Mazur Maria ur. i zm. 1868, rodzice: Mazur Jan, syn Jana i Marii zd. Zaleskiej + Myśliwiec Regina, córka Tomasza i Marii zd. Olejnik, dom nr 175 Milno
Mazur Maria ur. 1876, zm. 1899, rodzice: Mazur Mikołaj + Myśliwiec Maria, córka Antoniego i Marii, dom nr 26 Milno
Mazur Maria ur. 1886, rodzice: Mazur Jakub, syn Wojciecha i Agnieszki zd. Czapla + Krąpiec Anna, córka Antoniego i Marii zd. Olejnik, dom nr 9 Gontowa
Mazur Maria ur. 1886, rodzice: Mazur Franciszek, syn Michała i Agnieszki zd. Wiszniowskiej + Pastuch Anna, córka Jana i Anny, dom nr 7 Gontowa
Mazur Maria ur. 1894, rodzice: Mazur Andrzej, syn Michała i Katarzyny zd. Lis + Zawadzka Katarzyna, córka Wawrzyńca i Anny zd. Letkiej, dom nr 294 Milno
Mazur Maria ur. 1897, rodzice: Mazur Jan, syn Wojciecha i Agnieszki zd. Czapla + Szeliga Agnieszka, córka Jakuba i Marii zd. Misztal, dom nr 36 Gontowa
Mazur Maria ur. 1898, rodzice: Mazur Marcin, syn Jana i Reginy zd. Myśliwiec + Dec Agnieszka, córka Wojciecha i Katarzyny zd. Mazur, dom nr 175 Milno
Mazur Maria ur. 1898, rodzice: Mazur Jan, syn Wojciecha i Jadwigi zd. Czapla + Szeliga Jadwiga, córka Jakuba i Marii zd. Misztal, dom nr 18 Milno
Mazur Maria ur. 1873, rodzice: Mazur Michał, syn Marcina i Agnieszki + Krąpiec Paraskewa, córka Sebastiana i Pelagii zd. Buła, dom nr 177 Milno
Mazur Marianna ur. 1823, rodzice: Mazur Franciszek + Raróg Anna, dom nr 171 Milno
Mazur Marianna ur. 1870, rodzice: Mazur Kacper, syn Marcina i Anny zd. Głowackiej + Furgało Rozalia, córka Jana i Magdaleny zd. Dec, dom nr 42 Gontowa
Mazur Marianna ur. 1873, rodzice: Mazur Wojciech + Szeliga Maria, córka Piotra i Zofii zd. Góral, dom nr 174 Milno
Mazur Marianna ur. i zm. 1875, rodzice: Mazur Maciej, syn Jana i Marianny zd. Zaleskiej + Szeliga Anna, córka Wojciecha i Reginy, dom nr 174 Milno
Mazur Marianna ur. 1882, rodzice: Mazur Maciej, syn Jana i Marii zd. Zaleskiej + Szeliga Anna, córka Wojciecha i Reginy zd. Miazgowskiej, dom nr 299 Milno
Mazur Marianna ur. 1896, rodzice: Mazur Jan, syn Wojciecha i Agnieszki zd. Czapla + Szeliga Agnieszka, córka Jakuba i Marii zd. Misztal, dom nr 18 Gontowa
Mazur Mateusz ur. 1876, zm. 1886, rodzice: Mazur Wojciech, syn Jana i Marii zd. Letkiej + Szeliga Maria, córka Piotra i Zofii zd. Góral, dom nr 174 Milno
Mazur Michał ur. 1841, rodzice: Mazur Jakub + Baran Maria, córka Macieja i Reginy, dom nr 171 Milno
Mazur Michał ur. 1842, rodzice: Mazur Marcin + Baran Jadwiga, córka Macieja i Reginy, dom nr 9 Gontowa
Mazur Michał ur. i zm. 1854, jeden z bliźniąt, rodzice: Mazur Kacper + Furgało Rozalia, córka Jana i Magdaleny zd. Dec, dom nr 42 Milno
Mazur Mikołaj ur. 1825, rodzice: Mazur Franciszek + Raróg Anna, córka Andrzeja, dom nr 171 Milno
Mazur Mikołaj ur. 1843, rodzice: Mazur Jan + Letka Marianna, córka Wojciecha i Jadwigi, dom nr 174 Milno
Mazur Mikołaj ur. 1886, rodzice: Mazur Jakub, syn Kacpra i Rozalii zd. Furgało + Krąpiec Maria, córka Sebastiana i Praksedy zd. Kusznieryk, dom nr 244 Milno
Mazur Paulina ur. 1872, rodzice: Mazur Wawrzyniec, syn Michała i Agnieszki + Szeliga Agnieszka, córka Jana i Marii, dom nr 183 Milno
Mazur Piotr ur. 1896, rodzice: Mazur Andrzej, syn Marcina i Marii zd. Zając + Hnatów Maria, córka Grzegorza i Marii zd. Bezkorowajnej, nr domu nie podany, Milno
Mazur Piotr ur. 1897, rodzice: Mazur Jakub, syn Kacpra i Rozalii zd. Furgało + Krąpiec Maria, córka Sebastiana i Paraskewy zd. Kusznieryk, dom nr 42 Milno
Mazur Regina ur. 1831, rodzice: Mazur Marcin, syn Macieja i Reginy + Głowacka Anna, córka Józefa i Katarzyny, dom nr 9 Gontowa
Mazur Regina ur. 1848, rodzice: Mazur Marcin + Baran Agnieszka, córka Macieja i Reginy zd. Misztal, dom nr 9 Gontowa
Mazur Regina ur. 1849, rodzice: Mazur Jakub + Baran Maria, córka Macieja i Reginy zd. Misztal, dom nr 150 Milno
Mazur Regina ur. 1864, rodzice: Mazur Jan, syn Franciszka i Anny zd. Raróg + Hawryszczak Maria, córka Grzegorza i Katarzyny zd. Szeliga, dom nr 148 Milno
Mazur Rozalia ur. 1862, rodzice: Mazur Wojciech, syn Marcina i Anny zd. Głowackiej + Czapla Agnieszka, córka Jana i Ewy zd. Baran, dom nr 9 Gontowa
Mazur Rozalia ur. 1870, zm. 1871, rodzice: Mazur Mikołaj, syn Jana i Marii zd. Letkiej + Myśliwiec Maria, córka Antoniego i Marii zd. Mazur, dom nr 24 Milno
Mazur Rozalia ur. 1870, zm. 1876, rodzice: Mazur Wojciech, syn Jana i Marianny zd. Letkiej + Szeliga Maria, córka Piotra i Zofii zd. Góral, dom nr 171 Milno
Mazur Rozalia ur. 1886, rodzice: Mazur Marcin, syn Jakuba i Marii zd. Czapla + Zając Maria, córka Kazimierza i Marii zd. Hawryszczak, dom nr 150 Milno
Mazur Rozalia ur. 1889, rodzice: Mazur Marcin, syn Jakuba i Marii zd. Czapla + Zając Maria, córka Kazimierza i Marii zd. Hawryszczak, dom nr 150 Milno
Mazur Rozalia ur. 1891, rodzice: Mazur Wawrzyniec, syn Kacpra i Rozalii zd. Furgało + Krąpiec Helena, córka Sebastiana i Paraskewy zd. Kusznieryk, dom nr 42 Milno
Mazur Stanisław ur. 1874, rodzice: Mazur Jakub, syn Michała i Agnieszki zd. Wiśniowskiej + Dec Marianna, córka Józefa i Magdaleny zd. Pawłowskiej, dom nr 7 Gontowa
Mazur Stanisława Rozalia ur. 1897, rodzice: Mazur Andrzej, syn Michała i Katarzyny zd. Lis + Zawadzka Katarzyna, córka Wawrzyńca i Anny zd. Letkiej, dom nr 294 Milno
Mazur Szymon ur. 1873, zm. 1874, rodzice: Mazur Maciej, syn Jana i Marii zd. Zaleskiej + Szeliga Anna, córka Wojciecha i Reginy, dom nr 175 Milno
Mazur Tekla ur. 1850, rodzice: Mazur Kacper + Furgało Rozalia, córka Jana i Magdaleny zd. Dec, dom nr 42 Milno
Mazur Tekla ur. 1852, zm. 1858, rodzice: Mazur Wojciech + Czapla Agnieszka, córka Jana i Ewy, dom nr 9 Gontowa
Mazur Tomasz ur. 1844, rodzice: Mazur Jakub + Czapla Maria, córka Tomasza i Reginy, dom nr 149 Milno
Mazur Tomasz ur. 1877, rodzice: Mazur Maciej, syn Jana i Marii zd. Zaleskiej + Szeliga Anna, córka Wojciecha i Reginy zd. Miazgowskiej, dom nr 175 Milno
Mazur Tomasz ur. 1897, rodzice: Mazur Wawrzyniec, syn Kacpra i Rozalii zd. Furgało + Krąpiec Helena, córka Sebastiana i Paraskewy zd. Kusznieryk, dom nr 42 Milno
Mazur Wawrzyniec ur. 1836, rodzice: Mazur Marcin + Baran Jadwiga, dom nr 9 Gontowa
Mazur Wawrzyniec ur. 1840, rodzice: Mazur Michał + Wiszniowska Agnieszka, córka Mikołaja i Franciszki, dom nr 7 Gontowa
Mazur Wawrzyniec ur. 1859, rodzice: Mazur Kacper, syn Marcina i Anny + Furgało Rozalia, córka Jana i Magdaleny zd. Dec, dom nr 112 Milno
Mazur Wawrzyniec ur. 1879, rodzice: Mazur Franciszek, syn Michała i Agnieszki zd. Wiśniowskiej + Pastuch Anna, córka Jana i Anny zd. Szeliga, dom nr 7 Gontowa
Mazur Wiktoria ur. 1856, rodzice: Mazur Michał + Wiszniewska Agnieszka, córka Jana i Franciszki, dom nr 7 Gontowa
Mazur Wiktoria ur. 1860, rodzice: Mazur Wojciech, syn Marcina i Anny zd. Głowackiej + Czapla Agnieszka, córka Jana i Ewy zd. Baran, dom nr 9 Gontowa
Mazur Wincenty ur. 1863, zm. 1864, rodzice: Mazur Jakub, syn Andrzeja i Tekli zd. Pawłowskiej + Majkut Agnieszka, córka Jakuba i Marii zd. Dec, dom nr 158 Milno
Mazur Wincenty ur. 1879, zm. 1895, rodzice: Mazur Marcin, syn Jakuba i Marii zd. Czapla + Zając Maria, córka Kazimierza i Marii zd. Hawryszczak, dom nr 150 Milno
Mazur Wojciech ur. 1819, rodzice: Mazur Paweł + Olejnik Marianna, dom nr 174 Milno
Mazur Wojciech ur. 1822, rodzice: Mazur Marcin + Głowacka Anna, dom nr 9 Gontowa
Mazur Wojciech ur. 1834, rodzice: Mazur Jan + Letka Maria, dom nr 174 Milno
Mazur Wojciech ur. 1848, rodzice: Mazur Jakub + Baran Maria, córka Macieja i Reginy zd. Misztal, dom nr 171 Milno
Mazur Wojciech ur. 1868, zm. 1886, rodzice: Mazur Jan, syn Franciszka i Anny zd. Raróg + Hawryszczak Maria, córka Grzegorza i Katarzyny zd. Szeliga, dom nr 148 Milno
Mazur Wojciech ur. 1869, zm. 1882, rodzice: Mazur Jan + Myśliwiec Regina, córka Tomasza i Marii, dom nr 175 Milno

Miastowski Jan ur. 1825, rodzice: Miastowski Maciej, syn Jana + Furgało Anna, córka Macieja i Marianny, dom nr 6 Gontowa

Miazgowska Agnieszka ur. 1889, rodzice: Miazgowski Michał, syn Jana i Teresy zd. Podhaniuk + Mazur Katarzyna, córka Jakuba i Agnieszki zd. Majkut, dom nr 6 Gontowa
Miazgowska Anna ur. i zm. 1880, rodzice: Miazgowski Kazimierz, syn Jana i Teresy zd. Podhaniuk + Dec Katarzyna, corka Józefa i Agnieszki zd. Prasoła, dom nr 6 Gontowa
Miazgowska Anna ur. 1897, rodzice: Miazgowski Jan, syn Grzegorza i Anastazji zd. Bodnar + Mazur Wiktoria, córka Wojciecha i Agnieszki zd. Czapla, dom nr 43 Gontowa
Miazgowska Katarzyna ur. 1827, rodzice: Miazgowski Maciej, syn Jana i Agnieszki + Szeliga Zofia, córka Macieja i Anastazji, dom nr 6 Gontowa
Miazgowska Katarzyna ur. 1870, rodzice: Miazgowski Marcin, syn Andrzeja i Tekli zd. Majkut + Pączek Agnieszka, córka Wawrzyńca i Katarzyny zd. Misztal, dom nr 22 Gontowa
Miazgowska Katarzyna ur. 1890, rodzice: Miazgowski Jan, syn Grzegorza i Anastazji zd. Bednarz + Mazur Wiktoria, córka Wojciecha i Agnieszki zd. Czapla, dom nr 33 Gontowa
Miazgowska Maria ur. 1842, matka: Miazgowska Magdalena, córka Antoniego i Anny, dom nr 23 Gontowa
Miazgowska Maria ur. i zm. 1863, rodzice: Miazgowski Piotr, syn Michała i Marii zd. Szeliga + Dec Maria, córka Jana i Magdaleny zd. Krąpiec, dom nr 15 Milno
Miazgowska Maria ur. 1880, rodzice: Miazgowski Marcin, syn Andrzeja i Tekli zd. Majkut + Pączek Agnieszka, córka Wawrzyńca i Katarzyny zd. Misztal, dom nr 22 Gontowa
Miazgowska Maria ur. 1893, rodzice: Miazgowski Michał, syn Jana i Teresy zd. Podhaniuk + Krąp Rozalia, córka Błażeja i Marii zd. Topornickiej, dom nr 6 Milno
Miazgowska Maria ur. 1879, rodzice: Miazgowski Jan, syn Grzegorza i Anastazji zd. Bednarz + Mazur Wiktoria, córka Wojciecha i Agnieszki zd. Czapla, dom nr 9 Gontowa
Miazgowska Marianna ur. 1821, rodzice: Miazgowski Michał + Szeliga Marianna, dom nr 6 Gontowa
Miazgowska Marianna ur. 1869, zm. 1895, rodzice: Miazgowski Jan, syn Macieja i Zofii zd. Szeliga + Podhaniuk Teresa, córka Teodora i Zofii zd. Misztal, dom nr 6 Gontowa
Miazgowska Marianna ur. 1876, rodzice: Miazgowski Jan, syn Grzegorza i Anastazji + Baran Katarzyna, córka Jana i Anny, dom nr 6 Gontowa
Miazgowska Marianna ur. 1878, zm. 1886, rodzice: Miazgowski Piotr, syn Michała i Marii + Dec Maria, córka Jana i Magdaleny zd. Krąpiec, dom nr 15 Milno
Miazgowska Paulina ur. 1896, rodzice: Miazgowski Franciszek, syn Jana i Teresy zd. Podhaniuk + Miazgowska Katarzyna, córka Marcina i Agnieszki zd. Pączek, dom nr 6 Milno
Miazgowska Rozalia ur. 1870, rodzice: Miazgowski Piotr, syn Michała i Marii zd. Szeliga + Dec Maria, córka Jana i Magdaleny zd. Krąpiec, dom nr 15 Milno
Miazgowska Rozalia ur. 1871, zm. 1887, rodzice: Miazgowski Jan, syn Macieja i Zofii zd. Szeliga + Podhaniuk Teresa, córka Teodora i Zofii zd. Misztal, dom nr 6 Gontowa
Miazgowska Rozalia ur. 1884, rodzice: Miazgowski Jan, syn Grzegorza i Anastazji zd. Bednarz + Mazur Wiktoria, córka Wojciecha i Agnieszki zd. Czapla, dom nr 7 Gontowa
Miazgowska Tekla ur. 1856, rodzice: Miazgowski Jan + Podhaniuk Teresa, córka Teodora i Zofii zd. Misztal, dom nr 5 Gontowa
Miazgowska Weronika ur. 1857, rodzice: Miazgowski Piotr + Dec Maria, córka Jana i Magdaleny zd. Krąpiec, dom nr 15 Milno
Miazgowski Antoni ur. 1833, rodzice: Miazgowski Maciej + Szeliga Zofia, dom nr 6 Gontowa
Miazgowski Antoni ur. 1867, rodzice: Miazgowski Piotr, syn Michała i Marii zd. Szeliga + Dec Maria, córka Jana i Magdaleny zd. Krąpiec, dom nr 15 Milno
Miazgowski Franciszek ur. 1859, zm. 1862, rodzice: Miazgowski Michał, syn Antoniego i Marii zd. Dec + Zając Katarzyna, córka Wojciecha i Katarzyny, dom nr 5 Gontowa
Miazgowski Franciszek ur. 1866, rodzice: Miazgowski Jan, syn Macieja i Zofii zd. Szeliga + Podhaniuk Teresa, córka Teodora i Zofii zd. Misztal, dom nr 6 Gontowa
Miazgowski Jakub ur. 1897, rodzice: Miazgowski Michał, syn Jana i Teresy zd. Podhaniuk + Krąp Rozalia, córka Błażeja i Marii zd. Topornickiej, dom nr 22 Gontowa
Miazgowski Jan ur. 1891, rodzice: Miazgowski Michał, syn Jana i Teresy zd. Podhaniuk + Krąp Rozalia, córka Błażeja i Marii zd. Topornickiej, dom nr 6 Milno
Miazgowski Jan ur. 1898, rodzice: Miazgowski Piotr, syn Marcina i Agnieszki zd. Pączek + Szeliga Katarzyna, córka Jana i Reginy zd. Mazur, dom nr 35 Milno
Miazgowski Jan ur. 1831, rodzice: Miazgowski Maciej, syn Jana i Anny + Szeliga Zofia, córka Macieja i Anastazji, dom nr 6 Gontowa
Miazgowski Jan ur. 1852, rodzice: Miazgowski Grzegorz + Bednarz Anastazja, córka Bazylego i Praksedy, dom nr 5 Gontowa
Miazgowski Jan ur. 1881, zm. 1882, rodzice: Miazgowski Jan, syn Grzegorza i Anastazji zd. Bednarz + Mazur Wiktoria, córka Wojciecha i Agnieszki zd. Czapla, nr domu nie podany, Gontowa
Miazgowski Jan Baptysta ur. 1829, rodzice: Miazgowski Maciej + Szeliga Zofia, dom nr 6 Gontowa
Miazgowski Jerzy ur. 1819, rodzice: Miazgowski Michał + Szeliga Marianna, dom nr 6 Gontowa
Miazgowski Józef ur. 1859, zm. 1860, rodzice: Miazgowski Jan, syn Macieja i Zofii zd. Szeliga + Podhaniuk Teresa, córka Teodora i Zofii zd. Misztal, dom nr 6 Gontowa
Miazgowski Józef ur. 1874, rodzice: Miazgowski Jan, syn Macieja i Zofii zd. Szeliga + Podhaniuk Teresa, córka Teodora i Zofii zd. Misztal, dom nr 6 Gontowa
Miazgowski Józef ur. i zm. 1878, rodzice: Miazgowski Jan, syn Grzegorza i Anastazji zd. Bednarz + Mazur Wiktoria, córka Wojciecha i Agnieszki zd. Czapla, dom nr 6 Gontowa
Miazgowski Józef ur. 1891, rodzice: Miazgowski Wojciech, syn Piotra i Marii zd. Dec + Drozd Rozalia, córka Kazimierza i Anny zd. Olender, dom nr 15 Milno
Miazgowski Juliusz ur. i zm. 1854, rodzice: Miazgowski Grzegorz + Bednarz Anastazja, córka Bazylego i Praksedy, dom nr 5 Gontowa
Miazgowski Kazimierz ur. 1853, rodzice: Miazgowski Jan + Podhaniuk Teresa, córka Teodora i Zofii zd. Misztal, dom nr 6 Gontowa
Miazgowski Kazimierz ur. 1877, zm. 1942, rodzice: Miazgowski Marcin, syn Andrzeja i Tekli + Pączek Agnieszka, córka Wawrzyńca i Katarzyny zd. Misztal, dom nr 21 Gontowa
Miazgowski Marcin ur. 1837, rodzice: Miazgowski Andrzej + Majkut Tekla, dom nr 23 Milno
Miazgowski Michał ur. 1861, rodzice: Miazgowski Jan, syn Macieja i Zofii zd. Szeliga + Podhaniuk Teresa, córka Teodora i Zofii zd. Misztal, dom nr 6 Gontowa
Miazgowski Michał ur. 1866, zm. 1895, rodzice: Miazgowski Marcin, syn Andrzeja i Tekli zd. Majkut + Pączek Agnieszka, córka Wawrzyńca i Katarzyny zd. Misztal, dom nr 22 Gontowa
Miazgowski Piotr ur. 1824, rodzice: Miazgowski Michał + Szeliga Maria, dom nr 6 Gontowa
Miazgowski Piotr ur. 1836, rodzice: Miazgowski Maciej + Szeliga Zofia, dom nr 6 Gontowa
Miazgowski Piotr ur. 1873, rodzice: Miazgowski Marcin, syn Andrzeja i Tekli zd. Majkut + Pączek Agnieszka, córka Wawrzyńca i Katarzyny zd. Misztal, dom nr 22 Gontowa
Miazgowski Piotr ur. 1876, rodzice: Miazgowski Piotr, syn Michała i Marii + Dec Maria, córka Jana i Magdaleny zd. Krąpiec, dom nr 15 Milno
Miazgowski Piotr ur. 1894, rodzice: Miazgowski Michał, syn Jana i Teresy zd. Podhaniuk + Krąp Rozalia, córka Błażeja i Marii zd. Topornickiej, dom nr 6 Gontowa
Miazgowski Stanisław ur. 1864, rodzice: Miazgowski Jan, syn Macieja i Zofii zd. Szeliga + Podhaniuk Teresa, córka Teodora i Zofii zd. Misztal, dom nr 6 Gontowa
Miazgowski Stanisław ur. 1886, rodzice: Miazgowski Michał, syn Jana i Teresy zd. Podhaniuk + Mazur Katarzyna, córka Jakuba i Agnieszki zd. Majkut, dom nr 6 Gontowa
Miazgowski Wojciech ur. 1828, rodzice: Miazgowski Michał, syn Macieja i Agnieszki + Szeliga Marianna, córka Józefa i Anny, dom nr 6 Gontowa
Miazgowski Wojciech ur. 1864, rodzice: Miazgowski Piotr, syn Michała i Marii zd. Szeliga + Dec Maria, córka Jana i Magdaleny zd. Krąpiec, dom nr 15 Milno

Misiewicz Aniela ur. 1898, rodzice: Misiewicz Grzegorz, gajowy, syn Marii + Gaździcka Maria, córka Tomasza i Marii zd. Majkut, dom nr 20 Milno
Misiewicz Grzegorz ur. 1859, matka: Misiewicz Maria, służąca, córka Mikołaja i Katarzyny, dom nr 20 Milno
Misiewicz Szczepan ur. 1889, rodzice: Misiewicz Grzegorz, syn Marii + Gaździcka Maria, córka Tomasza i Marii zd. Majkut, dom nr 20 Milno
Misiewicz Tomasz ur. 1893, rodzice: Misiewicz Grzegorz, syn Marii + Gaździcka Maria, córka Tomasza i Marii zd. Majkut, dom nr 20 Milno

Misztal Agnieszka ur. 1824, rodzice: Misztal Marcin + Dec Maria, dom nr 5 Gontowa
Misztal Agnieszka ur. 1830, rodzice: Misztal Szymon + Komar Marianna, dom nr 20 Gontowa
Misztal Agnieszka ur. i zm. 1872, rodzice: Misztal Jan, syn Szymona i Marii zd. Komar + Szeliga Maria, córka Wojciecha i Reginy zd. Miazgowskiej, dom nr 20 Gontowa
Misztal Anna ur. 1868, zm. 1939, rodzice: Misztal Franciszek, syn Szymona i Marii + Maliszewska Maria, córka Jana i Małgorzaty, dom nr 20 Gontowa
Misztal Anna ur. 1880, zm. 1889, rodzice: Misztal Jan, syn Szymona i Marii zd. Komar + Szeliga Regina, córka Macieja i Agnieszki zd. Mazur, dom nr 20 Gontowa
Misztal Anna ur. 1893, rodzice: Misztal Jan, syn Tomasza i Wiktorii zd. Szeliga + Zawadzka Maria, córka Macieja i Reginy zd. Baran, dom nr 28 Gontowa
Misztal Antoni ur. 1837, rodzice: Misztal Szymon + Komar Maria, dom nr 20 Gontowa
Misztal Apolonia ur. 1849, zm. 1866, rodzice: Misztal Piotr + Zając Katarzyna, córka Wojciecha i Katarzyny, dom nr 4 Gontowa
Misztal Barbara ur. 1823, rodzice: Misztal Szymon + Komar Marianna, dom nr 20 Gontowa
Misztal Barbara ur. 1857, rodzice: Misztal Szymon, syn Marcina i Reginy zd. Zaleskiej + Szeliga Tekla, córka Wojciecha i Reginy zd. Miazgowskiej, dom nr 28 Gontowa
Misztal Błażej ur. 1861, zm. 1894, rodzice: Misztal Szymon, syn Marcina i Reginy zd. Zaleskiej + Szeliga Tekla, córka Wojciecha i Reginy zd. Miazgowskiej, dom nr 28 Gontowa
Misztal Franciszek ur. 1816, rodzice: Misztal Wawrzyniec + Raróg Marianna, dom nr 5 Gontowa
Misztal Franciszek ur. 1840, rodzice: Misztal Szymon + Komar Maria, córka Mateusza i Reginy, dom nr 20 Gontowa
Misztal Franciszek ur. 1849, rodzice: Misztal Michał + Szeliga Maria, córka Franciszka i Reginy, dom nr 5 Gontowa
Misztal Franciszek ur. 1864, rodzice: Misztal Wojciech, syn Szymona i Marii zd. Komar + Bieniaszewska Maria, córka Mateusza i Marii zd. Szeliga, dom nr 20 Gontowa
Misztal Franciszka ur. 1847, rodzice: Misztal Piotr + Zając Katarzyna, córka Wojciecha i Katarzyny, dom nr 5 Gontowa
Misztal Franciszka ur. i zm. 1866, rodzice: Misztal Szymon, syn Marcina i Reginy zd. Zaleskiej + Szeliga Tekla, córka Wojciecha i Reginy zd. Miazgowskiej, dom nr 28 Gontowa
Misztal Franciszka ur. 1875, rodzice: Misztal Franciszek, syn Szymona i Marii zd. Dec + Maliszewska Marianna, córka Jana i Małgorzaty zd. Dec, dom nr 20 Gontowa
Misztal Franciszka ur. 1897, rodzice: Misztal Michał, syn Wojciecha i Marii zd. Szeliga + Czapla Anna, córka Jana i Katarzyny zd. Krąpiec, dom nr 46 Milno
Misztal Franciszka ur. 1897, rodzice: Misztal Błażej, syn Szymona i Tekli zd. Szeliga + Feszczyn Anna, córka Gabriela i Anny zd. Krąpiec, dom nr 29 Gontowa
Misztal Helena ur. 1866, rodzice: Misztal Tomasz, syn Marcina i Reginy zd. Zaleskiej + Szeliga Wiktoria, córka Jakuba i Marii zd. Lis, dom nr 28 Gontowa
Misztal Jan ur. 1834, rodzice: Misztal Szymon + Dec Maria, dom nr 20 Gontowa
Misztal Jan ur. 1840, rodzice: Misztal Piotr + Zając Katarzyna, córka Wojciecha i Katarzyny, dom nr 5 Gontowa
Misztal Jan ur. 1846, rodzice: Misztal Michał + Szeliga Maria, córka Franciszka i Reginy, dom nr 5 Gontowa
Misztal Jan ur. 1868, rodzice: Misztal Jan, syn Szymona i Marii zd. Komar + Szeliga Maria, córka Wojciecha i Reginy zd. Miazgowskiej, dom nr 20 Gontowa
Misztal Jan ur. 1868, rodzice: Misztal Szymon, syn Marcina i Reginy zd. Zaleskiej + Szeliga Tekla, córka Wojciecha i Reginy zd. Miazgowskiej, dom nr 28 Gontowa
Misztal Jan ur. 1869, rodzice: Misztal Tomasz, syn Marcina i Reginy zd. Zaleskiej + Szeliga Wiktoria, córka Jakuba i Marii zd. Lis, dom nr 26 Gontowa
Misztal Jan ur. 1880, rodzice: Misztal Franciszek, syn Michała i Marii zd. Zawadzkiej + Bednarz Paraskewa, córka Onufrego i Marii zd. Dec, dom nr 5 Gontowa
Misztal Jan ur. 1882, zm. 1883, rodzice: Misztal Franciszek, syn Szymona i Marii + Maliszewska Maria, córka Jana i Małgorzaty zd. Dec, dom nr 20 Gontowa
Misztal Józef ur. 1816, rodzice: Misztal Szymon + Raróg Helena, dom nr 20 Gontowa
Misztal Józef ur. 1822, rodzice: Misztal Michał + Głowacka Wiktoria, dom nr 11 Gontowa
Misztal Józef ur. 1822, rodzice: Misztal Wawrzyniec + Raróg Marianna, dom nr 5 Gontowa
Misztal Józef ur. 1863, zm. 1864, rodzice: Misztal Wojciech, syn Szymona i Marii zd. Komar + Szeliga Maria, córka Macieja i Marii zd. Mazur, dom nr 20 Gontowa
Misztal Józef ur. 1875, rodzice: Misztal Jan, syn Szymona i Marianny zd. Komar + Szeliga Regina, córka Macieja i Agnieszki zd. Mazur, dom nr 20 Gontowa
Misztal Józef ur. 1880, rodzice: Misztal Franciszek, syn Szymona i Marii + Maliszewska Maria, córka Jana i Małgorzaty, dom nr 20 Gontowa
Misztal Józef ur. 1893, rodzice: Misztal Błażej, syn Szymona i Tekli zd. Szeliga + Feszczyszyn Anna, córka Gabriela i Anny zd. Krąpiec, dom nr 21 Gontowa
Misztal Kacper ur. 1872, jeden z bliźniąt, rodzice: Misztal Tomasz, syn Marcina i Reginy zd. Zaleskiej + Szeliga Wiktoria, córka Jakuba i Marii zd. Lis, dom nr 28 Gontowa
Misztal Kacper ur. 1894, rodzice: Misztal Jan, syn Tomasza i Wiktorii zd. Szeliga + Zawadzka Maria, córka Macieja i Reginy zd. Baran, dom nr 28 Gontowa
Misztal Karol Franciszek ur. 1890, rodzice: Misztal Błażej, syn Szymona i Tekli zd. Szeliga + Feszczyn Anna, córka Gabriela i Anny zd. Krąpiec, dom nr 28 Gontowa
Misztal Katarzyna ur. 1818, rodzice: Misztal Szymon + Raróg Helena, dom nr 25 Gontowa
Misztal Katarzyna ur. 1819, rodzice: Misztal Szymon + Raróg Helena, dom nr 20 Gontowa
Misztal Katarzyna ur. 1839, rodzice: Misztal Piotr + Zając Katarzyna, córka Wojciecha i Katarzyny, dom nr 5 Gontowa
Misztal Katarzyna ur. i zm. 1853, rodzice: Misztal Wojciech + Szeliga Maria, córka Macieja i Marii zd. Mazur, dom nr 20 Gontowa
Misztal Katarzyna ur. 1855, rodzice: Misztal Michał + Szeliga Maria, córka Franciszka i Reginy, dom nr 5 Gontowa
Misztal Katarzyna ur. 1858, rodzice: Misztal Wojciech, syn Szymona i Marii zd. Komar + Szeliga Maria, córka Macieja i Marii zd. Mazur, dom nr 20 Gontowa
Misztal Katarzyna ur. 1866, rodzice: Misztal Jan, syn Szymona i Marii zd. Komar + Szeliga Maria, córka Wojciecha i Reginy zd. Miazgowskiej, dom nr 21 Gontowa
Misztal Katarzyna ur. 1870, rodzice: Misztal Franciszek, syn Szymona i Marii + Maliszewska Maria, córka Jana i Małgorzaty, dom nr 20 Gontowa
Misztal Katarzyna ur. 1883, zm. 1885, rodzice: Misztal Franciszek, syn Michała i Marii zd. Zawadzkiej + Bednarz Paraskewa, córka Onufrego i Marii zd. Dec, dom nr 5 Gontowa
Misztal Katarzyna ur. 1886, rodzice: Misztal Franciszek, syn Michała i Marii + Bednarz Paraskewa, córka (...) /imię nie wpisane/ i Marii zd. Dec, dom nr 5 Gontowa
Misztal Magdalena ur. 1827, rodzice: Misztal Marcin, syn Tomasza i Anny + Dunkowska Marianna, córka Jana i Rozalii, dom nr 5 Gontowa
Misztal Marcin ur. 1852, rodzice: Misztal Michał + Szeliga Maria, córka Franciszka i Reginy, dom nr 5 Gontowa
Misztal Marcin ur. 1853, rok zgonu nieczyt., rodzice: Misztal Piotr + Zając Katarzyna, córka Wojciecha i Katarzyny, dom nr 4 Gontowa
Misztal Maria ur. 1832, rodzice: Misztal Szymon + Komar Maria, dom nr 20 Gontowa
Misztal Maria ur. 1846, rodzice: Misztal Szymon + Pawłowska Justyna, córka Kazimierza i Ewy, dom nr 11 Gontowa
Misztal Maria ur. 1846, rodzice: Misztal Marcin + Zaleska Regina, córka Franciszka i Anny, dom nr 28 Gontowa
Misztal Maria ur. 1835, rodzice: Misztal Marcin + * Maria, nazwisko panieńskie nie podane, dom nr 5 Gontowa
Misztal Maria ur. 1844, rodzice: Misztal Piotr + Zając Katarzyna, córka Wojciecha i Katarzyny, dom nr 5 Gontowa
Misztal Marianna ur. 1870, rodzice: Misztal Szymon, syn Marcina i Reginy zd. Zaleskiej + Szeliga Tekla, córka Wojciecha i Reginy zd. Miazgowskiej, dom nr 24 Gontowa
Misztal Marianna ur. 1873, zm. 1874, rodzice: Misztal Jan, syn Szymona i Marii + Szeliga Regina, córka Macieja i Agnieszki zd. Mazur, dom nr 20 Gontowa
Misztal Marianna ur. 1877, rodzice: Misztal Franciszek + Bodnar Paraskewa, córka Onufrego i Marii, dom nr 5 Gontowa
Misztal Marianna ur. 1879, rodzice: Misztal Franciszek, syn Szymona i Tekli zd. Szeliga + Bednarz Paraskewa, córka Onufrego i Marii, dom nr 5 Gontowa
Misztal Michał ur. 1854, rodzice: Misztal Wojciech + Szeliga Maria, córka Macieja i Marii zd. Mazur, dom nr 20 Gontowa
Misztal Michał ur. 1874, zm. 1877, rodzice: Misztal Tomasz, syn Marcina i Reginy zd. Zaleskiej + Szeliga Wiktoria, córka Jakuba i Marii zd. Lis, dom nr 28 Gontowa
Misztal Mikołaj ur. 1876, rodzice: Misztal Franciszek + Maliszewska Maria, córka Jana i Małgorzaty zd. Dec, dom nr 20 Gontowa
Misztal Paulina ur. 1872, jedna z bliźniąt, rodzice: Misztal Tomasz, syn Marcina i Reginy zd. Zaleskiej + Szeliga Wiktoria, córka Jakuba i Marii zd. Lis, dom nr 28 Gontowa
Misztal Piotr ur. 1856, zm. 1859, rodzice: Misztal Piotr + Zając Katarzyna, córka Wojciecha i Katarzyny, dom nr 5 Gontowa
Misztal Piotr ur. 1894, rodzice: Misztal Michał, syn Wojciecha i Marianny zd. Szeliga + Czapla Anna, córka Jana i Katarzyny, dom nr 46 Milno
Misztal Regina ur. 1831, rodzice: Misztal Marcin, syn Tomasza i Anny + Dunkowska Maria, córka Jana i Rozalii, dom nr 5 Gontowa
Misztal Regina ur. i zm. 1855, rodzice: Misztal Szymon + Szeliga Tekla, córka Wojciecha i Reginy zd. Miazgowskiej, dom nr 28 Gontowa
Misztal Rozalia ur. 1861, zm. 1862, rodzice: Misztal Wojciech, syn Szymona i Marii zd. Komar + Szeliga Maria, córka Macieja i Marii zd. Mazur, dom nr 20 Gontowa
Misztal Rozalia ur. 1863, rodzice: Misztal Jan, syn Szymona i Marii zd. Komar + Szeliga Maria, córka Wojciecha i Reginy zd. Miazgowskiej, dom nr 21 Gontowa
Misztal Stanisław ur. 1817, rodzice: Misztal Marcin + Dunkowska Marianna, dom nr 4 Gontowa
Misztal Stanisław ur. 1872, rodzice: Misztal Franciszek, syn Szymona i Marii + Maliszewska Maria, córka Jana i Małgorzaty, dom nr 20 Gontowa
Misztal Szczepan ur. i zm. 1882, rodzice: Misztal Jan, syn Szymona i Marii zd. Komar + Szeliga Regina, córka Macieja i Agnieszki zd. Mazur, dom nr 20 Gontowa
Misztal Szymon ur. 1834, rodzice: Misztal Marcin + Zaleska Regina, dom nr 5 Gontowa
Misztal Tekla ur. 1828, rodzice: Misztal Szymon, syn Antoniego i Zofii + Komar Marianna, córka Hrycka i Reginy, dom nr 20 Gontowa
Misztal Tomasz ur. 1838, rodzice: Misztal Marcin + Zaleska Regina, córka Franciszka, dom nr 28 Gontowa
Misztal Tomasz ur. 1877, rodzice: Misztal Jan, syn Szymona i Marii + Szeliga Regina, córka Macieja i Agnieszki zd. Mazur, dom nr 20 Gontowa
Misztal Wiktoria ur. 1817, rodzice: Misztal Jan + Dec(?) Teresa, dom nr 8 Gontowa
Misztal Wincenty ur. 1821, rodzice: Misztal Szymon + Raróg Helena, dom nr 20 Gontowa
Misztal Wojciech ur. 1826, rodzice: Misztal Szymon + Byczek Marianna, córka Wojciecha, dom nr 20 Gontowa
Misztal Wojciech ur. 1834, rodzice: Misztal Michał + * Wiktoria, nazwisko panieńskie nie podane, dom nr 11 Gontowa
Misztal Wojciech ur. i zm. 1879, rodzice: Misztal Franciszek, syn Szymona i Marii + Maliszewska Maria, córka Jana i Małgorzaty, dom nr 20 Gontowa
Od administratorów.

W zasobach projektu "Milno na Podolu" znajdują się kopie stron z danymi 3.571 dzieci urodzonych w latach 1816-1898 w Milnie i Gontowie. Przede wszystkim dysponujemy kopiami pierwszego tomu oryginalnej mileńskiej rzymskokatolickiej księgi chrztów. Więc dane wszystkich dzieci z roczników 1826-1886. Jest to jedyna taka księga z terenu łacińskiej parafii Załoźce, zachowana w całości do naszych czasów. Niestety, gdy piszemy te słowa - czerwiec 2014 - tom drugi księgi (lata 1887-1913) wciąż nie jest udostępniany, choć minął już ustawowy, stuletni okres ochrony danych osobowych. Dlatego przy rocznikach 1887-1898 (a także wcześniejszych, 1816-1825) korzystaliśmy z kopii dla kurii biskupiej we Lwowie, sporządzanych corocznie przez załozieckich księży i wysyłanych via dekanat w Brodach. Niektóre z tych roczników zaginęły i nie ma ich w dostępnych archiwach, więc nie są to wszystkie chrzty z tego okresu.

Przy niektórych wpisach w księdze urodzeń były także dodane adnotacje o zgonach, czasem przez późniejszych kapłanów (najmłodsza data 1943, zapewne ręką ks. Markiewicza, przy osobie urodzonej w r. 1879).

Niniejszy indeks powstał w czerwcu 2014 roku. Wypisaliśmy dane dzieci ze wszystkich skanów (495 stron), a następnie zestawiliśmy je w porządku alfabetycznym. Niestety, wiele zapisów zawiera zbyt mało informacji. W niektórych latach podawano tylko same imiona i nazwiska rodziców dziecka, bez żadnych dodatkowych danych. Szczególnie długo utrzymywało się to w przypadku ojców. Odrębna sprawa to różne błędy z epoki (np. żle zapisane nazwiska panieńskie). Szczególnie w I połowie XIX wieku, gdy większość Milnian i Gontowian była niepiśmienna i nie posiadała żadnych dokumentów, a dane podawano księdzu "na gębę" - prawdopodobnie przez uczestników wydarzenia (śwadków ślubu czy chrzestnych dziecka). Problemem będą także niektóre adresy z Gontowy. Nie zawsze w zapisach oddzielano te wioski od siebie. Dlatego przy numerach domów od 1 do 40 należy brać poprawkę, że niektóre opisane tu jako Milno (za naszym źródłem, czyli księgami ślubów) mogą jednak dotyczyć Gontowy.

Niektóre błędy z nazwiskami były od razu widoczne przy zestawianiu listy. Przykład możecie zobaczyć na załączonym zrzucie ekranu (błędne wpisy zaznaczone kolorem). Niektóre, gdzie byliśmy pewni prawidłowej wersji - jak przy rodzinie z załączonego zrzutu ekranu - zostały poprawione w naszym opracowaniu. Niestety nie zawsze było to możliwe. Część wpisów musieliśmy pozostawić w oryginale. Być może coś jeszcze uda się poprawić przy zaawansowanej analizie rodów (prace z drzewkami).