Zb±szynek 2 maja 2015 r., odsłonięcie tablicy upamiętniaj±cej przybycie pierwszych transportów Polaków wysiedlanych z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie
Dodane przez Kazimierz dnia Maja 05 2015 23:15:34


15 kwietnia 1945r. na stację kolejow± w Zb±szynku - wtedy jeszcze Nowy Zb±szyń wjechał pierwszy transport z przesiedleńcami z województwa Tarnopolskiego. Zmęczeni i przerażeni wygnańcy ze wsi Milno dotarli do końcowej stacji swojej tułaczki.
Jan Hawryszczak tak wspomina tamten czas:
"Podróż też trwała prawie miesi±c. Do Zb±szynka dotarli¶my 15 kwietnia. Na stacji stał transport z więĽniami z obozu koncentracyjnego i wszędzie było dużo wojska. Jakie¶ 70 kilometrów dalej, przebiegała linia frontu. Zaraz po przyjeĽdzie, w godzinach popołudniowych, przeżyli¶my nalot niemiecki. Ukryli¶my się pod betonowym wiaduktem.
Na drugi dzień, niemieckie furmanki, zaczęły nas rozwozić po wioskach. My z kilkoma rodzinami trafili¶my do Brójec Lubuskich. Wszędzie mieszkali jeszcze Niemcy. Polaków dokwaterowywano do nich."

Jan Hawryszczak zmarł w 2014 roku i spoczywa w ziemi swojej nowej ojczyzny.

W 70 rocznicę tych wydarzeń ¦wiebodziński Zwi±zek Kresowian Koło Terenowe Kosieczyn-Zb±szynek 2 maja 2015r. zaprosiło na uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniaj±cej przybycie pierwszych transportów Polaków wysiedlanych z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Tablica została umieszczona na budynku dworca PKP w Zb±szynku na peronie 2. Uroczysto¶ć zaszczycili sw± obecno¶ci±: pani Brygida Grzybowicz - reprezentuj±ca Wojewodę Lubuskiego, władze powiatu reprezentowali Zbigniew Szumski starosta, oraz Alojzy Jokiel przewodnicz±cy Rady Powiatu, obecny był burmistrz Zb±szynka Wiesław Czyczerski oraz przewodnicz±cy Rady Miejskiej Jan Mazur z grup± radnych. Z zaprzyjaĽnionego Zb±szynia dotarł burmistrz Tomasz Kurasiński, przybyło wielu przyjaciół ¦wiebodzińskiego Zwi±zku Kresowian, oraz ci najważniejsi - Kresowianie, którzy tymi transportami przyjechali 70 lat temu. Prof. dr. hab. Tadeusz Zgółka - honorowy obywatel Zb±szynka, podzielił się z zebranymi swoimi kresowymi wspomnieniami.

Aktu odsłonięcia tablicy dokonali Józef Letki z Rogozińca, który jako czteroletni chłopiec przyjechał tym pierwszym transportem oraz Stanisława Wojtyna z Kręcka ¶wietnie pamiętaj±ca tamten czas. Asystowali im prezes ¦wiebodzińskiego Zwi±zku Kresowian Mirosław Algierski i burmistrz Zb±szynka Wiesław Czyczerski. Pie¶ń Modlitwy Obozowej, która dla wielu transportów stała się hymnem wprawiła wszystkich w zadumę, a po słowach:
"O Boże skrusz ten miecz, co siekł nasz kraj,
Do wolnej Polski nam powrócić daj."

z wielu oczu popłynęły łzy. Po tym pierwszym transporcie było jeszcze wiele innych, a przybywaj±cy przesiedleńcy osiedli w wsiach naszej i s±siednich gmin. Wszyscy przesiedleńcy nie znali swojego losu, ze ¶ci¶niętym sercem, opuszczali ojczyst± ziemię. Dla ich uhonorowania sztandar ¦ZK oddał salut. Następnie wszyscy zebrani id±c za pocztem sztandarowym udali się na spotkanie wspomnieniowe.

Galera zdjęć.


/tekst i fotografie: rodzina Mikuła ze Zb±szynka/
Rozszerzona zawarto¶ć newsa