KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W MILNIE
Dodane przez zbiniud dnia Stycznia 28 2009 08:47:57
KOŚCIÓŁ

MILNO, WRAZ Z PRZYSIÓŁKIEM BUKOWINA, LEŻY W DAWNYM POWIECIE BRODZKIM, W ODLEGŁOŚCI 7KM NA WSCHÓD OD ZAŁOZIEC. PRZEZ TEREN WSI PRZEPŁYWA KILKA STRUMYKÓW, KTÓRE ŁACZĄ SIĘ TWORZĄ RZECZKĘ HUK, DOPŁYW SERETU. W LATACH OSIEMDZIESIĄTYCH XIX WIEKU W MILNIE BYŁY JESZCZE WIDOCZNE ŚLADY RUIN ZAMKU. MILNO WCHODZIŁO.

W SKŁAD DÓBR ZAŁOZIECKICH, KTÓRE W ROKU 1768 PIOTR POTOCKI SPRZEDAŁ CZEŚNIKOWI LITEWSKIEMU MICHAŁOWI ALEKSANDROWI RONIKIEROWI, A TEN Z KOLEI W ROKU 1792 IGNACEMU MIĄCZYŃSKIEMU. W DRUGIEJ POŁOWIE XIX WIEKU I NA POCZĄTKU XX WŁAŚCICIELAMI MAJĄTKU BYŁA RODZINA PAWLIKOWSKICH, A POD KONIEC OKRESU ROZBIOROWEGO M. BIEDER I E. ADLER.

PIERWOTNIE MILNO WCHODZIŁO W SKŁAD PARAFII W ZAŁOŹCACH. W ROKU 1900 POWSTAŁA NA MIEJSCU EKSPOZYTURA, OBEJMUJĄCA NITKOWCE, GONTOWĘ, MILNO I MSZANIEC, KTÓREJ ZASIĘG ZOSTAŁ ZREDUKOWANY W 1908 ROKU DO GONTOWEJ I MILNA.

W ROKU 1910 AUSTRIACKIE MINISTERSTWO WYZNAŃ ZEZWOLIŁO NA UTWORZENIE W MILNIE PARAFII, KTÓRA POWSTAŁA JEDNAK DOPIERO W ROKU 1925. PLACÓWKA W MILNIE POCZĄTKOWO WCHODZIŁA W SKŁAD DEKANATU GRODZKIEGO, GRODZKIEGO OD ROKU 1933 DO NOWO UTWORZONEGO DEKANATU ZBOROWSKIEGO. NA JEGO TERENIE, W GONTOWEJ, ZNAJDOWAŁA SIĘKAPLICA, ZBUDOWANA W ROKU 1927. W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM PRZY KOŚCIELE DZIAŁAŁO BRACTWO RÓŻAŃCOWE, TRZECI ZAKON ŚW. FRANCISZKA, A PO 1936 ROKU TAKŻE PAPIESKIE DZIEŁO ROZKRZEWIENIA WIARY.

DZIEJE KOŚCIOŁA W MILNIE NIE SĄ DOKŁADNIE ZNANE Z POWODU BRAKU MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH. JUŻ W 1872 ROKU STARANIEM SEBASTIANA KRĄPCA, WE WSI POWSTAŁ MUROWANY KOŚCIÓŁ (PIERWOTNIE NIEWĄTPLIWIE KAPLICZKA PUBLICZNA), POŚWIĘCONY W 1873 ROKU. NABOŻEŃSTWA ODPRAWIALI NIEREGULARNIE KSIĘŻA DOJEŻDŻAJĄCY Z ZAŁOZIEC. W 1905 ROKU W SPRAWOZDANIU WIZYTACJI DZIEKAŃSKIEJ ODNOTOWANO, ŻE KOŚCIÓŁ JEST ZA MAŁY I NALEZAŁOBY PODJĄC STARANIA O WYBUDOWANIE NOWEGO, DO CZEGO MIEJSCOWY EKSPOZYT KSIĄDZ JAN JACHIMOWICZ NIE JEST ZDOLNY. BUDOWĘ ROZPOCZĘTO W 1908 ROKU. AUTOR PIERWOTNEGO PROJEKTU NIE JEST ZNANY. JUŻ W TRAKCIE PRAC ZATRUDNIONO MŁODEGO ARCHITEKTA WAWRZYŃCA DAJCZAKA, KTÓRY ZAPROJEKTOWAŁ FASADĘ I WIEŻĘ KOŚCIELNĄ. W 1910 ROKU BUDOWA KOŚCIOŁA MIAŁA BYĆ JUŻ NAKRYTA DACHEM. PRACE OSTATECZNIE UKOŃCZONO W 1914 ROKU, KIEDY NASTĄPIŁO POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA.

Więcej czytaj w rozwinięciu tego newsa.

POZDRAWIAM
ZBIGNIEW DEC
ŻARY
Rozszerzona zawartość newsa
KOŚCIÓŁW CZASIE PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ KOŚCIÓŁ ULEGŁ USZKODZENIU, ALE W POŁOWIE LAT DWUDZIESTYCH ZOSTAŁ ODBUDOWANY. WZNIESIONO TAKŻE NOWĄ PLEBANIĘ. PROJEKT ODBUDOWY ŚWIĄTYNI WYKONAŁ PONOWNIE WAWRZYNIEC DAJCZAK, ALE W ODMIENIONYCH FORMACH, CZEGO PÓŹNIEJ ŻAŁOWAŁ, GDYŻ EFEKT BYŁ GORSZY OD DAWNEGO.

W LATACH TRZYDZIESTYCH KSIĄDZ ALEKSANDER MARKIEWICZ PODJĄŁ DZIAŁANIA NA RZECZ UZUPEŁNIENIA WYPOSAŻENIA KOŚCIOŁĄ. PRZY POMOCY PARAFIAN SPRAWIŁ OŁTARZ BOCZNY, AMBONĘ I DWA KONFESJONAŁY. W LATACH 1944-45 MILNO BYŁO CELEM NAPAŚCI ZBROJNYCH BAND UKRAIŃSKICH. PARAFIANIE OPUŚCILI WIEŚ I OSIEDLILI SIĘ NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH, GŁÓWNIE W CHOCISZEWIE, ROGOZIŃCU, MIESZKOWICACH I BYCZYNIE. OSTATNI PROBOSZCZ KSIĄDZ ALEKSANDER MARKIEWICZ OPUŚCIŁ MILNO 26.XII. 1944 ROKU PRZENOSZĄC SIĘ DO ZAŁOZIEC, SKĄD PÓŹNIEJ WYJECHAŁ DO POLSKI I ZAMIESZKAŁ W BOJKOWIE.

PRZEDMIOTY KOŚCIELNE, W TYM KIELICH, MONSTRANCJĘ, DWIE PUSZKI I SZATY LITURGICZNE ROZDAŁ PARAFIANOM W BOJKOWIE I BYCZYNIE. KIELICH Z KAPLICY W GONTOWEJ ZNALAZŁ SIĘ W RĘKACH PRYWATNYCH W BOJKOWIE.

PRYWATNYCH LATACH SZEŚĆ DZIESIĄTYCH XX WIEKU KURIA W
LUBACZOWIE STARAŁA SIĘ O DOZYSKANIE TYCH PRZEDMIOTÓW. REZULTAT TYCH ZABIEGÓW NIE JEST ZNANY. PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ KOŚCIÓŁ BYŁ UŻYTKOWANY JAKO SKŁAD ZBOŻA I CHEMIKALIÓW, CHEMIKALIÓW OD LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH BUDOWLA JEST OPUSZCZONA. ŚWIĄTYNIA STOPNIOWO POPADA W RUINĘ: M.IN. W 1975 SPADŁ CHEŁM WIEŻY, NISZCZĄC CZĘŚC SKLEPIENIA, A W 1995 ROKU WIEŻYCZKA NA SYGNATURKĘ.

KOŚCIÓŁ JEST POŁOŻONY W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WSI BUKOWINA, DAWNEGO PRZYSIÓŁKA MILNA, NA ZACHÓD OD DROGI PROWADZĄCEJ DO GONTOWEJ. AMBONA r11; NEOGOTYCKA, DREWNIANA-WYKONANA ZOSTAŁA PRZEZ WARSZTAT JANA WOJTOWICZA W PRZEMYŚLANYCH W 1936 ROKU. KOŚCIÓŁ OTOCZONY JEST STARODRZEWIEM LIPOWYM. W POBLIŻU ZNAJDUJE SIĘ KAPLICZKA Z XIX WIEKU O CHARAKTERZE LUDOWYM, KAMIENNA Z RZEŹBĄ ŚWIĘTEGO FLORIANA. FUNDATOREM TEJ KAPLICZKI W 1862 ROKU BYŁ SEBASTIAN KRĄPIEC.

MONUMENTALNA NEOGOTYCKA SWIĄTYNIA JEST WAŻNYM ELEMENTEM W KRAJOBRAZIE WSI. JEJ WIDOCZNA Z DALEKA WIEŻA, WZOROWANA NA SŁAWNYM KRAKOWSKIM ZABYTKU, NIEWĄTPLIWIE MIAŁA STANOWIĆ AKCENT IDEOWY, PODKREŚLAJĄC POLSKOŚĆ I ŁACIŃSKOŚĆ MIEJSCOWEJ SPOŁECZNOŚCI. PROJEKT NEOGOTYCKIEJ AMBONY JANA WOJTOWICZA Z PRZEMYŚLAN ZOSTAŁ WYKORZYSTANY TAKŻE W KOŚCIOŁACH W WITKOWIE I ZADWÓRZU.

-
Zbigniew Dec syn Mieczysława