Żołnierze I wojny światowej z Milna i Gontowy
Dodane przez Remek dnia Sierpnia 08 2010 15:01:42

Żołnierze I wojny światowej z Milna i Gontowy


Polegli, ranni i wzięci do niewoli żołnierze armii austriackiej z wiosek Milno i Gontowa


Na stronach Biblioteki Cyfrowej Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego http://www.mtg-malopolska.org.pl/bibliotekacyfrowa.html są dostępne listy strat armii austro-węgierskiej z początku I wojny światowej ("Verlustliste").

Mają one postać zeszytów - kolejne numery tych list były publikowane praktycznie codziennie przez austriackie Ministerstwo Wojny. Zawierają dane o poległych, rannych i wziętych do niewoli c.k. żołnierzach. Gromadzone w miarę napływu informacji od jednostek wojskowych, czasem zawierające uzupełnienia / sprostowania do poprzednich list.

Co zawierają takie listy strat?

Pełny zestaw danych to nazwisko i imię, stopień wojskowy, jednostka wojskowa, pododdział, kraj, powiat, miejscowość, rok urodzenia, wreszcie wiadomość o losie żołnierza - zabity, ranny, w niewoli. Czasem jeszcze dodatkowe informacje - np. przy zabitych data śmierci, czy przy wziętych do niewoli nazwa miejscowości w Rosji lub Serbii, do których trafili jako jeńcy. Te ostatnie były podawane w formie uzupełnień do poprzednich list, po kilku miesiącach, zapewne w miarę napływu danych od Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

Zestawione w niniejszym artykule nazwiska pochodzą z kolejnych "Verlustliste" od numeru 26 (z 14.10.1914) do numeru 168 (z 28.04.1915). Czyli obejmują jedynie wycinek czasu, a dokładnie pierwsze pół roku I wojny światowej. Pomimo kwietniowej daty publikacji ostatniej dostępnej listy (nr 168) najmłodsze dane pochodzą z połowy lutego 1915 r. Można więc przyjąć, że w początkach 1915 roku takie informacje na listach ukazywały się z conajmniej dwumiesięcznym opóźnieniem. Jeśli pojawią się skany kolejnych list strat, ten artykuł zostanie uzupełniony.

Imiona podajemy w wersji oryginalnej, czyli w większości po niemiecku.


Austriackie odznaki patriotyczne z czasów I wojny światowej.

Austriackie odznaki patriotyczne z czasów I wojny światowej.
Ranny żołnierz z żoną i dzieckiem. Ranny poruszający się o kulach.
Z kolekcji Roberta Adamowicza ze Szczecina, za jego uprzejmą zgodą.
(kliknij żeby obejrzeć)Z MILNA:


1. Kapelan Paul, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 1. kompania, ur. 1892, ranny. Lista strat nr 141 z 13.03.1915.2. Krompiec Johann, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 7. kompania, ur. 1892, ranny. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.3. Marcyasz Anton, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 18 (18. pułk piechoty obrony krajowej), 6. kompania, ur. 1890, poległy (9.09.1914). Lista strat nr 51 - uzupełnienie, przy liście strat nr 131 z 22.02.1915. Figurował także (bez dokładnej daty śmierci) na liście strat nr 51 z 10.11.1914.
4. Melnyk Basilius, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 15. kompania, ur. 1892, ranny. Lista strat nr 21 - uzupełnienie. Uzupełnienia i sprostowania E3. z 28.11.1914.5. Petryk Anton, Reserve Ulane (ułan rezerwy), Landwehrulanenregiment Nr 1 (1. pułk ułanów obrony krajowej), 6. szwadron, ur. 1884, w niewoli (Ashabad, Rosja). Lista strat nr 160 z 14.04.1915.6. Petryk Nikolaus, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 6. kompania, ur. 1893, ranny. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.7. Słobodzian Michael, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 13. kompania, ur. 1893, poległy (23.11.1914). Lista strat nr 130 z 20.02.1915.8. Szeliga Josef, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 6. kompania, ur. 1891, poległy (19-20.11.1914). Lista strat nr 150 z 27.03.1915.9. Wojcieszyn Gregor, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 9. kompania, ur. 1890, ranny. Lista strat nr 141 z 13.03.1915.10. Zając Josef, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 13. kompania, ur. 1891, ranny. Lista strat nr 21 - uzupełnienie.Uzupełnienia i sprostowania E3. z 28.11.1914.11. Zaleski Stefan, Korporal Tit. Zugsführer (kapral, tytularny plutonowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 11. kompania, ur. 1888, w niewoli (Tobolsk, Rosja). Lista strat nr 168 z 28.04.1915.

Z GONTOWY:


Byczak Jakob, Infanterist (szeregowy), jednostka nie podana, w niewoli (Rosja). Lista strat nr 159 z 13.04.1915.Olszewski Maciej, Infanterist (szeregowy), Landsturminfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty pospolitego ruszenia), ur. 1873, w niewoli (Serdobsk, gubernia Saratow, Rosja). Lista strat nr 98 z 10.01.1915.Szeliga Johann, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 14. kompania, ur. 1882, poległy. Lista strat nr 9 - uzupełnienie, przy liście strat nr 66 z 21.11.1914.Zawadzki Josef, Reserve Pionier (saper rezerwy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 7. kompania, ur. 1887, poległy (30.11.1914). Lista strat nr 141 z 13.03.1915.

MIEJSCOWOŚĆ NIE PODANA


W przypadku tych dwóch żołnierzy nie podano nazw miejscowości, z których pochodzili. Jednak charakterystyczne mileńskie nazwiska - i ten sam złoczowski pułk, w którym służyli inni Milnianie i Gontowianie - wskazują, że też mogli pochodzić z Milna lub Gontowy.

Dec Anton, Gefreiter (starszy szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 2. kompania, ranny. Lista strat nr 64 z 19.11.1914.Szeliga (imię nie podane), Korporal (kapral), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 4. kompania, ranny. Lista strat nr 64 z 19.11.1914.