Protokoły przedślubne 1927-1930r
Dodane przez maria dnia Maja 16 2010 16:34:18
Protokoły przedślubne 1927-1930r.
Protokoły przedślubne sporządzali proboszczowie, gdy stany podjęły decyzję o zawarciu związku małżeńskiego. Formularze zawierały dane personalne nowożeńców. Gdy kobieta była niepełnoletnia /nie ukończyła 21 lat życia/ zgodę na zawarcie małżeństwa musiał wyrazić jej ojciec. Jego oświadczone było umieszczone na formularzu aktu. Na tym formularzu w prawym górnym rogu były dopisywane daty głoszenia zapowiedzi a na środku ewentualnie data ślubu. Nie wszyscy nowożeńcy, którzy spisali protokół przedślubny zawarli związek małżeński. Protokół zawierał także nazwiska świadków i ich podpisy.

W Milnie w roku 1927, gdy proboszczem Parafii Rzymsko-Katolickiej był ks. Adam Wróbel spisano 19 protokołów przedślubnych. Wśród tych osób trzech mężczyzn było wyznania greko-katolickiego. Pozostałe osoby wyznania rzymsko-kat.
W roku 1929-1930 gdy proboszczem był ks. P. Bieńko spisano 30 protokołów przedślubnych
/w 1929 r-16 a w 1930 r-14/. Wśród mężczyzn 5 osób było wyznania greko-kat i jeden mężczyzna wyznania prawosławnego, który przechodzi na katolicyzm. Pozostałe osoby wyznania rzymsko-katolickiego.
Dane te dotyczą wszystkich przysiółków Milna oraz Gontowej.

Opracowała
Maria Zaleska zd Dec.