Milno - opis wsi z 1884 roku
Dodane przez Remek dnia Listopada 27 2009 15:59:49
[źródło: Rys geograficzno - statystyczny złoczowskiego okręgu szkolnego wraz z dokładnym opisem poszczególnych miejscowości obu powiatów (złoczowski i brodzki). Opracował Bronisław Sokalski. Nakładem Towarzystwa pedagogicznego oddziału złoczowskiego. Złoczów 1885.]


Milno z częściami Bukowina i Podliski (poczta Załośce, odległość 8 km) wieś, położona na wyżynie podolskiej na wschód od Załoziec w pobliżu granicy rosyjskiej. Okolica pagórkowata, w stronie południowej i zachodniej pokryta dąbrowami, wznosi się od 342 do 385 m. n. p. m. Zabudowania leżą w dolinie nastającego tu dopływu Seretu, Huk zwanego. Potok nastaje z trzech źródeł, z których jedno leży na ogrodach Bukowiny, drugie na sianożęciach Huk zwanych (w stronie wschodniej), a trzecie w stronie północnej na sianożęciach, Krasowiczyzna zwanych, poniżej folwarku Halawy. Grunta częścią czarnoziemne romuszowate, częścią z pokładem gliny nieprzepuszczalnej, wreszcie piaski z gliną i piaski czyste.

Gospodarka rolna we dworze trzypolowa, w gminie cześcią trzypolowa, przeważnie jednak wielopolowa, bez pozostawiania ugorów. Ścierniska, tak w gminie, jak i we dworze, leżą odłogiem nie obsiane żadnymi trawami pastewnymi. Z płodów udaje się najlepiej jęczmień i kartofle, a na ziemi torfiastej, w dolinie potoku kapusta. Dwóch gospodarzy zajmuje się uprawa chmielu. Bydło i konie w gminie bardzo liche, we dworze znajduje się bydło rasy "Cseky" i tyrolskie. Chów owiec, wskutek zaprowadzenia gospodarki wielopolowej, podupadł znacznie. Pszczelnictwem zajmuje się tylko dwór, miejscowy ksiądz pleban i kilku gospodarzy, łącznie około 360 pni. Sady pielęgnują przeważnie śliwowe i jabłoniowe, zakładając wśród pól tak zwane futory z pasiekami lub bez, które obsadzają drzewami owocowymi. We wsi oprócz kilkunastu małych sadów, znajduje się u miejscowego księdza plebana rozległy 15 morgowy sad.

Mieszkańcy w przeważnej liczbie z zachodniej Galicyi tu przybyli, zajmują się bądź tkactwem, wyrabiając na warstatach własnej roboty, płótna, pasy, kilimki, letniki wełniane i zapaski, bądź szewstwem, krawiectwem i kowalstwem. We wsi jest kilku bednarzy, kuśnierzy, szklarz, introligator, 2 młynki wodne (dworskie) i 3 wiatraki.

Parafia łacińska i sąd powiatowy w Załoścach; grecko katolicka w miejscu.

W tej gminie są dwie szkoły: etatowa, założona w r. 1872, do której na 268 uzdolnionych uczęszcza 92 dzieci, i filialna, do której na 100 uzdolnionych uczęszcza 46 dzieci. Powierzchnia ogrodu szkolnego 43,19 ara. Język wykładowy polski i ruski.

Statystyczne:

Liczba ludności: 2299; a to: rzymskokatolickiej 1065, greckokatolickiej 1056, izraelitów 178.

Gmina posiada: 3716 morgów ziemi. Dochód = 6733 złotych reńskich; podatek = 1528 złr. Dwór posiada: 2161 morgów ziemi. Dochód = 2171 złotych reńskich; podatek = 433 złr. Z ziemi urodzajnej przypada: 3598 morgów na grunty orne, 381 morgów na łąki i ogrody, 169 morgów na pastwiska, 1532 morgi na lasy (dworskie).