Szkoła i nauczyciele z Gontowy
Dodane przez Remek dnia Lutego 21 2009 03:26:56

Wiejska szkoła i nauczyciele z Gontowy w latach 1924-1939.


W tym artykule gromadzone są dane o wiejskich nauczycielach i szkołach w wiosce Gontowa w latach 1924-1939. Za czasów austriackich chyba nie było tutaj szkoły, bo takowa nie figuruje w żadnym ze "schematyzmów". Dla okresu międzywojennego też na razie nie mamy urzędowych źródeł, jak np. spisy nauczycieli (w jedynym odnalezionym - z 1924 r. - szkoła była jeszcze nieczynna z powodu braku budynku).

Jeśli takie źródła się pojawią, ten artykuł zostanie uaktualniony. Ale proszę też o pomoc Czytelników.

Jeśli macie w domu jakieś stare, przedwojenne świadectwa z Gontowy, spiszcie z nich nazwiska nauczycieli i kierowników szkoły oraz koniecznie rok szkolny z którego pochodzi świadectwo (dla dokładniejszego wydatowania lat pracy danego nauczyciela). Na przedwojennych świadectwach były z reguły dwa podpisy: nauczyciela opiekuna/wychowawcy klasy i kierownika szkoły. Przyślijcie te dane do tymczasowego administratora strony, lub dopiszcie poniżej artykułu w komentarzu.

(Uaktualnione 14 stycznia 2010)WIEJSCY NAUCZYCIELE ZE SZKOŁY W GONTOWIE

NAUCZYCIEL:

POTWIERDZONE LATA PRACY:

Ciupek Irena

1934

Kołaczyński Antoni(?)

1935-1939?

Kowal Karol

1940-1941

Niedzielski Franciszek

1933

Proć Bogdan

1931-1933

Tyczkowska Jadwiga, z domu Langerówna

1928

ODSZUKANE W STARYCH ŹRÓDŁACH WIADOMOŚCI O SZKOLE W WIOSCE GONTOWA


LATA MIĘDZYWOJENNE:

1924 (1)
szkoła powszechna publiczna 1-klasowa
język wykładowy: polski
szkoła nieczynna z powodu braku pomieszczenia

Nie ma żadnych dodatków ani osobnego mieszkania dla kierownika szkoły.

Szkoła w Gontowej zapewne została uruchomiona między 1925 a 1928 rokiem. Najstarsza odnaleziona wzmianka pochodzi z 1928 roku, że nauczycielka Tyczkowska Jadwiga z Załoziec Starych od września 1928 została przeniesiona do szkoły o jednym nauczycielu w Gontowej.

lata 20-te i 30-te - informacje z kroniki szkoły w Załoźcach Starych, autorstwa Stefanii Spittal (2)

Tyczkowska Jadwiga, z domu Langerówna
od 1 września 1928 - do ?
Poprzednio od kwietnia 1927 do wakacji 1928 nauczycielka w Załoźcach Starych. Od września 1928 przeniesiona do szkoły o jednym nauczycielu w Gontowej

Niedzielski Franciszek

Franciszek Niedzielski

przed 1 października 1933
Do wakacji 1933 był nauczycielem w szkole w Gontowej, od sierpnia do października 1933 w Załoźcach Starych, potem przeniesiony do szkoły 3-klasowej w Mikłowicach powiat Mościska (zamienił się miejscami z tamtejszym nauczycielem Sambulskim).

lata 30-te - informacje od Pani Marii Zaleskiej z domu Dec

W Gontowie w 1931 r nauczycielem był Ukrainiec Bogdan Proc.

lata 30-te i II wojna światowa - ze wspomnień Eugeniusza Olejnika, dopisane w komentarzu przez Użytkownika drozdziu2

Nauczyciele jacy uczyli na Gontowej:
- Niedzielski Franciszek
- Bogdan Proć - uczył na pewno w latach 32 -33
- Irena Ciupek - uczyła tylko rok czasu ( po Bogdanie Prociu)
- Kołaczyński ( najprawdopodobniej Antoni)
- Kowal (uczył juz "za Ruskich")WYKORZYSTANE ŹRÓDŁA:

(1) Spis nauczycieli publicznych szkół powszechnych i państwowych seminarjów nauczycielskich oraz spis szkół w okręgu szkolnym lwowskim obejmującym województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Opracował Seweryn Lehnert. Lwów 1924. Nakładem Wydawnictwa Książek Szkolnych w Kuratorjum okręgu szkolnego lwowskiego. Odbito w drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Józefa Zielińskiego.

(2) "Kronika Szkolna", autorstwa Stanisławy Spittal, nauczycielki i wieloletniej kierowniczki szkoły w Załoźcach Starych.