Inseraty z Milna
Dodane przez Remek dnia Stycznia 07 2016 04:04:53
Ognisko. Pismo Tygodniowe, poświęcone interesom Rolnictwa, Przemysłu, Handlu, Sztuk i Rzemiosł. Nr. 51. 1860. 15 Grudnia.

DOBRA MILNO, BUKOWINA i GĄTOWA w obw. Złoczowskim, 2 1/2 mili od Tarnopola, 4 mile od Brodów odległe, 774 mor. gr. ornych, 130 m. łąk i sianożęci, wyłączne prawo propinacyi, 300 nrów osady, 2 młyny, gorzelnia i wołownia murowana i wielkie potrzebne budynki gospod. od wiosny 1861 r. do wydzierżawienia.

Dzierżawcy zechcą się zgłosić listownie lub osobiście do właścicielki tychże dóbr. - Lwów ul. Pańska dom Gablenca Nr. 1 4/4 pierwsze piętro.


Gazeta Narodowa. Rok V. Nr. 24. We Lwowie, Niedziela d. 28. Stycznia 1866.

Uwiadomienie o dzierżawie.

Dobra "Milno" z przyległościami: "Gątowa, Podliski, Bukowina i Kamionka" mające razem 300 nrów osady. o dwóch folwarkach w obwodzie złoczowskim, od Tarnopola 3, od Brodów 4, od Złoczowa 5 mil odległe, przy głównym trakcie Zbarazkim i Brodzkim położone, obejmujące 780 morgów ornej ziemi, 135 morgów sianożeci, przeszło 1.000 morgów pastwisk w lasach, z nowym wygodnym murowanym domem mieszkalnym, z gorzelnią na 105 wiader codziennego zacieru, z wołownią, stajnią, stodołą i młocarnią, które to wszystkie budynki są murowane - z wszystkiemi innemi budynkami gospodarskiemi, z propinacją w sześciu karczmach, z czynszem z dwóch kasarń dla c. k. straży pogranicznej, z pięcioma pasiekami, z sprzętami gospodarskiemi, z domami i ogrodami dla służby i czeladzi skarbowej, z dodaniem drzewa do gorzelni i na opał, są od 24. czerwca 1867 roku na lat kilka do wydzierżawienia.

Bliższych szczegółów, tej dzierżawy dotyczących udziela właścicielka tego majątku, we Lwowie przy ulicy Majerowskiej nr. domu 617 3/4 lub zarząd dóbr w miejscu, ostatnia poczta "Załoźce".


Kurjer Lwowski. Rok VIII. Nr. 195. Lwów, Środa dnia 16. Lipca 1890.

Do wydzierżawieniaod 24. czerwca roku przyszłego dobra MILNO i HALAWA w powiecie brodzkim położone, oddalone od stacji kolei Zborów trzy mile, obejmujące razem około 938 morgów obszaru, młyny, gorzelnie i karczmy. Dla obejrzenia zgłaszać się należy do Wgo Stróżeckiego rządcy dóbr w Milnie p. Załoźce; - wydzierżawia Zarząd dóbr Medyka, p. Medyka.

i ten sam inserat w innej gazecie:Gazeta Lwowska. Rok 80. Nr. 166. Wtorek, 22 Lipca 1890.


Gazeta Lwowska. Rok 83. Nr. 186. Czwartek, 17 Sierpnia 1893.

W państwie Milno stacya kolei żelaznej Zborów o.[statnia] p.[oczta] Załośce jest około 7000 dębów do sprzedania.


Neue Freie Presse. Morgenblatt. Wien, Freitag, den 18. August 1893. Nr. 10412.

Im Rittergut Milno, Bahnstat Zborow, l.[etzte] P.[ost] Zalosce (Galizien) sind ca. 7000 Eichen zu verkaufen.

(Tłumaczenie z jęz. niemieckiego)

W dobrach szlacheckich Milno, stacja kolejowa Zborów, ostatnia poczta Załoźce (Galicja) jest około 7000 dębów na sprzedaż.


Kurjer Lwowski. Rok XVIII. Nr. 228. Lwów, Sobota dnia 18. Sierpnia 1900.

Kaucjonowany ekspedytor dostanie dobrą administrację. Zgłoszenia poczta Milno.


Kurjer Lwowski. Rok XXI. Nr. 24. Lwów, Sobota dnia 24. Stycznia 1903.

W Milnie powiat Brody jest do sprzedania w gminnym lesie na licytacji w wydziale pow. dnia 26/1 1903 - 260 sztuk dębów od 15-40 cali na budowę kościoła i cerkwi przeznaczonych.


Nowa Reforma. Rok XXIX. Nr 96. Kraków, Wtorek 1 Marca 1910.

Pomocnica pocztowo - telegraficzna poszukuje zaraz posady. Wymagania skromne. - "Marya", Milno, Galicya.


Oesterreichische Volks-Zeitung vormals Konstitutionelle Vorstadt-Zeitung. 60. Jahrgang. Nr. 306. Wien, Donnerstag 5. November 1914.

Jäger Josef Wagreich-Dubowy aus Milno, derzeit bei FJB. 18 in Vychodna Lipto[v] bittet um Nachricht über seine Eltern Markus und Ruchel Wagreich aus Milno Galizien.

(Tłumaczenie z jęz. niemieckiego)

Strzelec Josef Wagreich-Dubowy z Milna, obecnie przy 18 batalionie strzelców pieszych w Vychodna Liptov, prosi o wiadomość o swoich rodzicach Markusie i Ruchel Wagreich z Milna w Galicji.


Gazeta Lwowska. Rok 119. Nr. 233. Czwartek, 10 października 1929.

SKRADZIONE DOKUMENTA.

ANTONI OLEJNIK, urodzony w roku 1907 w Milnie, pow. Zborów, syn Jana i Katarzyny, unieważnia skradzioną książeczkę wojskową wydaną przez Pow. Kom. Uzup. w Złoczowie.


Tarnopolski Dziennik Wojewódzki. Nr. 5. Tarnopol, dnia 1 kwietnia 1933.

Petryk Jakim z Milna powiat Zborów, unieważnia zgubiony dowód tożsamości konia Serja A, Nr. 23659.


Tarnopolski Dziennik Wojewódzki. Nr. 5. Tarnopol, dnia 1 kwietnia 1936.

Dżul Mikołaj, urodzony w 1903 r., zamieszkały w Milnie unieważnia zgubioną książeczkę wojskową wydaną przez P. K. U. w Złoczowie.