Spis sprzętów gospodarskich folwarku Milno 1851
Dodane przez Remek dnia Lutego 10 2015 17:27:30
nagłówek spisu


Folwark Milno.

Spis Sprzętów gospodarskich do użytku zdatnych, jakotyż apparatu gorzelnianego i urządzenia wewnętrznego.


1. Wozy końskie całkiem kute - sztuk 8.

2. Wozy /gary/ bez okucia - sztuk 1.

3. Literki do wozów snopowych par 7, średnich par 5 - razem sztuk 12.

4. Sanie końskie proste - sztuk 5.

5. Sanie wołowe - sztuk 5.

6. Pługi polskie z lemieszami i trzusłami - sztuk 6.

7. Płużki do ogartywania kartofel - sztuk 6.

8. Pługi do wyorywania - 2 z blachami a 2 bez - razem sztuk 4.

9. Pługi plewiacze - sztuk 2.

10. Rodła z naralnikami - sztuk 8.

11. Istyki - sztuk 5.

12. Jarzma 6 dobrych 2 złamanych - razem sztuk 8.

13. Młynki polskie do czyszczenia zboża - sztuk 2.

14. Młynki niemieckie - sztuk 2.

15. Ramy z rafy drucianej - sztuk 1.

16. Przetaki skórzane - sztuk 2.

17. Półkorce okute - sztuk 3.

18. Ćwierć okuta - sztuk 1.

19. Ćwierć bez okucia - sztuk 2.

20. Dwugarncówka i garncówka bez okucia - sztuk 2.

21. Kadki na kapustę dla owiec - sztuk 4.

22. Beczki na wodę - sztuk 1.

23. Konewek na wodę - sztuk 3.

24. Wóz na żelaznych osiach z Medyki - sztuk 1.

25. Brony o 359 zębach - sztuk 15.

26. Wiadra okute do studni na Halawie - sztuk 2.

27. Zgrzebeł do chędożenia koni - sztuk 3.

28. Stół duży ordynaryjny - sztuk 1.

29. Latarnia - sztuk 1.

30. Waga do siana - sztuk 1.

31. Waga duża z Medyki do ważenia wełny a to sztanga żelazna - sztuk 1.

32. Szali drewnianych okutych - sztuk 2.

33. Łańcuchów - sztuk 8.

34. Gewichtów (odważników) żelaznych na 100 (...) /nieznany skrót/ - sztuk 1.

35. Gewichtów żelaznych na 50 (...) /nieznany skrót/ - sztuk 1.

36. Gewicht na 10 (...) /nieznany skrót/ - sztuk 1.

37. Gewicht na 2 (...) /nieznany skrót/ - sztuk 1.

38. Gewicht na 1/2 (...) /nieznany skrót/ - sztuk 1.

39. Kamień na 49 1/2 (...) /nieznany skrót/ - sztuk 1.

40. Kafar okuty - sztuk 1.

41. Formy na cegły - sztuk 8.

42. Kobylnic do strzyżenia owiec - sztuk 18, dopisek: u owczarza.

43. Szlij parcianych - sztuk 18.

44. Naszelników par żelaznych - 4.

45. Liców parcianych - sztuk 4.

46. Uździenic - sztuk 16.

47. Worów na zboże dobrych 28, w połowie użytych 22 - razem sztuk 50.

48. Kłódek do zamykania - sztuk 7.

49. Rydlów do kopania - sztuk 4, dopisek: połamane.

50. Motyk czyli łap - sztuk 12.

51. Kociołek żelazny - sztuk 1.

52. Blach do kominów - sztuk 2.

53. Haki do gaszenia ognia - sztuk 4.

54. Buksza do wypalania rur - sztuk 1.

55. Piętno do wypalania znaczków - sztuk 1.

56. Nożyce do strzyżenia owiec - sztuk 2.

57. Łańcuchy na buhaje - sztuk 2, dopisek: kawałki.

58. Koło z lanego żelaza - sztuk 1.

59. Kółek z lanego żelaza luźne - sztuk 2.

60. Korba toku i od drukwerku - sztuk 1.

61. Rzezak do sieckarni luźny - sztuk 2.

62. Wrzeciono młyńskie luźne - sztuk 1.

63. Graca żelazna - sztuk 2.

64. Toporów - sztuk 2.

65. Siekier 2 dobrych 1 złamana - razem sztuk 3.

66. Dłuta 2 małych 1 złobczaste - razem sztuk 3.

67. Świder łokci 6 z ostrzem jednem - sztuk 1.

68. Świderków małych - sztuk 1.

69. Piły poprzeczne - sztuk 2.

70. Pilnik - sztuk 1.

71. Ośniak - sztuk 1.

72. Toczydło z korbą żelazną - sztuk 1.

73. Panew z lanego żelaza rozbita - sztuk 1.

74. Śrubsztak prosty - sztuk 1.

75. Naglajzów 2 do śrub a 1 do gwoździ - razem sztuk 3.

76 Kliszcze - sztuk 1.

77. Młotków małych - sztuk 2.

78. Tokarnia zdezelowana - sztuk 1.

79. Garniec blaszany - sztuk 1.

80. Kwarta blaszana - sztuk 1.

81. Kuf z drewnianemi obręczami 22, po 2 żelaznych 12 - razem sztuk 35 (tu suma się nie zgadza - wychodzi 34 sztuki).

82. Lejka duża drewniana - sztuk 2.

83. Balij - sztuk 1.

84. Konewek dwousznych - sztuk 1.

85. Podstawki pod kufy - sztuk 4.

86. Spust duży okuty 3ma obręczami żelaznemi - sztuk 1.

87. Spusty na wódkę - sztuk 3.

88. W słodowni stempel żelazny przy pompie - sztuk 1.

89. W słodowni ventil - sztuk 1.

90. Rura drewniana - sztuk 1.

91. Kadź dębowa zaliwna - sztuk 1.

92. Lase(?) grodzone - sztuk 8.

93. Z sieczkarni rozebranej koło z wałem - sztuk 1.

94. Szalcowiec z lanego żelaza z drągiem - sztuk 1.

95. Walec drewniany blachą kuty - sztuk 1.

96. Trybków z lanego żelaza - sztuk 2.

97. Skrzynka drewniana rozebrana - sztuk 1.

98. Rzezaków - sztuk 2.

99. Stalca - sztuk 1.


Apparat gorzelniany.

100. Kocioł parowy miedziany z wentylami - sztuk 1.

101. Kotły robocze z rurami miedziane - sztuk 2.

102. Alembik z talerzem - sztuk 1.

103. Wygrzewacz z luterbehälterem - sztuk 1.

104. Wąż - sztuk 1.

105. Kierat z werkiem do zacioru i pompowania i 2 pompy - 1.

106. Kadek fermentacyjnych - sztuk 5.

107. Kadka zaciorna - sztuk 1.


(na końcu podpis)

Odebrałem wyżej wyszczególniony Inwentarz w Milnie dnia 25 lipca 1851.
Kövess