Spis budynków należ±cych do dominium Milno 1851
Dodane przez Remek dnia Lutego 10 2015 03:12:24
nagłówek spisu


Folwark Milno.

Spis budynków w temże znajduj±cych się to jest folwarku.


1. Stodoła murowana słom± poszyta z zabudowaniem na kierat wygrodzony i glin± wewn±trz narzucony, w której się znajduje młocarnia z kieratem w zeszłem roku (według osobnego opisu) z Medyki sprowadzona.
Uwaga: Poszycie w kilkuch miejscach poprawić.

2. Szopa na słomę chrustem wygrodzona słom± poszyta.
Uwaga: Podlepić.

3. Areszt murowany słom± pokryty.
Uwaga: dobry, nie potrzebuje reperacyi.

4. Pomieszkanie Sędziego pod słom±, walkowane o 3 pokoje, kancelaryę, kuchnię i szpiżarnię.
Uwaga: dobre, nie potrzebuje reperacyi.

5. Officynka około tegoż z stajenk± na krowy pod jednem dachem słom± pokrytem.
Uwaga: dobre, nie potrzebuje reperacyi.

6. Szopka na Bryczki i chliwek pod dachem słomianem ¶ciany grodzone.
Uwaga: dobra, nie potrzebuje reperacyi.

7. Pomieszkanie Ekonoma o 5ch pokojach, kuchni i szpiżarni pod dachem słomianem ¶ciany walkowane.
Uwaga: wyporz±dzić.

8. Szopa obok tego na wozy grodzona i słom± poszyta.
Uwaga: podlepić.

9. Dalej szopka i stajenka pod jednem dachem, w tej ¶ciany grodzone, słom± poszyta.
Uwaga: podlepić.

10. Pomieszkanie Gorzelnika o 3ch pokojach, kuchni i szpiżarni słom± poszyte.
Uwaga: nowe.

11. Szopa na siano słom± poszyta, grodzona i czę¶ciowo lepiona.
Uwaga: dobra, nie potrzebuje reperacyi.

12. Owczarnia morowana pod słom±.
Uwaga: w połowie poszyć.

13. Szpichlerz z dylów dębowych na podmurowaniu pod słom± bez sufitu.
Uwaga: dobry, nie potrzebuje reperacyi.

14. Szpichlerzyk czyli skład na narzędzia rolnicze z dylów pod słom±.
Uwaga: dobry, nie potrzebuje reperacyi.

15. Obora na czworobok zbudowana chrustem grodzona.
Uwaga: Zdezelowana.

16. Owczarnia stara po czę¶ci walkowana, z jednej strony na podmurowaniu i słom± poszyta.
Uwaga: Zdezelowana.

17. Płuharnia na kartofle, teraz stajnia na konie, murowana pod g±tem.
Uwaga: dobra, nie potrzebuje reperacyi.

18. Gorzelnia murowana pod g±tem z zabudowaniem na kierat i z kieratem, 2 pompami i aparatem, jako też urz±dzeniem wewnętrznym na osobnym spisie konsygnowanym.
Uwaga: Dach poprawić od kilsztoka, brakuj± do 100 szyb.

19. Wołownia murowana z brazark± pod słom±.
Uwaga: Dobra, podsypać i inn± powałę dać.

20. Słodownia walkowana pod słom± z urz±dzeniem w osobnem spisie.
Uwaga: dobra, nie potrzebuje reperacyi.

21. Pomieszkanie dla Owczarza walkowane pod słom±.
Uwaga: nowe, nie potrzebuje reperacyi.

22. Karczma na Kamionce murowana, słom± poszyta z Magazynem.
Uwaga: dobra, nie potrzebuje reperacyi.

23. Obok tej Pomieszkanie dla Le¶niczego walkowane, słom± poszyte jako też stajnia grodzona na bydło.
Uwaga: dobre, nie potrzebuje reperacyi.

24. Dawna Kassarnia Straży teraz pomieszkanie dla Parobków, walkowane, słom± poszyte.
Uwaga: podreperować.

25. Karczma na Bukowinie nieskończona, oczeretem poszyta.
Uwaga: Brakuje czę¶ci poszycia i drzwi.

26. Około tej Pomieszkanie dla Kowala i Bednarza wynajęte pod słom±, walkowane, z KuĽni± wystawion± w [1]848 roku.
Uwaga: dobre, nie potrzebuje reperacyi.

27. Karczma przy drodze Zbarazkiej, walkowana i słom± poszyta.
Uwaga: zedezelowana, podlepić.

28. Karczma na Krasowiczyznie grodzona i słom± poszyta.
Uwaga: dobra, nie potrzebuje reperacyi.

29. Karczma na Podliskach, walkowana, czę¶ciowo grodzona i słom± poszyta.
Uwaga: Nowa, nie potrzebuje reperacyi.

30. Młyn górny z dylów o 2. kamieni.
Uwaga: Ukończony, kamieni brakuje.

31. Młyn dolny.
Uwaga: Niedokończony.

32. Na Halawie Pomieszkanie grodzone pod słom±.
Uwaga: dobra, nie potrzebuje reperacyi.

33. Stajenka grodzona na konie pod słom±.
Uwaga: dobra, nie potrzebuje reperacyi.

34. Owczarnia walkowana pod słom± (jedno skrzydło się zawaliło).
Uwaga: dobra, nie potrzebuje reperacyi. (?)

35. Stodoła grodzona słom± pokryta.
Uwaga: dobra, nie potrzebuje reperacyi.

36. Studnia zabudowana i słom± pokryta.
Uwaga: dobre, nie potrzebuje reperacyi.

37. Kassarnia dla Straży wynajęta, walkowana, słom± pokryta.
Uwaga: dobra, nie potrzebuje reperacyi.


Na G±towie:

38. Karczma grodzona i słom± pokryta.
Uwaga: dobra, nie potrzebuje reperacyi.

39. Kassarnia dla Straży Finansowej walkowana, słom± pokryta.
Uwaga: dobra, nie potrzebuje reperacyi.

40. Dom Jakubowi Katz wynajęty.
Uwaga: Dobry - [ze] Skarbowego materiału zrestaurować loch i drewutnię.

41. Czynszowa Chałupa z ogrodem Niedopytalskiemu wynajęta.
Uwaga: dobra, nie potrzebuje reperacyi.

41 1/2. Czynszowa Chałupa z ogródkiem wynajęta za odrobek 52. dni pieszych Józefowi Dec.
Uwaga: dobra, żadnej reparacyi nie potrzebuje.


(na końcu podpis)

Odebrałem dnia 25go lipca 1851.
Kornel Kövess
nagłówek spisu


Folwark Milno.

Pasieki.


pasieka I.

42. Pasieka Bossakowskiego płotem obwiedziona, przy tej stebnik dylami obłożony).
Uwaga: koło płotu dach poprawić.

43. Pomieszkanie Pasiecznika grodzone, słomn± pokryte i stajenka na bydło.
Uwaga: dobre, nie potrzebuje reperacyi.

pasieka II.

44. Na Halawie Pasieka Kowalskiego płotem obwiedziona, przy tej stebnik dylami obłożony.
Uwaga: kawałek poddasza poszyć.

45. Pomieszkanie od Pasiecznika grodzone i słom± pokryte.
Uwaga: - (puste miejsce)

pasieka III.

46. Pasieka Kociubińskiego płotem obwiedziona, stebnika nie ma.
Uwaga: nic nie brakuje.

pasieka IV.

47. Pasieka na Głuchym Gaju Glińskiego płotem obwiedziona ze stebnikiem dylami wyłożonym.
Uwaga: nic nie brakuje.

48. Pomieszkanie [Pasiecznika] walkowane, słom± pokryte.
Uwaga: Nowe, nic nie brakuje.

pasieka V.

49. Pasieka pod Dworem płotem obwiedziona, ze stebnikiem dylami wyłożonym.
Uwaga: koło płotu daszek poprawić.

50. Pomieszkanie Pasiecznika walkowane i słom± pokryte.
Uwaga: dobre, nie potrzebuje reperacyi.

pasieka VI.

51. Pasieka od granicy Mszanieckiej płotem obwiedziona bez stebnika.
Uwaga: nic nie brakuje.


(na końcu podpis)

Odebrałem w Milnie dnia 25go lipca 1851.
Kornel Kövess