Skargi chłopów mileńskich - styczeń 1845
Dodane przez Remek dnia Luty 03 2014 20:32:46
Wyciąg

z zażalenia gromady Milna i Gątowy z dnia 19go stycznia 1845 Indorsatem Cyrkularnym dtto 4 Marca 1845 Nro 1031 do urzędowania w pierwszej Instancyi zwrocony. - Dnia 20 Marca 1845 pod Nrem 86 w Milnie zapresentowany.1. Hnat Kułay
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 3
- o pobicie od ekonoma otrzymane

2. Jacko Romanowicz
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 1
- o pobicie od ekonoma otrzymane

3. Tymko Syrotiuk
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 9
- o pobicie od ekonoma otrzymane
- przy wożeniu gnoju był zmuszony 29 razy obrócić, bo na jego furę 5 ludzi nakładało i zaraz para koni zdechła

4. Stefan Romanowicz
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 2

5. Michał Marciasz
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 12

6. Semko Kozak
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 1 1/2

7. Oleksa Sysak
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 3
- o pobicie od ekonoma otrzymane

8. Fedko Petryk
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 3
- o pobicie od ekonoma otrzymane

9. Wasyl Kozak
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 1
- o pobicie od ekonoma otrzymane

10. Łuć Petryk
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 3

11. Szymko Wojczyszyn
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 4

12. Jaśko Dec
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 6
- o pobicie od ekonoma otrzymane

13. Iwan Wasylciów
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 1
- o pobicie od ekonoma otrzymane

14. Fedko Łoik
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 1
- o pobicie od ekonoma otrzymane

15. Michał Seretecki
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 8

16. Fedko Nesteryk
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 3 1/2

17. Iwan Dzuł
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 23
- o pobicie od ekonoma otrzymane

18. Michał Dzuł
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 1
- o pobicie od ekonoma otrzymane

19. Hryć Łucyk
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 5
- o pobicie od ekonoma otrzymane
- i 12 krajcarów ww

20. Jakim Łucyk
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 17

21. Jaśko Majkut
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 12
- o pobicie od ekonoma otrzymane

22. Hrycko Kuśnirczyk
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 9
- o pobicie od ekonoma otrzymane
- i 2 kur

23. Hrycko Dywus
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 4
- o pobicie od ekonoma otrzymane

24. Onufryk Poszwa
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 4
- o pobicie od ekonoma otrzymane

25. Kazimierz Krąpiec
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 9 1/2
- o pobicie od ekonoma otrzymane
- i 4 kur oraz 1/2 kapłona

26. Antoni Bodnar
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 6

27. Hryćko Rypyła
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 2
- o pobicie od ekonoma otrzymane

28. Stach Bieniaszewski
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 2
- Ekonom odebrał 1 1/2 Morga Łąki, z której powinności odrabia i podatek żalący się opłaca i z tej łąki zebrał Ekonom 2 fur siana

29. Marcin Bieniaszewski
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 3
- o 1 kurę i przez Ekonoma ze złości połamany pług

30. Jaśko Furgan
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 4 1/2
- i 1 floren 50 krajcarów ww

31. Ilko Kusznirczyk
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 5
- o pobicie od ekonoma otrzymane

32. Jaśko Gaździcki
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 1
- o pobicie od ekonoma otrzymane

33. Iwan Dynys
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 5 1/2
- o pobicie od ekonoma otrzymane

34. Szymko Zaleski
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 10
- o pobicie od ekonoma otrzymane

35. Wojtek Czapla
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 6 1/2

36. Piotr Pawłowski
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 8 1/2

37. Jaśko Lis
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 5
- o pobicie od ekonoma otrzymane

38. Jaśko Gałuszyn
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 7 1/2

39. Tomek Czapla
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 10
- o pobicie od ekonoma otrzymane

40. Jaśko Mazur
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 8 1/2
- o pobicie od ekonoma otrzymane

41. Michał Zaleski
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 7
- o pobicie od ekonoma otrzymane

42.Hrycko Hawryszek
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 6 1/2
- o pobicie od ekonoma otrzymane

43. Jaśko Zaleski
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 5

44. Wojtek Letki
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 3
- o pobicie od ekonoma otrzymane

45. Jan Butiuk
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 10

46. Wojtek Dec
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 4 1/2
- o pobicie od ekonoma otrzymane

47. Błażko Dec
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 2
- Ekonom pociąga tegoż do pańszczyzny komornej

48. Mikoła Dynys
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 9 1/2
- i 5 kur

49. Jaśko Krąpiec
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 3

50. Marcin Raróg
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 5

51. Maciej Szeliga
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 6
- uciekając przed biciem wpadł w ukrop w gorzelni i chorował

52. Szymko Dziuba
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 5
- o pobicie od ekonoma otrzymane

53. Andruch Nimczuk
- pociąga Ekonom do komornej pańszczyzny

54. Mikoła Żelazny
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 1
- o pobicie od ekonoma otrzymane
- i jeździł do Zbaraża po sól a nie dostał pańszczyzny [zwrotu]

55. Michał Pawłowski
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 2

56. Sobek Krąpiec
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 3
- Ekonom wziął temuż 5 pni pasieki

57. Piotr Czapla
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 10
- o pobicie od ekonoma otrzymane
- i pociąga tegoż do komornej pańszczyzny

58. Semko Suchecki
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 20
- ule temuż Ekonom zabrał i płoty porozrucał

59. Paweł Mazur
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 7

60. Onufry Bednarz
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 4 1/2
- Ekonom wziął ulów sztuk 6

61. Wawrzek Lis
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 11

62. Kuba Pawłowski
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 3
- o pobicie od ekonoma otrzymane

63. Jędruch Czerkarło
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 1
- o pobicie od ekonoma otrzymane

64. Jędrzej Majkut
- dziewce tegoż która w folwarku służyła zataił Ekonom ordynaryę i należytości

65. Demko Bezkorowajny
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 2
- o pobicie od ekonoma otrzymane

66. Szymek Dec
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 3
- o pobicie od ekonoma otrzymane

67. Ilko Dynys
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 2

Gontowa

1. Kacper Szeliga
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 5
- o pobicie od ekonoma otrzymane

2. Fedko Podhajniuk
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 3
- o pobicie od ekonoma otrzymane
- i o koszta kuracji z przyczyny pobicia

3. Fedko Albański
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 19

4. Wojtek Szeliga
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 4
- o pobicie od ekonoma otrzymane

5. Jędrzej Szeliga
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 6

6. Jaśko Szeliga
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 5

7. Matwiej Raróg
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 4

8. Michał Mazur
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 4
- o pobicie od ekonoma otrzymane
- i o grabież za które 15 krajcarów zapłacił

9. Szymek Misztal
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 4
- o pobicie od ekonoma otrzymane

10. Marcin Mazur
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 3
- i zabrał Ekonom ulów 22

11. Błażej Chwałowicz
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 3
- o pobicie od ekonoma otrzymane

12. Maciej Misztal
- Ekonom zajął temuż 21 motków

13. Franek Byczek
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 7 1/2
- o pobicie od ekonoma otrzymane

14. Jaśko Szeliga
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 7
- o pobicie od ekonoma otrzymane

15. Maciek Szeliga
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 6

16. Franek Szeliga
- o odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny 4

17. W ogóle, imieniem całej gromady:
- iż za transporta o 6 mil zamiast 3 dni tylko 2 1/2 dnia dostają
- że podług Inwentarza na hurt młócić obowiązani a Ekonom na zakład młócić przymusza
- stosownie do Inwentarza płacili od Owcy i Nierogacizny po 4 krajcary ww - a teraz po 8 krajcarów ww Rogoszczyzny płacić każą
- gdzie dwóch braci w chałupie to jednemu komorne robić każą
- Gromadę zmuszają by robotą i pieniędzmi Majstrowi przy studni dopomagała

[Ogółem 453 odrobione a nieprzyjęte dni pańszczyzny i 44 pobicia od Ekonoma otrzymane]


Medyka, dnia 31 Marca 1845.