1826 alfabetyczny spis Milnian
Dodane przez Remek dnia Stycznia 29 2014 21:06:10
źródło: Inwentarz Ekonomiczny Dóbr Milna, Kamionki, Podlisek y Gontowy w moc Rozporządzenia Wysokich Ces. Król. Sądów szlachekich Lwowskich dmia 20 Października 826 do Nru 24904. wypadłego w celu ustanowienia sądowego Szacunku przez C.K. Urząd komorniczy Złoczowski wprowadzony, spisany, a przez Ces. Kroll. Urząd cyrkularny sprawdzony, i potwierdzony. Rękopis.

ALFABETYCZNY SPIS PODDANYCH Z MILNA Z ROKU 1826:


Bachur Fedko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 57 (Kamionka z Krasowiczyzną). Nie posiadał żywego inwentarza.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Bednarska Kostka chałupnica, mieszkała w domu nr 86 (Podliski). Żywy inwentarz: 2 świnie.
Rocznie musiała odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Bednarz Anton gospodarz ćwierćłanowy, mieszkał w domu nr 49 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 10 owiec, 3 świnie oraz 1 pień pszczół.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni pieszych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 8 garncy owsa, jedną kurę i 15 jaj.

Bednarz Iwan gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 23 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 3 konie, 15 owiec, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Bednarz Lesko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 12 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 owce, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Bezkorowajny Demko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 123 (Kamionka z Krasowiczyzną). Nie posiadał żywego inwentarza.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Bezkorowajny Paweł gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 188 (Bukowina). Żywy inwentarz: 1 koń, 4 owce, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Bieniaszewski Stach gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 26 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Bieniaszewski Tomko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 25 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 3 konie, 8 owiec, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Bobryk Iwan chałupnik, mieszkał w domu nr 103 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 owce, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Bocko Semko chałupnik, mieszkał w domu nr 94 (Podliski). Żywy inwentarz: 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Borecki Łuć chałupnik, mieszkał w domu nr 154 (Bukowina). Nie posiadał żywego inwentarza.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Borodiuk Pawło gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 107 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Borodziak Jakim gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 58 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 3 konie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Buła Łuć gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 184 (Bukowina). Żywy inwentarz: 2 konie, 2 owce, 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Buła Michał gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 178 (Bukowina). Żywy inwentarz: 4 konie, 4 owce, 3 świnie oraz 4 pnie pszczół.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Buła Paweł gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 160 (Bukowina). Żywy inwentarz: 2 konie, 6 owiec, 2 świnie oraz 4 pnie pszczół.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Buła Roman chałupnik, mieszkał w domu nr 83 (Podliski). Żywy inwentarz: 5 owiec, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Buła Semko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 69 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 1 koń, 18 owiec, 2 świnie oraz 4 pnie pszczół.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Buła Wasyl gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 177 (Bukowina). Żywy inwentarz: 4 konie, 9 owiec, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Butiuk Iwan gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 9 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 13 owiec, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Chwałowicz Józef gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 169 (Bukowina). Żywy inwentarz: 2 konie.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Czapla Jaśko komornik, mieszkał w domu nr 139? (Bukowina). Żywy inwentarz: 6 owiec, 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 12 dni pańszczyzny.

Czapla Wawryk chałupnik, mieszkał w domu nr 176 (Bukowina). Żywy inwentarz: 6 owiec, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Czapla Wojtek gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 159 (Bukowina). Żywy inwentarz: 3 konie, 15 owiec, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Darmohraj Maksym gospodarz ćwierćłanowy, mieszkał w domu nr 53 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 10 owiec, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni pieszych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 8 garncy owsa, jedną kurę i 15 jaj.

Darmohraj Wasyl gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 33 (Kamionka z Krasowiczyzną). Nie posiadał żywego inwentarza.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Dec Bartek gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 28 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 4 owce, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Dec Błażko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 7 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Dec Jadwiga komornica, mieszkała w domu nr 31 (Kamionka z Krasowiczyzną). Nie posiadała żywego inwentarza.
Rocznie musiała odrabiać 12 dni pańszczyzny.

Dec Jaśko niemy chałupnik, mieszkał w domu nr 179 (Bukowina). Żywy inwentarz: 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Dec Jaśko starego gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 11 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 4 owce, 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Dec Jaśko vel Kuszner gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 41 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 4 konie, 1 owca, 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Dec Józef gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 31 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 3 konie, 4 owce, 5 świń.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Dec Michał gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 48 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 3 owce, 3 świnie oraz 4 pnie pszczół.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Dec Rozalia chałupnica, mieszkała w domu nr 15 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 10 owiec, 1 świnia.
Rocznie musiała odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Dec Sobek gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 40 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 3 konie, 5 owiec 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Dec Szymek chałupnik, mieszkał w domu nr 20 (Kamionka z Krasowiczyzną). Nie posiadał żywego inwentarza.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Dec Teresa komornica, mieszkała w domu nr 154 (Bukowina). Nie posiadała żywego inwentarza.
Rocznie musiała odrabiać 12 dni pańszczyzny.

Dec Wawryk gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 38 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Dec Wojtek gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 32 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 3 owce, 4 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Demczyn Andruch gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 5 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Demczyna Szymko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 56 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 woły, 3 owce, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Domerecki Stefan gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 113 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Dynys Andruch gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 36 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 6 owiec, 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Dynysiuk Hrynko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 43 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 3 konie, 8 owiec, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Dynysiuk Ilko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 45 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 3 owce, 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Dynysiuk Iwan gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 151 (Bukowina). Żywy inwentarz: 2 konie, 8 owiec, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Dynysiuk Onofrij gospodarz ćwierćłanowy, mieszkał w domu nr 51 (Kamionka z Krasowiczyzną). Nie posiadał żywego inwentarza.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni pieszych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 8 garncy owsa, jedną kurę i 15 jaj.

Dziuba vel Komar Szymko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 37 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 10 owiec, 4 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Dzul Dmytro gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 93 (Podliski). Żywy inwentarz: 2 konie, 6 owiec, 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Dzul Jacko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 81 (Podliski). Żywy inwentarz: 2 konie.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Dzul Michał gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 95 (Podliski). Żywy inwentarz: 3 konie, 12 owiec, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Furgał Jaśko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 42 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 woły, 10 owiec, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Gałusza Jaśko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 152 (Bukowina). Żywy inwentarz: 1 koń, 8 owiec. 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Gamalewicz Jan chałupnik, mieszkał w domu nr 84 (Podliski). Żywy inwentarz: 1 owca.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Gaździcki Maćko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 16 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 3 konie, 9 owiec, 4 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Gliński Jan chałupnik, mieszkał w domu nr 100 (Podliski). Żywy inwentarz: 3 owce, 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Głowacki Józef komornik, mieszkał w domu nr 156 (Bukowina). Nie posiadał żywego inwentarza.
Rocznie musiał odrabiać 12 dni pańszczyzny.

Głowacki Kuba gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 156 (Bukowina). Żywy inwentarz: 19 owiec, 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Głowacki Szymek chałupnik, mieszkał w domu nr 19 (Kamionka z Krasowiczyzną). Nie posiadał żywego inwentarza.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Hawryszczaczka Hapa gospodyni półłanowa, mieszkała w domu nr 4 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 5 owiec, 3 świnie.
Rocznie musiała odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Hawryszczak Hrycko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 163 (Bukowina). Żywy inwentarz: 4 konie, 6 owiec, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Helig Jaśko chałupnik, mieszkał w domu nr 77 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 5 owiec, 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Helig Marcin gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 21 (Kamionka z Krasowiczyzną). Nie posiadał żywego inwentarza.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Hnatów Semko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 146 (Bukowina). Żywy inwentarz: 4 konie, 16 owiec, 4 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Ilkiewicz Iwan chałupnik, mieszkał w domu nr 112 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 10 owiec, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Ilkiewicz Nikifor chałupnik, mieszkał w domu nr 74 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Iwaszczyszyn Wasyl chałupnik, mieszkał w domu nr 61 (Kamionka z Krasowiczyzną). Nie posiadał żywego inwentarza.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Janów Tymko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 96 (Podliski). Żywy inwentarz: 2 konie, 8 owiec, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Karaimow Panko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 10 (Kamionka z Krasowiczyzną). Nie posiadał żywego inwentarza.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Klęg Błażko chałupnik, mieszkał w domu nr 168 (Bukowina). Żywy inwentarz: 5 owiec, 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Kolesnik Iwan chałupnik, mieszkał w domu nr 60 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 owce, 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Komar Fedko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 35 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Kowalczuk Łuć gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 18 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 8 owiec, 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Kozak Ilko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 129 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 10 owiec, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Kozak Iwan gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 114 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 5 owiec, 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Kozak Iwan dziad chałupnik, mieszkał w domu nr 75 (Kamionka z Krasowiczyzną). Nie posiadał żywego inwentarza.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Kozak Małanka chałupnica, mieszkała w domu nr 122 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 4 owce, 2 świnie.
Rocznie musiała odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Kozak Stefan gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 105 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 1 koń.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Kozak vel Seretecki Jacko chałupnik, mieszkał w domu nr 99 (Podliski). Nie posiadał żywego inwentarza.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Koziar Iwan gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 91 (Podliski). Żywy inwentarz: 3 konie, 19 owiec, 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Krawczuk Iwan gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 138 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 3 konie, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Krąpiec Franek gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 172 (Bukowina). Żywy inwentarz: 3 konie, 7 owiec, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Krąpiec Piotr gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 173 (Bukowina). Żywy inwentarz: 2 konie, 8 owiec, 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Krąpiec Wawryk gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 50 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 4 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Kułaj Hnat gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 54 (Kamionka z Krasowiczyzną). Nie posiadał żywego inwentarza.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Kuszneryk Hrynko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 44 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Kuszneryk Ilko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 187 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 1 owca.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Letki Franek gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 161 (Bukowina). Żywy inwentarz: 2 konie, 5 owiec.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Letki Wojtek gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 165 (Bukowina). Żywy inwentarz: 4 konie, 10 owiec, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Lis Jaśko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 142 (Bukowina). Żywy inwentarz: 3 konie, 4 owce, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Lis Maciej gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 140 (Bukowina). Żywy inwentarz: 4 owce, 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Lis Wawryk komornik, mieszkał w domu nr 190 (Bukowina). Nie posiadał żywego inwentarza.
Rocznie musiał odrabiać 12 dni pańszczyzny.

Łabun Iwan chałupnik, mieszkał w domu nr 76 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 4 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Łoik Jacko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 131 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 3 konie, 4 owce, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Łoik Maryna gospodyni półłanowa, mieszkała w domu nr 67 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 6 owiec, 3 świnie.
Rocznie musiała odrabiać 81 dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Łucyk Fedko chałupnik, mieszkał w domu nr 85 (Podliski). Żywy inwentarz: 1 owca.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Łucyk Hrynko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 115 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 3 konie, 6 owiec, 6 świń.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Łucyk Jędruch gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 116 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 3 konie, 6 owiec, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Łucyk Kost chałupnik, mieszkał w domu nr 79 (Podliski). Żywy inwentarz: 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Łucyk Wasyl chałupnik, mieszkał w domu nr 110 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 3 owce, 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Łucyk Wasyl gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 124 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 3 konie, 46 owiec, 12 świń oraz 5 pni pszczół.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Majkut Kuba gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 149 (Bukowina). Żywy inwentarz: 2 konie, 4 owce, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Majkut Michał gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 22 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 woły 7 owiec, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Majkut Mikoła chałupnik, mieszkał w domu nr 185 (Kamionka z Krasowiczyzną). Nie posiadał żywego inwentarza.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Maliszewski Wicek gospodarz ćwierćłanowy, mieszkał w domu nr 183 (Bukowina). Żywy inwentarz: 8 owiec, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni pieszych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 8 garncy owsa, jedną kurę i 15 jaj.

Marcias Michał gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 64 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 3 konie, 11 owiec, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Marciasz Roman gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 27 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 3 konie, 4 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Marcinków Jaśko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 143 (Bukowina). Żywy inwentarz: 3 konie, 3 owce, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Mazur Franek gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 171 (Bukowina). Żywy inwentarz: 4 konie, 9 owiec, 5 świń.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Mazur Jędrzej gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 175 (Bukowina). Żywy inwentarz: 6 owiec, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Mazur Paweł gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 174 (Bukowina). Żywy inwentarz: 4 konie, 6 owiec, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Mielnik Lesko chałupnik, mieszkał w domu nr 102 (Podliski). Żywy inwentarz: 9 świń.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Mykitów Andruch gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 34 (Kamionka z Krasowiczyzną). Nie posiadał żywego inwentarza.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Myśliwiec Błażek gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 24 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 3 konie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Myśliwiec Kuba gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 126 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Nesteryk Daniło gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 101 (Podliski). Żywy inwentarz: 9 świń.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Nesteryk Semko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 92 (Podliski). Żywy inwentarz: 2 konie, 7 owiec, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Nestyr Mikoła chałupnik, mieszkał w domu nr 63 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 5 owiec, 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Niemczuk Hrynko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 55 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 1 koń, 8 owiec, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Olejnik Blażko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 144 (Bukowina). Żywy inwentarz: 2 konie, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Olejnik Jędrzej gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 47 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Olejnik Stach gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 39 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 5 owiec, 4 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Olejnik Stefan gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 125 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Olszewski Maćko komornik, mieszkał w domu nr 190 (Bukowina). Nie posiadał żywego inwentarza.
Rocznie musiał odrabiać 12 dni pańszczyzny.

Pacian Daniło chałupnik, mieszkał w domu nr 90 (Podliski). Żywy inwentarz: 5 owiec, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Pacian Pawło chałupnik, mieszkał w domu nr 13 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Pacian Pawło gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 89 (Podliski). Żywy inwentarz: 2 konie, 5 owiec, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Pankiewicz Petro gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 150 (Bukowina). Żywy inwentarz: 2 konie, 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Pastuszyn Iwan chałupnik, mieszkał w domu nr 14 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 5 owiec, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Pastuszyn Maciek chałupnik, mieszkał w domu nr 46 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 5 owiec.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Paszkowicz Fedko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 111 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 3 owce, 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Paszkowicz Hrynko chałupnik, mieszkał w domu nr 97 (Podliski). Żywy inwentarz: 4 owce.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Paszkowicz Hrynko chałupnik, mieszkał w domu nr 108 (Kamionka z Krasowiczyzną). Nie posiadał żywego inwentarza.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Pawliszyn Fedko chałupnik, mieszkał w domu nr 133 (Kamionka z Krasowiczyzną). Nie posiadał żywego inwentarza.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Pawłowska Maria komornica, mieszkała w domu nr 150 (Bukowina). Nie posiadała żywego inwentarza.
Rocznie musiała odrabiać 12 dni pańszczyzny.

Pawłowski Bazyli gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 158 (Bukowina). Żywy inwentarz: 1 koń, 4 owce, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Pawłowski Kuba gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 157 (Bukowina). Żywy inwentarz: 2 konie, 2 owce, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Pawłowski Michał gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 180 (Bukowina). Żywy inwentarz: 3 konie, 10 owiec.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Pawłuszczak Oleksa gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 104 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 1 owca, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Petruś Iwan gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 6 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Petryk Fedko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 62 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 4 owce, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Petryk Łuć gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 66 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 woły, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Petryk Semko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 132 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 5 owiec, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Petryk Wasyl gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 65 (Kamionka z Krasowiczyzną). Nie posiadał żywego inwentarza.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Petrykowa Maryna komornica, mieszkała w domu nr 81? (Podliski). Nie posiadała żywego inwentarza.
Rocznie musiała odrabiać 12 dni pańszczyzny.

Podhaniuk Andruch chałupnik, mieszkał w domu nr 17 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 3 owce, 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Połszak Fedko chałupnik, mieszkał w domu nr 103 (Podliski). Żywy inwentarz: 4 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Poszwa Iwan gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 52 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Prasoła Antek gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 155 (Bukowina). Żywy inwentarz: 2 owce, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Rypuła Hrynko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 30 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 1 owca, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Seretecki Michał chałupnik, mieszkał w domu nr 98 (Podliski). Żywy inwentarz: 4 owce, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Sierotiuk Hryńko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 145 (Bukowina). Żywy inwentarz: 3 konie, 5 owiec, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Skorupa Hrynko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 106 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Skorupa Lesko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 73 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 1 koń, 3 owce.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Skorupa Stach vel Hnat gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 117 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 3 owce, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Skorupa Stefan gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 118 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 4 konie, 43 owce, 5 świń.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Stocki Łuć chałupnik, mieszkał w domu nr 82 (Podliski). Żywy inwentarz: 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Suchecki Semko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 29 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 3 konie, 11 owiec, 4 świnie oraz 4 pnie pszczół.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Syryj Hrynko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 127 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 6 owiec, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Syryj Mikoła gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 68 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 3 konie, 6 owiec, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Sysak Fedko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 70 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 3 konie, 2 owce, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Szczypanów Mikoła komornik, mieszkał w domu nr 179 (Bukowina). Nie posiadał żywego inwentarza.
Rocznie musiał odrabiać 12 dni pańszczyzny.

Szeliga Jaśko chałupnik, mieszkał w domu nr 182 (Bukowina). Żywy inwentarz: 6 owiec.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Szeliga Kuba gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 141 (Bukowina). Żywy inwentarz: 3 konie, 6 owiec, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Szeliga Maciek gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 162 (Bukowina). Żywy inwentarz: 2 konie, 5 owiec, 4 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Szeliga Michał komornik, mieszkał w domu nr 161 (Bukowina). Nie posiadał żywego inwentarza.
Rocznie musiał odrabiać 12 dni pańszczyzny.

Szewczuk Fedko chałupnik, mieszkał w domu nr 80 (Podliski). Żywy inwentarz: 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Szweryda Iwan gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 8 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 4 owce, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Wasylciów Iwan gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 59 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 7 owiec, 4 świnie oraz 1 pień pszczół.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Wojciechowska wdowa mieszkała w domu nr 120 (Kamionka z Krasowiczyzną). Nie miała ogrodu, pola, ani żywego inwentarza, nie była też obowiązana do żadnych danin ani szarwarków. Posiadała prawo dożywotnego mieszkania po swoim mężu, Józefie Wojciechowskim, prawdopodobnie za jakieś jego zasługi dla właścicieli Milna.

Wojczyszyn Maćko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 119 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 4 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Wojczyszyn Semko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 128 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 3 owce, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Worotniak Hnat gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 72 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 2 konie, 11 owiec, 3 świnie oraz 3 pnie pszczół.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Worotniak Matwij gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 71 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 3 konie, 11 owiec, 7 świń.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Zając Bazyli gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 148 (Bukowina). Żywy inwentarz: 2 konie, 2 owce, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Zając Jaśko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 147 (Bukowina). Żywy inwentarz: 2 konie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Zając Szymko komornik, mieszkał w domu nr 147 (Bukowina). Nie posiadał żywego inwentarza.
Rocznie musiał odrabiać 12 dni pańszczyzny.

Zając Wojtek gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 153 (Bukowina). Żywy inwentarz: 2 konie, 2 woły, 4 owce, 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Zaleski Jaśko gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 181 (Bukowina). Żywy inwentarz: 2 konie, 7 owiec, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 81 dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Zaleski Jędrzej gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 167 (Bukowina). Żywy inwentarz: 4 konie, 4 owce, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Zaleski Marcin gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 136 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 3 konie, 2 owce, 2 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Zaleski Michał gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 164 (Bukowina). Żywy inwentarz: 2 konie, 10 owiec, 3 świnie oraz 1 pień pszczół.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Zaleski Szymek gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 166 (Bukowina). Żywy inwentarz: 4 konie, 7 owiec, 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Zaleski Wojtek gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 139 (Bukowina). Żywy inwentarz: 4 konie, 8 owiec, 1 świnia.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.

Zawadzka Katarzyna chałupnica, mieszkała w domu nr 1 (Kamionka z Krasowiczyzną). Żywy inwentarz: 1 świnia.
Rocznie musiała odrabiać 52 dni piesze pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść pół motka włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: jedną kurę i 11 jaj.

Żelazny Franek gospodarz półłanowy, mieszkał w domu nr 170 (Bukowina). Żywy inwentarz: 3 konie, 6 owiec, 3 świnie.
Rocznie musiał odrabiać 64 i pół dni ciągłych pańszczyzny, 6 dni szarwarków, uprząść 1 motek włókna z pańskiego przędziwa oraz złożyć daninę w naturze: 16 garncy owsa, pół kapłona, dwie kury i 22 jaja.W inwentarzu z czasów pańszczyźnianych w Milnie i Gontowie występowały trzy rodzaje poddanych. Gospodarze - posiadający dom, ogród i pole uprawne. Chałupnicy - posiadający tylko dom z ogrodem (bez pola). Oraz komornicy - nie posiadający własnego domu ani gruntu i mieszkający w cudzych domach (płacąc za to "komorne" feudalnemu panu - 1 dzień pańszczyzny pieszej na miesiąc).

Gospodarze dzielili się jeszcze na trzy kategorie, według wielkości posiadanej ziemi. Jednołanowi (1 łan = ok. 17 hektarów) - ta kategoria w roku 1826 w Milnie i Gontowie już nie występowała. Półłanowi - posiadający około 8,5 hektara ziemi (czyli pół łanu). Ćwierćłanowi - posiadający około 4,25 ha ziemi (ćwierć łanu).

Za możliwość użytkowania ziemi i budynków poddani musieli opłacać się dziedzicowi. Przede wszystkim własną pracą (odrabianiem pańszczyzny), ale także różnymi daninami w naturze. Przy gospodarzach z Milna i Gontowy widać dwa rodzaje pańszczyzny - "ciągła" (to znaczy z użyciem własnych zwierząt pociągowych poddanego) i piesza. Oprócz tego występują tak zwane szarwarki - 6 dni pracy rocznie - do których były zobowiązani wszyscy posiadacze domów i gruntów (tylko komornicy byli od nich zwolnieni). Nie była to pańszczyzna, lecz obowiązkowe prace dla dobra publicznego, jak naprawa dróg i mostów w okolicach wioski, prace melioracyjne i inne.

Czytelników, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o czasach pańszczyźnianych, odsyłamy do ciekawego źródła "Katechizmu poddanych galicyjskich", publikowanego na stronie "Olejów na Podolu"
.