Skargi chłopów mileńskich cz.1 - luty 1849
Dodane przez Remek dnia Grudnia 11 2013 11:29:08


adres listu


Do Przes.[wietnego] Ces.[arsko] Król.[ewskiego] Urzędu Cyrkularnego w Złoczowie

Włościani Mileńskie

upraszają Prze. C. Kr. Urzędu Cyrkularnego, by raczył się za nami ująć, żeby Skarb Mileński nam nasze gronta, które poodbierał zwrócił, i nie bronił nam zrębu drzewa w naszą potrzeb, na naszych własnych sianożęciach

w Sprawie Poddańczy

Przes. Ces. Krol. Urzędzie Cyrkularny

Ponieważ Państwo Milno, od dawnych lat, u niektórych Włościan Mileńskich, tak zwane "Zachody" czyli podpasiecza i sianożęci poodbierali, na swój własny użytek, a w zamian nam po czasie nie ze swego własnego łanu, ale z Gromadzkich pustek, i powtórnie w takich miejscach gdzie błota i niedostępne rudawiny znajdują się nadał, jako to

a) Andruch Łucyk miał własny swój Zachód z dziada i pradziada, sukcesjonalnie po Ojcu swoim nabył, od którego podatek opłaca i ma arkusz indywidualny, jako to jest własność jego, Skarb zabronił mu na tymże Zachodzie, drzewo w potrzeb swoje rębać.

b ) Michał Buła ma swego Zachodu morgów 11 przez lat kilkanaście, przychowali sobie drzewa opałowego przez te lata, Skarb Państwa Milna zbrania, tak na opał, jako tyż na budynki restaurowanie drzewa rąbać.

c) Onufryi Bednarz chociaż ma swój własny Zachód, Skarb najsurowiej zabronił mi drzewo na mojej własny sianożęci, czyli Zachodzie rąbać - grożąc że gdy postrzeżony będę, Leśny ma prawo, w serce strzelić, jak psu - to słyszał Wojtek Piątkowski, Matwi Buracki, i Jędrzey Dec, któren to ostatni był w sieniach, stojąc pode drzwiami.

d) Michał Zaleski, ma toż samo swój własny Zachód, między Gromadzkiemi polami położony, prawem Kupna nabyty przez ś.p. Ojca, - zabroniono mi jest rabanie drzewa.

e) Semko Sochecki, miał swe sianożęcie, na którym były i drzewa, takowy zrąb zabroniono, w jego własnym lesie - pomimo tego miał sianożęci morgów 4 która przypierała do łanu Pańskiego na Hylawie, Skarb odebrał, a zamiast 4 morgów, nadał mnie morgów 2 z cudzy sianożęci, - o które się sukcesor tego grontu o zwrócenie upomina.

f) Jaśko Dec miał swój Zachód, Skarb ze wszystkim drzewo opałowe wyrąbać kazał, a przez rąbanie wzmiankowanego drzewa wyłamano mnie i drzewo urodzajne, tera znajdujący się chrust na tym Zachodzie, li na oplate sposobny, na me własne potrzeb, Skarb rąbać zabronił.

g) Michałowi Marciaszowi, przed lat 11tu były Rządca Łazowski kazał w mym Zachodzie któren całkiem rowem był okopany i graniczył z ludzkiemi, a z drugiej strony z miejskiemi grontami, drzewa wyrąbać, zrąbawszy dębów szt. 70. które po 4 konie pod jednego zakładano, ten wszystek materiał, w potrzeb Skarbowe wypotrzebywał, a resztę drzew na opał wyciął, którego narąbano stosów 77. i tym sposobem całkiem Zachód wyniszczył i drzewa.

h) Pańko Karaim ma Zachód na Hylawie, Skarb pierwy zabraniał mi siano kosić, - a późni zezwolił takowy zasiewać, drzewa znajdujące się w tym Zachodzie, Skarb lepsze w swoje potrzeb wyciąć kazał, a resztę zbrania mi rąbać, w potrzeb moje.

j) Jaśko Dec ma na Hylawie także Zachód, któren przytyka o miedzę Pańka Karaima, tym samym sposobem co ad Liti. h) Skarb i ze mną postąpił.

k) Łesko Bednarz, ma na Hylawie swój Zachód, lecz Skarb Mileński tym sposobem jak ad Lit. h) i j) postąpił.

l) Marcin Zając miał Zachód na Hylawie, któren jedną stroną do Pańskiej sianożęci przytykał, Skarb takowy Zachód odebrał a dał kawałek sianożęci w drugim miejscu, z Gromadzkich pustek na Kanałach zwane, położenie tej sianożęci składa się po większej części z rudawin.

ł) Anton Prasoła miał Zachód na Hylawie, Skarb tym samym sposobem jak ad Litt. l) odebrał, i w podobnież takim miejscu jak powyż nadał.

m) Łeskowi Bednarzowi sianożęć odebrana, a tym samym sposobem, z pustek Gromadzkich, inna sianożęć nadana.

n) Stachowi Byniszewskiemu Skarb odebrał sianożęć która zawierała w sobie morgów 9 sążni 20, a z Gromadzkich pustek w innym miejscu tyleż nadała, lecz ta sianożęć daleko mniej, aniżeli własna, korzyści czyni.

o) Jaśkowi Dec miał sianożęci morgów 18, Skarb takowe przed 16tu laty odebrał, a z Gromadzkich postek tylko 3 morgi sianożęci nadał.

p) Jaśko Dec młodego miał sianożęć w lesie, Skarb odebrał, a z pustek nadał, - właściciel do tego gruntu znachodzi się i o zwroczenie dopomina się.

q) Marcin Zaleski, ma sianożęć na Maniukach, która z jednej strony do Lasu Pańskiego, a drugim bokiem do pól Gromadzkich, nie tylko że zrąb na własny sianożęci Skarb mi zabrania, - ale i siana z tej sianożęci nie zbiera, gdyż Skarbowym bydłem wypasa na mej sianożęci, - więc z mej własny sianożęci, najmniejszego użytku nie pobieram.

r) Maćko Olejnik ma podobnież w tym samym miejscu sianożęć jak ad Litt. q) i tym samym sposobem co poprzednik pożytku nie ma z tej sianożęci.

s) Kaziura Krąpiec, tym samym sposobem jak ad Lit. q) i r)

t) Jaśko Majkut, także w tym samym miejscu jak ci ad Lit. q), r), s) i podobnież taki użytek jak powyższych 3 gospodarzy mają.

u) Wygon za Kromciem, dla Gminy od dawna wyznaczony, od którego Gromada podatek opłaca, Skarb odebrał, i zrobił łan któren zawiera morgów 14 w sobie i takowy zasiewa, - a pastwisko Gminie zupełnie zaprzeczył.

w) Michałowi Maliszewskiemu, któren miał w Lesie Skarbowym sianożęć, Skarb odebrał, - a z Gromadzkich pustek nadał.

x) Michał Dec miał sianożęć na Hylawie, Skarb tym samym sposobem, co ad Lit. h), j), k) odebrał.

y) Demko Bezkorowajny miał sianożęć na Hylawie, Skarb odebrał, w zapust obrócił, a inne sianożęć z pustek gromadzkich nadał.

z) Iwan Butiuk miał sianożęć, tym samym sposobem jak ad Litt. y) Skarb postąpił sobie.

ad Lit. h) Pańko Bezkorowajny miał w drugi ręce sianożęci morgów 18, Skarb odebrał, a nadał z pustek morgów 3.

Powyż wyszczególnieni Włościani Mileńskie, upraszają w pokorze Prz. C. K. Cyrkuł by raczył nam być pomocnym, żeby:

1. Wzrąb na naszych własnych sianożęciach nam był wolny.

2. Żeby Skarb za wycięcie drzewa tak na budowle, jako i na opał nam bonifikował, a

3. Sianożęci co od nas Skarb poodbierał, a chociaż inne powydzielał, na powrót zwrócił, gdyż ta mieńba nie z dobrej chęci, ale z przemusu zrobiona.

4. I pastwisko Gromadzkie za Kromciem Skarb by nam na powrót oddał, i takowe kawałki nam Skarb Mileński jak najprędzy zwrócił, i za użytek wynadgrodził,

o delegowanie Komisji Cyrkularnej jak najprędzej upraszamy. O skutku Rezolucyi raczy nas Prz. Ces. Krol. Urząd Cyrkularny przez Urząd Wójta miejscowego zawiadomić.

Milno dnia 23go Lutego 1849.

Andruch Łucyk (+)
Michał Buła (+)
Onufry Bednarz (+)
Michał Zaleski (+)
Semko Sochecki (+)
Jaśko Dec (+)
Michał Marciasz (+)
Jaśko Dec (+)
Łesko Bednarz (+)
Marcin Zając (+)
Anton Prasoła (+)
Łesko Bednarz (+)
Stach Beniszewski (+)
Marcin Zaleski (+)
Michał Marciasz (+)
Maćko Olejnik (+)
Kaziura Krąpiec (+)
Jaśko Misztal (+)
Michał Maliszewski (+)