Skargi chłopów mileńskich cz.7 - kwiecień 1852
Dodane przez Remek dnia Grudnia 09 2013 16:18:23


adres listu


Prześwietny Cesarsko Królewski Cyrkule Złoczowski!

Na podanie Gminy Mileńskiej, podczas przejazdu Najjaśniejszego Monarchi Cesarza i króla Pana Austryi w dniu 19 Oktobra 1851 roku, przez Galicyi - w którem to podaniu użalała się Gmina na przeciw Dominii Państwa Milna jako ta należące pastwiska Gminie odebrała, orząc takowe i zasiewając zbożem, a z tych przyczyn Gmina musi wynajmywać sobie pastwiska, by się mogła przy bydle roboczym utrzymywać.

Za odebraniem rezolucyi od Prześwietnego C.K. Cyrkułu Złoczowskiego na powyższe podanie do Najjaśniejszego Monarchi, która była wydana pod dniem 30 Stycznia 1852 roku do liczby 454 udawała się Gmina do Dominii Państwa Mileńskiego, oznajmując o wypadłem rezultacie - na co Gmina dostała odpowiedź, że w zimie teraz jeszcze pastwiska niepotrzebne aż dopiero na wiosnę, teraz zaś orze nasze pastwiska i owsem zasiewa, grunta Rusticalne do których są sukcessorowie Skarb używa nie chcąc powrócić Gromadzie - słowem że żaden punkt poddanych pokrzywdzeń przez Dominium - Gmina nie jest zadowolniona, gdyż jak wprzódy nie była wolną swych pastwisk tak i do dziś dnia, jako niemniej gruntów Rusticalnych Skarb Gminie nie wrócił, żadnej opłaty nie daje ani też drzewa na zabudowania.

Miała rozkaz Dominium od Prześwietnego Ces. Król. Cyrkułu Złoczowskiego ażeby najdalej do 14 dni złożyła tłumaczenie naprzeciw poddanych pokrzywdzeń przez Gromady - lecz do tego tłumaczenia Gmina nie była przywołaną jak się Dominium tłumaczyła czyli słusznie lub nie, a nawet Gmina i nie wie nie będąc przypuszczaną(?) do Protokułu, czyli tłumaczenie jakie do Cyrkułu dojszło od Dominia lub nie.

Wiosna nadejszła, czas będzie bydlęta popaść a Gmina nie ma pastwisk gdyż Skarb pozasiewał.

Z tych przyczyn błaga jak najpokorniej Gmina Prześwietnego Cesar. Król. Cyrkułu Złoczowskiego o wejrzenie w sprawiedliwość nam nasze pastwiska powrócić rozkazać, jako niemniej i grunta Rusticalne które Dominium używa niesłusznie.

Milno d. 15 Aprila 1852.

Deputowani z Gminy:
Franek Krąpiec (+)
Michał Marcyasz Wójt (+)
Jędruch Pawłowski (+)
Jaśko Gaździcki (+)
Jaśko Marcinków (+)