Dane dotyczące dóbr Milno i Halawa w 1905 roku
Dodane przez Remek dnia Grudnia 09 2013 16:17:35
(Maszynopis. U góry pierwszej strony dopisek ręczny ołówkiem: "puściło się na teatr, ale za resztę kupiono Laszki, które za namową matki sprzedała córka i straciła resztę na akcyach", podpisane nieczytelnymi inicjałami)Daty dotyczące dóbr Milno i Halawa
/powiat Brodzki/
własność Tadeusza Pawlikowskiego.


A/ Obszar

1/ pola: Milno 764 morgów 1309 sążni, Halawa 278 morgów 120 sążni. Razem 1042 morgów 1429 sążni.

2/ lasy: 1401 morgów 1221 sążni /w tem w wieku ponad 40 lat morgów 615, poniżej lat 40u morgów 761, - na linie i drogi 25 morgów/.

B/ Gorzelnia ma obecnie kontyngent 1046 hektolitrów wynoszący /był kontyngent 1300 hektolitrów/.

C/ Kasarnie są dwie, jedna dla Straży skarbowej, druga dla Żandarmeryi niosące czynsz 700 i 600 koron, razem 1300 kor.
Kasarnie z dzierżawy wyjęte.

D/ Dzierżawa. Dzierżawcą jest Chaim Mayer Krell /właściciel dóbr Załanów, poczta Rohatyn/.

Kontrakt dzierżawny /notaryalny/ z 9 lipca 1903 roku na lat 12. Czynsz dzierżawny roczny 22400 koron, kaucya obecna 7200 korony na żądanie właściciela uzupełnić ją ma dzierżawca do kwoty ośmiu tysięcy koron. Kupony od papierów kaucyjnych należą do dzierżawcy. Dzierżawca pobiera corocznie 200 czterometrowych sągów drzewa i 100 kóp gałęzi, oraz pewną ilość sztuk drzewa na statki gospodarskie. Do dzierżawy oprócz pól należą dwa młyny, jeden o 3-ch kamieniach drugi o dwóch, tudzież dwie karczmy.

Z dzierżawy wyjęto oprócz lasów i wyż wymienionych kasarń, około 66 morgów gruntów, używanych przez służbę administra-cyjną. Używanie gliny i kamienia wapiennego zastrzeżone właścicielowi .

E/ Ciężary

a/ podatki grunt. i dom. klasowe wynoszą 2499 k. 69 h.

b/ podatki domowo-czynszowe z których od karczem płaci dzierżawca a inne właściciel wynoszą 273 k. 59 h.

c/ dług hipoteczny jako kapitał resztujący po zapłaceniu raty 1/1 905 wynosi 117012 k. 84 h.
Rata półroczna od powyższego długu płatna w gal. Kasie oszczędności wynosi 3259 k. 20 h.

d/ Serwitut na rzecz gr. kat. probostwa w Milnie wynosi 41 metr. sześć. drzewa twardego i 44 metry sześć. drzewa miękkiego.

e/ Patronat nad cerkwią. Konkurencya do kościoła w Załoźcach. W razie zamieszkania właściciela w Milnie odpadnie konkurencya do Załoziec, a w jej miejsce wstąpi konkurencya do miejscowej kaplicy filialnej.

f/ Asekuracya roczna od ognia wynosi 1411 k. 46 h.

F/ Inne daty.

Odległość od stacyi kolejowej Zborów /gościniec do Załoziec/ wynosi około 35 kilometrów, w tem drogi gminnej z Załoziec do Milna około 8 kilometrów. Odległość od Tarnopola wynosi około 38 kilometrów, w tem 30 kilometrów gościńcem. Starostwo jest w Brodach, Sąd powiatowy i urząd podatkowy w Załoźcach, Sąd obwodowy w Złoczowie, poczta i telegraf w miejscu.

W toku są podania o 152 morgów lasowego korczunku i o pożyczkę 300000 koron w Towarzystwie Kredytowem tudzież o przeniesienie obecnego długu gal. Kasy oszczędności do Towarzystwa kredytowego.

12 czerwca 1905.
Milno
Plan majątku Milno i Halawa około 1890 roku
(kliknij żeby powiększyć)