Uczniowie szkół średnich urodzeni w Milnie
Dodane przez Remek dnia Grudnia 10 2012 08:10:25
W czasie zbierania materiałów do artykułu o uczniach szkół średnich z okolic Olejowa i Załoziec, trafiły się także nazwiska związane z Milnem. Publikujemy je w niniejszym artykule na stronie "Milno na Podolu".

Kilka pierwszych osób z tej listy (od 2 do 5) to ludzie urodzeni w Milnie, lecz w momencie pójścia do gimnazjum już mieszkający gdzie indziej. Rodzina Granowskich opuściła Milno w październiku 1866 roku, na stronie jest o tym artykuł Jak Milnianie żegnali dobrego pana dziedzica. Rządca dóbr Kövess figuruje w mileńskich księgach kościelnych tylko w latach 50-tych XIX wieku.

Edukacja gimnazjalna była droga. Niewielu rodziców mogło sobie na nią pozwolić. Z mileńskich rodzin włościańskich odnaleźliśmy w źródłach jedynie dwóch braci Łucyków oraz (być może, bo przy tych osobach nazwy miejscowości nie podano) dwóch Krąpców.
UCZNIOWIE SZKÓŁ ŚREDNICH URODZENI W MILNIE:

1. Gabrusiewicz Juljan, ur. 3 VII 1910, Milno, wyznania rzymsko-katolickiego, w dniu 31 V 1929 zdał egzamin dojrzałości w Gimnazjum Państwowym im. Józefa Korzeniowskiego w Brodach.
[XXXVIII Sprawdozdanie Dyrekcji Gimnazjum Państwowego im. Józefa Korzeniowskiego w Brodach za rok szkolny 1928/29. Brody 1929. Nakładem Funduszu Szkolnego. Drukiem D. Brandona w Brodach.]

2. Granowski Franciszek, ur. 1863 Milno, wyznania rzymsko-katolickiego, w latach 1874-1879 uczęszczał do gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie.
[Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie. Zestawił Józef Białynia Chołodecki. Lwów. Nakładem Komitetu Jubileuszowego. 1909.]

dodatkowe informacje z mileńskich ksiąg kościelnych: syn Piotra Józefa Granowskiego, dzierżawcy majątku Milno i Karoliny Franciszki z domu Melchert. Urodzony 4 października 1863 w Milnie, ochrzczony pod imionami Marian Franciszek.

3. Granowski Juliusz, syn Karola, ur. 1861 Milno, wyznania rzymsko-katolickiego, w roku 1874 uczęszczał do gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie.
[Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie. Zestawił Józef Białynia Chołodecki. Lwów. Nakładem Komitetu Jubileuszowego. 1909.]

dodatkowe informacje z mileńskich ksiąg kościelnych: syn Piotra Józefa (nie Karola!) Granowskiego, dzierżawcy majątku Milno i Karoliny Franciszki z domu Melchert. Urodzony 30 marca 1861 w Milnie, ochrzczony pod imionami Franciszek Juliusz.

4. Granowski Karol, ur. 1865 Milno, wyznania rzymsko-katolickiego, w latach 1876-1879 uczęszczał do gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie.
[Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie. Zestawił Józef Białynia Chołodecki. Lwów. Nakładem Komitetu Jubileuszowego. 1909.]

dodatkowe informacje z mileńskich ksiąg kościelnych: syn Piotra Józefa Granowskiego, dzierżawcy majątku Milno i Karoliny Franciszki z domu Melchert. Urodzony 25 października 1865 w Milnie, ochrzczony pod imionami Karol Franciszek.

5. Kövess Artur, syn Kornelego, ur. 1854 Milno, wyznania rzymsko-katolickiego, w roku 1869 uczęszczał do gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie.
[Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie. Zestawił Józef Białynia Chołodecki. Lwów. Nakładem Komitetu Jubileuszowego. 1909.]

dodatkowe informacje z mileńskich ksiąg kościelnych: syn Korneliusza Kövess, rządcy dóbr Milno i Emilii z domu Blaim. Urodzony 26 września 1854 w Milnie.

6. Łucyk Jakób, syn Jana, ur. 1839 Milno, wyznania grecko-katolickiego, w roku 1857 uczęszczał do filii gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie, a w latach 1858-1860 do właściwego gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie.
[Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie. Zestawił Józef Białynia Chołodecki. Lwów. Nakładem Komitetu Jubileuszowego. 1909.]

7. Łucyk Taras, syn Jana, ur. 1843 Milno, wyznania grecko-katolickiego, w latach 1856-1857 uczęszczał do filii gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie.
[Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu gimnazyum im. Franciszka Józefa I we Lwowie. Zestawił Józef Białynia Chołodecki. Lwów. Nakładem Komitetu Jubileuszowego. 1909.]

8. Schächter Blima Betta, ur. 8.01.1900 Milno, otrzymała świadectwo dojrzałości w sezonie jesiennym i lutowym 1920/21 w Państwowym Gimnazjum im. króla Jana Sobieskiego w Złoczowie.
[Państwowe Gimnazjum im. króla Jana Sobieskiego w Złoczowie. Sprawozdanie Jubileuszowe 1873/4-1923/4. Nakładem Dyrekcji Gimnazjum przy zasiłku Komitetu Jubileuszowego.]


miejscowość nie podana, prawdopodobnie Milno:

1. Krąpiec Marian, w latach 1880-1882 uczęszczał do c.k. gimnazjum w Brodach.
[Dritter Jahresbericht des k. k. Real- und Ober - Gymnasiums in Brody für das Schuljahr 1881. Brody. Druck von J. Rosenheim 1881.
Vierter Jahresbericht des k. k. Real- und OberGymnasiums in Brody für das Schuljahr 1882. Brody. Druck von J. Rosenheim 1882.]


2. Krąpiec Jan, w latach 1886-1887 uczęszczał do c.k. gimnazjum w Brodach.
[Neunter Jahresbericht des k. k. Real- und Ober-Gymnasiums in Brody für das Schuljahr 1887. Brody. Druck von J. Rosenheim 1887.]
Na tej liście brakuje też Mikołaja Krąpca, syna Sebastiana, sławnego ludowego medyka. Mikołaj Krąpiec praktykował jako lekarz w lwowskich szpitalach już w latach 60-tych XIX wieku. Czyli musiał mieć jakieś wykształcenie, i to większe niż nauka czytania i pisania w ludowej szkółce. Niestety, nie wiemy gdzie się kształcił. Sprawozdania szkół średnich w Galicji zaczęto drukować dopiero w końcu XIX wieku.

Mikołaj Krąpiec
Gazeta Narodowa. Nr. 151 z 5. lipca 1864