nazwisko Karaim
Dodane przez Remek dnia Lutego 25 2012 00:15:58
(uaktualnione luty 2012)
Uwaga: niektóre numery domów mogą być nieprawidłowe. Część naszych kopii to zdjęcia w mniejszej rozdzielczości i niektóre fragmenty były nieczytelne.Karaim Anna
MILNO

ur. 1875
ojciec: Karaim Paweł, brak informacji o rodzicach
matka: Byczek Prakseda, córka Jakuba i Eudoksji z domu Raczyńskiej, rodzice z Gajów Załozieckich
rodzice chrzestni: Bezkorowajny Aleksy i Szwagon(?) Prakseda, żona Romana, oboje z Milna
numer domu 10
(dane z ksiąg greckokatolickich)

Karaim Anna
MILNO

ur. 1889
ojciec: Karaim Dymitr, syn Ignacego i Ewy z domu Szwergela(?)
matka: Olejnik Katarzyna, córka Andrzeja i Justyny z domu Mazur
rodzice chrzestni: Dec Józef i Gaździcka Franciszka
numer domu 10

Karaim Bazyli
MILNO

ur. 1871
ojciec: Karaim Jan, syn Zachariasza i Marii z domu Zaleskiej
matka: Bodnar Tekla, córka Antoniego i Marii z domu Kulczyńskiej
rodzice chrzestni: Gaździcki Marcin i Mykietów Maria, żona Jakuba, oboje z Milna
numer domu 10
(dane z ksiąg greckokatolickich)

Karaim Dymitr
MILNO

mąż Katarzyny z domu Olejnik
ur. ok. 1861
c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius")
rodzice: Karaim Ignacy i Szweryda Eudoksja / Ewa
w roku 1885 mieszkał w domu nr 78?, w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Katarzyną Olejnik z domu nr 59?
w roku 1889 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Karaim - pod numerem domu 10

Karaim Helena
MILNO

ur. 1871
ojciec: Karaim Szymon, brak informacji o rodzicach
matka: Komar Agnieszka, córka Jana i Wiktorii z domu Gruszka
rodzice chrzestni: Janów Ignacy i Dec Jaga, oboje z Milna
numer domu 134?
(dane z ksiąg greckokatolickich)

Karaim Jakub
MILNO

ur. 1873
ojciec: Karaim Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Bednarz Tekla, córka Antoniego i Marii z domu Kulczyńskiej
rodzice chrzestni: Dec Jan i Janów Maria, żona Ignacego, oboje z Milna
numer domu 10
(dane z ksiąg greckokatolickich)

Karaim Jan
MILNO

mąż Tekli z domu Bodnar / Bednarz
(różne wersje zapisu nazwiska panieńskiego żonmy)
rodzice: Karaim Zachariasz i Zaleska Maria
w roku 1871 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Bazylego Karaima - pod numerem domu 10
w roku 1873 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jakuba Karaima - pod numerem domu 10
(dane z ksiąg greckokatolickich)

Karaim Jan
MILNO

mąż Anny z domu Krąpiec
ur. ok. 1864
c.k. żołnierz ("c.r. miles praesidiarius")
rodzice: Karaim Szymon i (...) Anieszka /nazwisko nieczytelne/
w roku 1890 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Anną z domu Krąpiec, numer domu dla obojga nieczyelne

Karaim Maria po mężu Dynysiuk (Dynysiuk Maria)
MILNO

żona Gabriela
rodzice:Karaim Zachariasz i Maria Zaleska (córka Antoniego)
w roku 1871 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Dynysiuk - pod numerem domu 35
(dane z ksiąg greckokatolickich)

Karaim Maria po mężu Dzioba (Dzioba Maria)
MILNO

żona Wojciecha
rodzice: Karaim Szymon i Kernas (?) Agnieszka
w roku 1890 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Dzioba - pod numerem domu 334

Karaim Paweł
MILNO

mąż Praksedy z domu Byczek
brak informacji o rodzicach
w roku 1875 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Anny Karaim - pod numerem domu 10
(dane z ksiąg greckokatolickich)

Karaim Piotr
MILNO

ur. 1873
ojciec: Karaim Szymon, brak informacji o rodzicach
matka: Komar Agnieszka, córka Jana i Wiktorii z domu Gruszka
rodzice chrzestni: Bezkorowajny Grzegorz i Dec Agnieszka, oboje z Milna
numer domu 134?
(dane z ksiąg greckokatolickich)

Karaim Szymon
MILNO

mąż Agnieszki z domu Komar
brak informacji o rodzicach
w roku 1871 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Heleny Karaim - pod numerem domu 134?
w roku 1873 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Piotra Karaima - pod numerem domu 134?
(dane z ksiąg greckokatolickich)