nazwisko Demczyn
Dodane przez Remek dnia Lutego 25 2012 00:12:30
(uaktualnione luty 2012)
Uwaga: niektóre numery domów mogą być nieprawidłowe. Część naszych kopii to zdjęcia w mniejszej rozdzielczości i niektóre fragmenty były nieczytelne.Demczyn Bazyli
MILNO

mąż Magdaleny z domu Nimczuk
rodzice: Demczyn Filip i Sysak Tekla (córka Teodora i Makryny)
w roku 1876 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Jakuba Demczyn - pod numerem domu 56
(dane z ksiąg greckokatolickich)

Demczyn Dominika po mężu Semczyszyn (Semczyszyn Dominika)
MILNO

żona Eliasza
rodzice: Demczyn Piotr i Ksenia Darmohraj
w roku 1873 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Katarzyny Semczyszyn - pod numerem domu 65
(dane z ksiąg greckokatolickich)

Demczyn Denis
MILNO

mąż Tekli z domu Bieniaszewskiej
brak informacji o rodzicach
w roku 1871 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Marii Demczyn - pod numerem domu 5
(dane z ksiąg greckokatolickich)

Demczyn Jakub
MILNO

ur. 1876
ojciec: Demczyn Bazyli, syn Filipa i Tekli z domu Sysak (córki Teodora i Makryny)
matka: Nimczuk Magdalena, córka Jana i Praksedy z domu Bucher (córki Teodora i Ewy)
rodzice chrzestni: Kołodyński Grzegorz i Łucyk Helena, żona Eliasza, oboje z Milna
numer domu 56
(dane z ksiąg greckokatolickich)

Demczyn Julia po mężu Mazur (Mazur Julia)
MILNO

żona Wawrzyńca
rodzice: Demczyn Piotr i Ksenia Darmohraj
w roku 1872 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Anny Mazur - pod numerem domu 5
w roku 1875 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Marii Mazur - pod numerem domu 5
(dane z ksiąg greckokatolickich)

Demczyn Julia
MILNO

ur. 1874
ojciec: Demczyn Roman, brak informacji o rodzicach
matka: Słobodzian Paraskewa, córka Jozafata i Eudoksji rodzice chrzestni:
dane rodziców chrzestnych nieczytelne
numer domu 206?
(dane z ksiąg greckokatolickich)

Demczyn Maria
MILNO

ur. 1871
ojciec: Demczyn Denis, brak informacji o rodzicach
matka: Bieniaszewska Tekla, córka Wincentego i Marii z domu Hnatów (córki Jana i Anastazji)
rodzice chrzestni: Kusznieryk Antoni i Petruś Anna, żona Daniela, oboje z Milna
numer domu 5
(dane z ksiąg greckokatolickich)

Demczyn Maria
MILNO

ur. 1873
ojciec: Demczyn (...) /imię nieczytelne/, brak informacji o rodzicach
matka: (...) Barbara /nazwisko nieczytelne/, córka Łukasza i Eudoksji z domu Łoik
rodzice chrzestni: Hnatów(?) Ignacy i Bezkorowajna Katarzyna, żona Grzegorza, oboje z Milna
numer domu 5
(dane z ksiąg greckokatolickich)

Demczyn Roman / Demczyna Roman
MILNO

(różne wersje zapisu jego nazwiska w różnych latach)
mąż Paraskewy z domu Słobodzian
brak informacji o rodzicach
w roku 1871 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Włodzimierza Demczyna - pod numerem domu 56
w roku 1874 wymieniony jako ojciec ochrzczonego niemowlęcia Julii Demczyn - pod numerem domu 206?
(dane z ksiąg greckokatolickich)

Demczyna Tekla po mężu Buła (Buła Tekla)
MILNO

żona Aleksego
rodzice: Demczyna Szymon i Maria
w roku 1870 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Onufrego Buła - pod numerem domu 184?
w roku 1873 wymieniona jako matka ochrzczonego niemowlęcia Teodora Buła - pod numerem domu 184
(dane z ksiąg greckokatolickich)

Demczyna Włodzimierz
MILNO

ur. 1871
ojciec: Demczyna Roman, brak informacji o rodzicach
matka: Słobodzian Paraskewa, córka Jozafata, woźnicy w dominium i Eudoksji
rodzice chrzestni: Kołodyński Grzegorz i Janów Maria, żona Ignacego, oboje z Milna
numer domu 56
(dane z ksiąg greckokatolickich)