Młyn wodny w Milnie 1925
Dodane przez Remek dnia Listopada 11 2011 22:49:57
Młyn wodny w Milnie 1925

Prośba Salomon Dubowego i Ludwika Pomesa o zgodę na budowę urządzeń młyna wodnego w Milnie.
[żródło: "Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego" Nr. 8. Tarnopol, dnia 1 sierpnia 1925. Zachowano oryginalną pisownię.]

Urząd Wojewódzki w Tarnopolu.
L. 31716/6170/1/3.

Tarnopol, dnia 22 lipca 1925.

Salomon Dubowy i Ludwik Pomes -urządzenie wodne w Milnie.

Ogłoszenie.

Salomon Dubowy i Ludwik Pomes wnieśli prośby do Starostwa w Zborowie o udzielenie im wodno prawnych konsensów na wykonanie urządzeń wodnych na rzeczce bez nazwy, dopływie Seretu w Milnie, powiatu Zborowskiego dla uruchomienia młynów wodnych.

Celem stwierdzenia dopuszczalności względnie ustalenia warunków zamierzonych urządzeń zarządza Urząd Wojewódzki w Tarnopolu na podstawie art. 195 ustawy wodnej z 19 września 1922 Dz. U. Rz. P. Nr. 102 poz. 936 dochodzenie wodno-prawne na miejscu na dzień 3 września (czwartek) 1925 r.

Komisja zbierze się w powyższym dniu o godzinie 10 w Urzędzie gminnym w Milnie.

Projekty i opisy techniczne zamierzonych urządzeń wyłożone będą do publicznego wglądu w Starostwie w Zborowie od l do 29 sierpnia 1925 włącznie w godzinach urzędowych.

Ewentualne zarzuty lub oświadczenia przeciwko udzieleniu pozwoleń wnosić można przed terminem dochodzenia w Starostwie w Zborowie pisemnie lub ustnie, następnie zaś przy dochodzeniu.

Ostrzega się, że ci, którzy w tym terminie nie podniosą żadnych zarzutów, tracą do nich prawo i będą mogli przeciw szkodliwemu działaniu wykonywania nadanych praw żądać tylko wzniesienia i utrzymywania urządzeń zapobiegających szkodzie, albo też odszkodowania.

Wojewoda: Dr. Zawistowski w. r.