Spółka oszczędnościowo - pożyczkowa w Milnie
Dodane przez Remek dnia Czerwca 06 2011 22:53:49
Rok 1907. Urzędowe ogłoszenie o wpisaniu do rejestru spółki oszczędnościowo - pożyczkowej w Milnie. Powstała dzięki staraniu miejscowych społeczników. W skład pierwszego zarządu weszli: ówczesny ekspozyt w Milnie - ks. Walerian Dziunikowski i trzech mileńskich gospodarzy.[źródło: "Gazeta Lwowska". Nr. 65. Rok 97. Środa, 20 Marca 1907. Zachowano oryginalną pisownię]

L. cz. Firm. 685/6 Stow. I. 383 (2114)

Wpis firmy Stowarzyszenia zarobkowego i gospodarczego.

Wpisano do rejestru stowarzyszeń zarobkowych i gospodarczych:

Siedziba stowarzyszenia Milno.

Brzmienie firmy: "Spółka oszczędności i pożyczek w Milnie stowarzyszenie zarejestrowane z nieograniczona poręką".

Data statutu 8 listopada 1906.

Przedmiot przedsiębiorstwa: starać się o materyalne i moralne podniesienie członków Spółki mianowicie przez:

a ) udzielanie członkom w miarę potrzeby, użyteczności celu i w miarę funduszów, pożyczek potrzebnych w gospodarstwie, przemyśle i handlu a to z funduszów, które Spółka na ten cel gromadzi przy pomocy wspólnej nieograniczonej poręki swych członków;

b ) danie możności do umieszczania na procent pieniędzy zaoszczędzonych a marnie leżących, w ten sposób, iż Spółka przyjmuje i oprocentowuje wkładki oszczędności; c) popieranie tworzenia spółek i stowarzyszeń zarobkowych i gospodarczych w okręgu Spółki.

Czas trwania niegraniczony.

Dyrekcya ks. Waleryan Dziunikowski w Milnie jako przewodniczący, Antoni Wnuk gospodarz w Milnie jako zastępca przewodniczącego, zaś Jan Krapiec syn Jana, Jan Letki syn Józefa, i Tomasz Zawadzki, wszyscy gospodarze w Milnie jako członkowie zarządu.

Podpis firmy: Pod pieczęcią (stampilią) firmy kładzie podpis przełożony Zarządu, względnie jego zastępca i jeden z członków Zarządu.

Ogłoszenia umieszczane będą na tablicy przed lokalem Spółki a w razie potrzeby w czasopiśmie wydawanem przez biuro Patronatu dla Spółek.

Udział członków wynosi 10 kor. Jeden członek nie może mieć więcej niż 5 udziałów.

Odpowiedzialność nieograniczona.

Data wpisu 31 grudnia 1906.

C. k. Sąd obwodowy jako handlowy, Oddział II.

Złoczów, dnia 31 grudnia 1906.
Rok 1910. Zmiana składu zarządu spółki oszczędnościowo - pożyczkowej w Milnie. Na walnym zebraniu na miejsce dwóch ustępujących członków zarządu wybrano dwóch innych gospodarzy z Milna. Spełniając ówczesne wymogi prawne podano te zmiany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w urzędowej "Gazecie Lwowskiej".[źródło: "Gazeta Lwowska". Nr. 91. Rok 100. Sobota, 23 Kwietnia 1910. Zachowano oryginalną pisownię]


L. cz. Firm. 617/9 Stow. I. 383 (3867)

Zmiany i dodatki do wpisanych już firm stowarzyszeń.

Wpisano w rejestrze stowarzyszeń zarobkowych i gospodarczych.

Siedziba stowarzyszenia: Milno. Brzmienie firmy: Spółka oszczędności i pożyczek, stowarzyszenie zarejestrowane z nieograniczoną poręką.

1. Członkowie dyrekcyi wystąpili: Jan Letki i Jan Krąpiec (s. Jana).

2. Członkowie dyrekcyi wybrani na walnem zebraniu 24 marca 1909 Mikołaj Lis i Adam Lis, rolnicy zamieszkali w Milnie.

Data wpisu: 5 marca 1910.

C. k. Sąd obwodowy, jako handlowy. Oddział II.

Złoczów, dnia 5 marca 1910.