Pasieczyska dworskie w Milnie w 1814r
Dodane przez maria dnia Kwietnia 07 2011 20:57:01
Pasieczyska dworskie w Milnie w 1814 roku.

Do dworu mileńskiego należały cztery pasieczyska.

Pasieczysko pierwsze było na Halawie, chrustem wysoko i gęsto w kwadrat obłożone. Przed tem Szopa, w której z frontu po lewej ręce tylko jedna jest ściana z chrustu grodzona, gliną wylepiona i nad którą dach na krokwiach snopkami poszyty, do tey drzwi dębowe na biegunach z zamkiem i kluczem drewnianemi. W tej szopie po prawej ręce Stebnik do zimowania pszczół, w ziemi kopany, ściany i powała opótkami dębowemi dylowane mający, nowego poszycia potrzebujący, do którego drzwi są dębowe pojedyncze na biegunie z okowem. W tyle Pasieki drzwiczki małe dębowe z zasuwą. W pośrodku zaś pasieki znajduje się poręczów dębowych na słupkach i ligarów kilka. Tamże Chałupa dla Pasiecznika z drzewa budowana, w której ściany walkowane a dach na krokwiach snopkami poszyty. Do Sieni drzwi dębowe na biegunach z zakrętką drewn. Komin z chrustu grodzony, gliną wylepiony nad dach wyprowadzony. Z Sieni po prawej ręce drzwi dębowe, bez okowu do Izby gdzie powała walkowana, okien troje z szkła różnego, piece ogrzewalny, piekarski i komin kamienne. Wyszedłszy do Sieni po lewej ręce komora, do której drzwi dębowe bez okowu. Na Podwórzu chlewków dwa z chrustu grodzonych, nad którymi słomą mierzwioną jest pokryty, do tychże drzwiczek z chrustu dwoje. W tyle tego domu jest Ogródek na warzywa chrustem ogrodzony.
Obwód tego Pasieczyska z Ogródkiem podług geometrycznego rozmiaru. Jeden morg, Sto Dwadzieścia Sążni w sobie zawiera.

Pasieczysko drugie w Głuchym Gaju chrustem gęsto i wysoko w kwadrat zagrodzone a nad płotem w okrąg daszek na słupach, płetewkach i krokiewkach snopkami poszyty, reperacji, co do płotu i dachu potrzebujący. Wchodząc do Szopy z chrustu grodzonej, nad którą dach na krokwiach snopkami pokryty stary, są drzwi dębowe na biegunie z zasuwą. Z tąd wchodząc na Podwórze chrustem ogrodzone są proste wrota z woryn. Dalej na temże Chałupa dla Pasiecznika z drzewa budowana, o ścianach walkowanych, nad którą dach na krokwiach snopkami pokryty. Wchodząc do Sieni, drzwi dębowe pojedyncze na biegunie z zakrętkami, w tej Komin z chrustu grodzony, gliną wylepiony nad dach wyprowadzony. Po lewej ręce Izba do której drzwi bukowe bez okowu, w tej powała walkowana, okien dwoje z szyb różnych, piec ogrzewalny, piekarski i komin kamienne. W Sieniach po prawej stronie Komora do której drzwi dębowe bez okowu , powała z krąglaków cienkich dębowych. Z tej Chałupy wyszedłszy Podwórze po lewej ręce Obórka krągła z chrustu grodzona, nad którą dach na kluczynach słomą mierzwioną pokryty. Dalej Chlewek także z chrustu grodzony a dach na kluczynach słomą miętą pokryty, do którego drzwiczki z chrustu wyplecione. Przy tej Pasiece jest Ogród wawrzywny dla Pasiecznika, chrustem grodzony.
Obwód tego Pasieczyska Dwa Morgi Sześćset Dwadzieścia Dwa Sążni zawiera.

Pasieczysko trzecie na Czarnego zwane nad Podliskami w Krzakach gdzie się znajduje Sadek niewielki z drzew fruktowych i z szczepów różnych, od pola okopane rowem, w którym wrota między dwoma słupami. Dalej Chałupa na słupach dębowych, ściany walkowane mająca, nad którą dach na krokwiach słomą mierzwioną pokryty. Wchodząc do Sieni drzwi ordynaryjne na biegunach z zakrętką drewn. Komin walkowany nad dach wyprowadzony. Z tąd drzwi do Izby dębowe bez okowu, powała z chrustu zapleciona i gliną wylepiona, okien dwoje z różnych szyb zielonych, bez okowu, piece ogrzewalny i piekarski z bołdurem kamienne. Pasieka, przy której Szopa na ulu z chrustu grodzona dach na krokwiach snopkami poszyty. W tej Stebnik na pszczoły w ziemi kopany, opółkami dębowymi w ścianach i powale dylowany, do którego drzwi dębowe pojedyncze na biegunach drewniane z ryglem i kluczem krzywym żelaznym. Pasieka płotem wysokim ogrodzona, cierniem otarniona u wierzchu, do niej drzwi dębowe na biegunie z zakrętką drewnianą.
Obwód tego Pasieczyska 1 Morg 1235 Sążni wynosi.

Pasieczysko czwarte w Lipniku, czyli w Lasku Drańcza górna zwanym, chrustem gęsto i wysoko w kwadrat zagrodzone, z wierzchu tarniną wyłożone. Wchodząc do Szopy z chrustu grodzonej, nad tą dach na krokwiach snopkami poszyty, drzwi dębowe pojedyncze bez okowu z zasuwą. Po prawej ręce Stebnik w ziemi, w którym ściany i ściel z opótków dębowych drzwi do tego dębowe na biegunie drewnianym z ryglem i kluczem żelaznemi. W pośrodku tej Pasieki są poręcze na słupkach dębowych z ligarami, w tyle zaś drzwi dębowe na biegunie drewnianym bez okowu. Dalej jest Chałupa dla Pasiecznika z drzewa budowana o ścianach walkowanych, nad którą dach na krokwiach snopkami poszyty. Do Sieni drzwi dębowe na biegunie z zamkiem drewn. gdzie komin z chrustu grodzony, gliną wylepiony, nad dach wyprowadzony. Po lewej stronie Sieni Izba, do której drzwi bukowe o szybach różnych, bez okowu, piece ogrzewalny i piekarski z kominem kamienne, ław dębowych ordynaryjnych 2 i winklowa ławka przy piecu jedna. Z Sieni po prawej ręce same tylko próżne odźwirki do Komory.
Obwód cały opisanego Pasieczyska wraz z Chałupą, podług rozmiaru geometrycznego Pięć Morgów Czterysta Sześćdziesiąt Sześć Sążni wynosi
Maria Zaleska zd.Dec