Stare księgi - chrzty greckokatolickie 1874-1876
Dodane przez Remek dnia Marca 29 2011 21:52:32

CHRZTY Z MILNA I GONTOWY


Z KSIĄG KOŚCIELNYCH PARAFII GRECKOKATOLICKIEJ W MILNIE


Uwaga: te materiały są przechowywane w archiwum pod błędną nazwą jako chrzty rzymskokatolickie. Nigdzie, na żadnej stronie nie występują wzmianki o wyznaniu. Oryginalny łaciński tytuł brzmi "Copia deprompta e libra baptisatorum e pago Milno cum Blich et Gontowa at anno 1870 Tomus VI.". Udzielający chrztów ksiądz podpisywał się jako "Joannes Stefanowicz parochus loci" lub "Joannes Stefanowicz parochus e Milno". Również beż żadnej wzmianki o wyznaniu. Stąd pomyłka archiwistów.

Jednak w Milnie przed 1900 rokiem nie było stałego, własnego rzymskokatolickiego księdza, a co dopiero proboszcza parafii. Nabożeństwa w kaplicy, wybudowanej staraniem Sebastiana Krąpca, odprawiali rzymskokatoliccy księża wikariusze z Załoziec. A rozstrzygającym dowodem, że mamy do czynienia z księgami greckokatolickimi, są wpisy o wizytacjach dekanalnych. W roku 1871 np. Milno wizytował ksiądz "Apollon Tarnawski, Decanus Zalozcensis", czyli dziekan załoziecki. W kościele rzymskokatolickim nie było w ogóle takiego dekanatu. W XIX wieku Milno razem z Załoźcami należało do rzyskokatolickiego dekanatu w Brodach. Był za to taki dekanat greckokatolicki. I c.k. schematyzm galicyjski z 1870 r. wymienia nazwisko tamtejszego dziekana. Funkcję tę pełnił wówczas ks. Apolinary Tarnawski, proboszcz grecko-katolicki w Kołtowie. Więc wszystko się zgadza.

Dodatkowo w materiale były chrzty z wioski Blich, wchodzącej w skład parafii greckokatolickiej w Milnie. Do rzymskokatolickiej parafii mileńskiej wieś Blich nigdy nie należała. Z tych chrztów (razem 135) nie sporządzaliśmy już wypisów.
ROK 18741.
dziecko: Łoik Maria
ojciec: Łoik Grzegorz, brak informacji o rodzicach
matka: Petryk Rozalia, córka Maksyma i Fotyny z domu Wasylciów
rodzice chrzestni: Darmohraj Józef i Łucyk Rozalia, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 198

2.
dziecko: Zazula Maria
ojciec: Zazula Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Łoik Julianna, córka Teodora i Barbary z domu Bukało, rodzice z Blicha
rodzice chrzestni: Botiuk Jan i Petryk Maria, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 67

3.
dziecko: Hnatów Maria
ojciec: Hnatów Grzegorz, brak informacji o rodzicach
matka: Bezkorowajny Maria, córka Bazylego i Ewy z domu Demczyn (córki Szymona)
rodzice chrzestni: Bezkorowajny Grzegorz i Głowacka Natalia, żona Justyna, oboje z Milna
numer domu: Milno 203

4.
dziecko: Paryj Teodor
ojciec: Paryj Andrzej, brak informacji o rodzicach
matka: Glińska Katarzyna, córka Michała i Marii z domu Koziar
dane rodziców chrzestnych nieczytelne
numer domu: Milno 239?

5.
dziecko: Buła (...) /imię nieczytelne - Pthecderus?/
ojciec: Buła Antoni, brak informacji o rodzicach
matka: Petryk Pelagia, córka Grzegorza i Anastazji z domu Pacian(?) (córki Daniela i Marii)
rodzice chrzestni: Szkorupa Józef i (...) Feuronia /nazwisko nieczytelne/, żona Bartłomieja, oboje z Milna
numer domu: Milno 84

6.
dziecko: Kuczmaj Maria
ojciec: Kuczmaj Filip, brak informacji o rodzicach
matka: Nesteryk Maria, córka Teodora i Anastazji
rodzice chrzestni: Kozak Antoni i Dżul Eudoksja, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 101

7.
dziecko: Kusznieryk Mikołaj
ojciec: Kusznieryk Bazyli, brak informacji o rodzicach
matka: Darmohraj Maria, córka Teodora i Marii z domu Dec (córki Jana i Anny)
rodzice chrzestni: Botiuk Mikołaj i Ołeniuk Katarzyna, żona Marcina, oboje z Milna
numer domu: Milno 44

8.
dziecko: Poszwa Maria Eufrozyna
ojciec: Poszwa Jerzy, brak informacji o rodzicach
matka: Szkorupa Rozalia, córka Jakuba i Paraskewy z domu Pacian
dane rodziców chrzestnych nieczytelne
numer domu: Milno 52

9.
dziecko: Szkorupa Makryna
ojciec: Szkorupa Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Nimczuk Pelagia, córka Jana i Paraskewy
rodzice chrzestni: Kołodyński Grzegorz i Łucyk Helena, żona Eliasza, oboje z Milna
numer domu: Milno 117

10.
dziecko: Tomaszewska Eudoksja
ojciec: Tomaszewski Piotr, brak informacji o rodzicach
matka: Nimczuk Aleksandra, córka Andrzeja i Anastazji
rodzice chrzestni: Wojcieszyn Mikołaj i Słobodzian Eudoksja, oboje z Milna
numer domu: Milno 55

11.
dziecko: Jaworowski Józef Maria (dwojga imion)
ojciec: Jaworowski Antoni, syn Ignacego i Agnieszki z domu Gajewskiej, mieszczanin ze Złoczowa
matka: Lewicka Anna, córka Stefana, proboszcza grecko-katolickiego w Bajkowcach i Tekli z domu Tomaszewskiej (córki Mikołaja)
rodzice chrzestni: Buraczek Łukasz, kantor w cerkwi i Paszkowska Anna, oboje z Milna
numer domu: Milno 88

12.
dziecko: Horiszny Anna
ojciec: Horiszny Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Pawłusyk Julia, córka Stanisława i Tekli z domu Bucher
rodzice chrzestni: Demczyna Filip i Kozak Eudoksja, żona Mikołaja, oboje z Milna
numer domu: Milno 57

13.
dziecko: Kozak Jan
ojciec: Kozak Aleksy, dane rodziców nieczytelne
matka: dane matki nieczytelne
dane rodziców chrzestnych nie wpisane
numer domu: Milno 87?

14.
dziecko: Majkut Józef
ojciec: Majkut Wawrzyniec, brak informacji o rodzicach
matka: Dec Anna, córka Jana i Katarzyny
rodzice chrzestni: Olejnik Mikołaj i Mazur Rozalia, żona Kazimierza, oboje z Milna
numer domu: Milno 185

15.
dziecko: Botiuk Bazyli
ojciec: Botiuk Mikołaj, syn Filipa i Katarzyny
matka: Kusznieryk Maria, córka Jana i Marii z domu Bukało, rodzice z Blicha
rodzice chrzestni: Krąpiec Jan i Kusznieryk Maria, żona Bazylego, oboje z Milna
numer domu: Milno 9

16.
dziecko: Marcias Jan
ojciec: Marcias Sabbat, brak informacji o rodzicach
matka: Darmohraj Anstazja, córka Jakuba i Marii z domu Ilkiewicz
rodzice chrzestni: Marcias Tomasz i Dec Marta, oboje z Milna
numer domu: Milno 27

17.
dziecko: Dec Szymon
ojciec: Dec Franciszek, brak informacji o rodzicach
matka: Krawczuk Helena, córka Jana i Anny z domu Denysiuk
rodzice chrzestni: Karaim Szymon i Dec Maria, żona Szymona, oboje z Milna
numer domu: Milno 38

18.
dziecko: Buraczek Maria
ojciec: Buraczek Łukasz, kantor cerkwi w Milnie, brak informacji o rodzicach
matka: Bukało Katarzyna, córka Stefana i Kseni z domu Szkorupa, rodzice z Blicha
rodzice chrzestni: Bukało Mikołaj i (...) Maria /nazwisko nieczytelne/, żona Pawła - dla obojga miejscowości nieczytelne (nie Milno)
numer domu: Milno 22

19.
dziecko: Marcias Michał
ojciec: Marcias Grzegorz, brak informacji o rodzicach
matka: Zadrówny(?) Pulcheria, córka Ignacego i Ewy z domu (...) /nieczytelne/, rodzice z Reniowa
dane rodziców chrzestnych nieczytelne
numer domu: Milno 64

20.
dziecko: Hałata NN (dziewczynka bez imienia, urodzona martwa)
ojciec: Hałata Antoni, brak informacji o rodzicach
matka: Łucyk Eufrozyna, córka Grzegorza i Rozalii
numer domu: Milno 63?

21.
dziecko: Zaleski NN (chłopiec bez imienia, urodzony martwy)
ojciec: Zaleski Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Gaździcka Agnieszka, córka Franciszka i Marii z domu Guła
numer domu: Milno 12

22.
dziecko: Józwa(?) Maria
ojciec: Józwa(?) Ignacy, brak informacji o rodzicach
matka: Denys Maria, córka Eliasza i Ewy z domu Kulczyńskiej
rodzice chrzestni: Denys Jakub i Oleniuk Katarzyna, żona Marcina, oboje z Milna
numer domu: Milno 45

23.
dziecko: Duszyński Onufry
ojciec: Duszyński Teodor, brak informacji o rodzicach
matka: Kril Maria, córka Teodora i Marty z domu Puchtij(?), rodzice z Czystopadów
rodzice chrzestni: Audykowicz Mateusz i Bula Pelagia, oboje z Milna
numer domu: Milno 80

24.
dziecko: Demczyn Julia
ojciec: Demczyn Roman, brak informacji o rodzicach
matka: Słobodzian Paraskewa, córka Jozafata i Eudoksji
dane rodziców chrzestnych nieczytelne
numer domu: Milno 206?

25.
dziecko: Semczyszyn Anna
ojciec: Semczyszyn Mikołaj, brak informacji o rodzicach
matka: Worotniak Maria, córka Jana i Praksedy z domu Łucyk
rodzice chrzestni: Szkorupa Assafat i Petryk Anna, żona Piotra, oboje z Milna
numer domu: Milno 69

26.
dziecko: Dec Julia
ojciec: Dec Eliasz, brak informacji o rodzicach
matka: Matwijaszyn Maria, córka Antoniego i Tekli z domu Bukało, rodzice z Blicha
rodzice chrzestni: Dec Jan i Pawlusyk Prakseda, oboje z Milna
numer domu: Milno 72

27.
dziecko: Botiuk Natalia
ojciec: Botiuk Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Kozak Maria, córka Szymona i Tatiany z domu Paszkowicz
rodzice chrzestni: Botiuk Aleksy z Gontowy i Szkorupa Anastazja, żona Kondrata z Milna
numer domu: Milno 105

28.
dziecko: Szwyryda Anna
ojciec: Szwyryda Michał, brak informacji o rodzicach
matka: Wojciechowska Anna, córka Karola i Tatiany z domu Wysłobockiej
rodzice chrzestni: Majbrocki Gabriel i Dec Maria, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 245

29.
dziecko: Oleniuk Andrzej
ojciec: Oleniuk Maciej, brak informacji o rodzicach
matka: Wojcieszyn Anna, córka Teodora i Teodozji z domu Oleniuk
rodzice chrzestni: Szkorupa Józef i Sysak Feuronia, żona Aleksego, oboje z Milna
numer domu: Milno 128?

30.
dziecko: Wojcieszyn Eliasz
ojciec: Wojcieszyn Gabriel, brak informacji o rodzicach
matka: Michalska Maria, córka Antoniego i Anastazji z domu Brichowski
rodzice chrzestni: Łucyszyn Ignacy i Audykowicz Tekla, żona Macieja, oboje z Milna
numer domu: Milno 213

31.
dziecko: Łucyk Trofim
ojciec: Łucyk Szymon, brak informacji o rodzicach
matka: Bezkorowajny Prakseda, córka Józefa i Marii z domu Kozak (córki Eliasza)
rodzice chrzestni: Duszyński Teodor i Petrus Anna, żona Daniela, oboje z Milna
numer domu: Milno 258

32.
dziecko: Łucyk Roman
ojciec: Łucyk Assafat, brak informacji o rodzicach
matka: Kusznieryk Eufemia, córka Michała i Justyny z domu Łoik
rodzice chrzestni: Kozak Aleksy i Petryk Maria, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 124

33.
dziecko: Buła Teofil
ojciec: Buła Andrzej, brak informacji o rodzicach
matka: Bezkorowajny Eudoksja, córka Jana i Eufemii z domu Marcias
rodzice chrzestni: Kozak Antoni i Petryk Maria, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 69

34.
dziecko: Bodnar Prakseda
ojciec: Bodnar Aleksy, brak informacji o rodzicach
matka: Darmohraj Maria, córka Teodora i Katarzyny z domu Szweryda
rodzice chrzestni: Darmohraj Teodor i (...) Maria /nazwisko nieczytelne/, wdowa po Janie, oboje z Milna
numer domu: Milno 49

35.
dziecko: Łuciów(?) Stefan
ojciec: Łuciów(?) Ignacy, brak informacji o rodzicach
matka: Wojcieszyn Julia, córka Jana i Katarzyny z domu Chołodzian
dane rodziców chrzestnych nieczytelne
numer domu: Milno 62

36.
dziecko: Syrotiuk Andrzej
ojciec: Syrotiuk Dymitr, brak informacji o rodzicach
matka: Pawłowska Maria, córka Jakuba i Marii z domu Maliszewskiej
rodzice chrzestni: Majkut Kajetan i Zając Regina, żona Tomasza, oboje z Milna
numer domu: Milno 188

37.
dziecko: Hellebrand Alfreda
ojciec: Hellebrand Józef, leśniczy dominium Milno, brak informacji o rodzicach
matka: Hoffman Ewelina, córka Piotra, ekonoma dominium w Załoźcach Starych i Anny
rodzice chrzestni: Szczawiński Wojciech, zajęcie nieczytelne i Królikowska(?) Maria, żona ekonoma - dla obojga nie podane miejscowości
numer domu: Milno 3

38.
dziecko: Szczerbyna Jan
ojciec: Szczerbyna Bazyli, brak informacji o rodzicach
matka: Brodasz Prakseda, córka Jakuba i Anastazji z domu Paszkowicz
rodzice chrzestni: Kozak Antoni i Janów Maria, żona Ignacego, oboje z Milna
numer domu: Milno 97

39.
dziecko: Łucyk Nicetas
ojciec: Łucyk Łukasz, brak informacji o rodzicach
matka: Bodnar Maria, córka Macieja i Ewy z domu Hnatów
rodzice chrzestni: Szkorupa Asafat i Kołodyńska Anastazja, żona Grzegorza, oboje z Milna
numer domu: Milno 115

40.
dziecko: Dudyński Antoni
ojciec: Dudyński Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Gałusza Jadwiga, córka Andrzeja i Franciszki z domu Kułaj
rodzice chrzestni: Hnatów Grzegorz i Zajac Maria, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 152

41.
dziecko: Burawka Tekla
ojciec: Burawka Jerzy, brak informacji o rodzicach
matka: Łucyk Katarzyna, córka Jana i Tatiany z domu Oleniuk
rodzice chrzestni: Majbrocki Gabriel i Wojcieszyn Maria, żona Gabriela, oboje z Milna
numer domu: Milno 210

42.
dziecko: Dzioba Maria
ojciec: Dzioba Tomasz, syn Jana i Zofii z domu Kułaj
matka: Kukurudza Dominika, córka Ignacego i Tatiany
rodzice chrzestni: Bezkorowajny Aleksander i Darmohraj Paraskewa, oboje z Milna
numer domu: Milno 38

43.
dziecko: Szeliga Jan
ojciec: Szeliga Mikołaj, brak informacji o rodzicach
matka: Mazur Tekla, córka Kacpra i Rozalii z domu Macuła(?)
rodzice chrzestni: Szeliga Jan i Bieniaszewska Magdalena, żona Wojciecha, oboje z Milna
numer domu: Milno 232

44.
dziecko: Kozak Anna
ojciec: Kozak Stefan, syn Jakuba i Anastazji z domu Łucyk
matka: Łucyk Anastazja, córka Konstantyna i Eudoksji z domu Iwanyszyn
dane rodziców chrzestnych nieczytelne
numer domu: Milno 79

45.
dziecko: Fedyszyn Pelagia
ojciec: Fedyszyn Jan, syn Aleksego
matka: Bodnar Tekla, córka Teodora i Zofii z domu Podhaniuk
rodzice chrzestni: Dżul Kondrat i Kołodyńska Anastazja, żona Grzegorza, oboje z Milna
numer domu: Milno 1

46.
dziecko: Szeliga Anastazja
ojciec: Szeliga Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Buła Prakseda, córka Joachima i Katarzyny z domu Meketów
rodzice chrzestni: Szeliga Mikołaj i Syrotiuk Maria, żona Dymitra, oboje z Milna
numer domu: Milno 178

47.
dziecko: Marcias NN (chłopiec bez imienia, urodzony martwy)
ojciec: Marcias Stefan, brak informacji o rodzicach
matka: Furgało Eudoksja, córka Antoniego i Magdaleny z domu Dec
numer domu: Milno 4

48.
dziecko: Syryj Maria
ojciec: Syryj Potapiusz, brak informacji o rodzicach
matka: Petryk Dominika, córka Maksyma i Fotyny z domu Wasylciów
rodzice chrzestni: Szkorupa Assafat i Petryk Maria, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 68

49.
dziecko: Kładek(?) Katarzyna
ojciec: Kładek(?) Jan, młynarz w Milnie, brak informacji o rodzicach
matka: Kunicka Maria, córka Pawła i Marii z domu Ternawskiej(?)
rodzice chrzestni: Majbrocki Gabriel i Audykowska Tekla, żona Mateusza, oboje z Milna
numer domu: Milno 236?

50.
dziecko: Dec Andrzej
ojciec: Dec Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Petryk Maria, córka Maksyma i Fotyny z domu Wasylciów
rodzice chrzestni: Kozak Bazyli i Oleniuk Anna, żona Macieja, oboje z Milna
numer domu: Milno 66

51.
dziecko: Poberejko Barbara
ojciec: Poberejko Stefan, brak informacji o rodzicach
matka: Petryk Maria, córka Grzegorza i Anastazji z domu Pucian
rodzice chrzestni: Bereza Maksym z Blicha i Petryk Katarzyna, żona Michała z Milna
numer domu: Milno 90

52.
dziecko: Łoik Daniel
ojciec: Łoik Stefan, brak informacji o rodzicach
matka: Kyrnicka Prakseda, córka Jana i Marii z domu Szweryda
rodzice chrzestni: Wasylciów Paweł i Petryk Katarzyna, żona Michała, oboje z Milna
numer domu: Milno 131
ROK 18751.
dziecko: Syrotiuk Bazyli
ojciec: Syrotiuk Piotr, brak informacji o rodzicach
matka: Gamalewicz Katarzyna, córka Mikołaja i Paraskewy z domu (...) /nieczytelne, być może Nesteruk/
rodzice chrzestni: (...) Wojciech /nazwisko nieczytelne/ i Zając Anna, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 188?

2.
dziecko: Kozak Bazyli
ojciec: Kozak Antoni, brak informacji o rodzicach
matka: (...) Maria /nazwisko nieczytelne/, córka Jana i Barbary(?) z domu Romanów
rodzice chrzestni: Szeczerbyna Bazyli i (...) Maria /nazwisko nieczytelne/, żona Jakuba(?)
numer domu: Milno 99

3.
dziecko: Dec Maria
ojciec: Dec Mateusz, syn Aleksandra i Katarzyny z domu Byczek
matka: Darmohraj Anastazja, córka Dymitra i Marii z domu Bzekorowajny (córki Damiana i Anastazji)
rodzice chrzestni: Bezkorowajny Grzegorz i Karaim Tekla, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 192

4.
dziecko: Grejcarowska Katarzyna
ojciec: Grejcarowski Bazyli, brak informacji o rodzicach
matka: Dec Tekla, córka Jana i Agafii z domu Worotniak
rodzice chrzestni: Pawłusyk Piotr i (...) Anna /nazwisko nieczytelne/, wdowa po Piotrze, oboje z Milna
numer domu: Milno 108

5.
dziecko: Dynysiuk Bazyli
ojciec: Dynysiuk Filip, brak informacji o rodzicach
matka: Bednarczuk Julia, córka Onufrego i Marii
rodzice chrzestni: Poszwa Jerzy i Petruś Anna, żona Daniela, oboje z Milna
numer domu: Milno - (numer nie wpisany)

6.
dziecko: Łucyk Maria
ojciec: Łucyk Michał, brak informacji o rodzicach
matka: Dec Eufronia, córka Bazylego i Marii z domu Ilkowicz(?)
rodzice chrzestni: Szkorupa Józef i Petryk Maria, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 110

7.
dziecko: Łucyk Piotr
ojciec: Łucyk Eliasz, brak informacji o rodzicach
matka: Sysak Tekla, córka Pawła i Agafii z domu Buła
rodzice chrzestni: Wasylciów Paweł i Łucyk Maria, żona Łukasza, oboje z Milna
numer domu: Milno 116

8.
dziecko: Glińska Katarzyna
ojciec: Gliński Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Kulczyńska Barbara, córka Leona (brak informacji o matce)
rodzice chrzestni: Majbrocki Gabriel i Kulczyńska Julia, żona Maksyma, oboje z Milna
numer domu: Milno 100

9.
dziecko: Kusznieryk Klemens
ojciec: Kusznieryk Jakub, brak informacji o rodzicach
matka: Baran Maria, córka Jana i Teresy z domu Byczek
rodzice chrzestni: Denys Jakub i Demczyn Barbara, żona Dionizego, oboje z Milna
numer domu: Milno 187

10.
dziecko: Marcinków Katarzyna
ojciec: Marcinków Wojciech, brak informacji o rodzicach
matka: Buła Prakseda, córka Pawła i Anny z domu Kozak (córki Jakuba)
dane rodziców chrzestnych nieczytelne
numer domu: Milno 143?

11.
dziecko: Oleniuk Anna
ojciec: Oleniuk Michał, brak informacji o rodzicach
matka: Zaleska Maria, córka Tomasza i Tekli z domu Bodnar
rodzice chrzestni: Romanów Sabbat i Darmohraj Maria, żona Dymitra, oboje z Milna
numer domu: Milno 193

12.
dziecko: Szkorupa Anna
ojciec: Szkorupa Aleksander, brak informacji o rodzicach
matka: Gamalewicz Anna, córka Mikołaja i Marii z domu Kondał, rodzice z Zagórza
rodzice chrzestni: Bezkorowajny Grzegorz i Denys Maria, żona Jakuba, oboje z Milna
numer domu: Milno 36

13.
dziecko: Marcias Roman
ojciec: Marcias Mikołaj, brak informacji o rodzicach
matka: Oleniuk Anna, córka Eliasza i Marii
rodzice chrzestni: Helig Marcin i Zawadzka Anna, żona Wawrzyńca, oboje z Milna
numer domu: Milno 27

14.
dziecko: Łucyk Melania
matka: Łucyk Eudoksja, córka Konstantyna i Eudoksji
rodzice chrzestni: Burawa Grzegorz i Kiernicka Franciszka, żona Joachima, oboje z Milna
numer domu: Milno 1

15.
dziecko: Pawłusyk NN (chłopiec bez imienia, urodzony martwy)
ojciec: Pawłusyk Piotr, brak informacji o rodzicach
matka: Fedorowicz Prakseda, córka Mikołaja i Marii, rodzice z Załoziec
numer domu: Milno 104

16.
dziecko: Dumańska Katarzyna
ojciec: Dumański Wawrzyniec, szewc w Milnie, brak informacji o rodzicach
matka: Wasylciów Pelagia, córka Grzegorza i Marii z domu Petryk
rodzice chrzestni: Wasylciów Paweł i Petryk Maria, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 262

17.
dziecko: Zaleski Jan
ojciec: Zaleski Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Mazur Katarzyna, córka Marcina i Jadwigi z domu Baran
rodzice chrzestni: Kusznieryk Maria z Milna (dane ojca chrzestnego nie wpisane)
numer domu: Milno 136

18.
dziecko: Marcias Matrona
ojciec: Marcias Tomasz, brak informacji o rodzicach
matka: Suchecka Melania, córka Konstantyna i Anny
dane rodziców chrzestnych nieczytelne
numer domu: Milno 29

19.
dziecko: Szeliga Józef
ojciec: Szeliga Joachim, brak informacji o rodzicach
matka: Wojciechowska Julia, córka Karola i Tatiany z domu Wysłołuk
dane rodziców chrzestnych nieczytelne
numer domu: Milno 232

20.
dziecko: Domarecki Jakub
ojciec: Domarecki Leon, brak informacji o rodzicach
matka: Dudyńska Aleksandra, córka Józefa i Eufemii z domu Bereza
rodzice chrzestni: Łotocki Grzegorz i Wasylciów Anastazja, żona Józefa(?), oboje z Milna
numer domu: Milno 113

21.
dziecko: Duszyński NN (chłopiec bez imienia, urodzony martwy)
ojciec: Duszyński Teodor, kantor w świątyni, brak informacji o rodzicach
matka: Kril Maria, córka Teodora i Marty z domu Fiuchtij(?), rodzice z Czystopadów
numer domu: Milno 80

22.
dziecko: Szkorupa Bazyli
ojciec: Szkorupa Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Nimczuk Pelagia, córka Jana i Paraskewy
rodzice chrzestni: Szkorupa Assafat i Nimczuk Felonia(?), żona Stefana, oboje z Milna
numer domu: Milno 118

23.
dziecko: Mazur Maria
ojciec: Mazur Wawrzyniec, brak informacji o rodzicach
matka: Demczyn Julia, córka Piotra i Kseni z domu Darmohraj
rodzice chrzestni: Bezkorowajny Grzegorz i (...) Maria /nazwisko nieczytelne/, żona Ignacego, oboje z Milna
numer domu: Milno 5

24.
dziecko: Kozak Katarzyna
ojciec: Kozak Bazyli, brak informacji o rodzicach
matka: Petruś Feuronia, córka Daniela i Anny z domu Denysiuk (córki Grzegorza i Katarzyny)
rodzice chrzestni: Wojcieszyn Mikołaj i Szkorupa Maria, żona Assafata, oboje z Milna
numer domu: Milno 235

25.
dziecko: Sysak Jan
ojciec: Sysak Piotr, brak informacji o rodzicach
matka: Ilkiewicz Anna, córka Łukasza i Heleny z domu Pacian
rodzice chrzestni: Paszkowicz Eliasz i Łucyszyn Julia, żona Ignacego, oboje z Milna
numer domu: Milno 70

26.
dziecko: Łoik Jan
ojciec: Łoik Jakub, brak informacji o rodzicach
matka: Ołeniuk Maria, córka Jakuba i Marii z domu Szkorupa
rodzice chrzestni: Paszkowicz Eliasz i Botiuk Agafia, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 67

27.
dziecko: Kapelan Julia
ojciec: Kapelan Jakub, brak informacji o rodzicach
matka: Szczepanów Maria, córka Mikołaja i Eudoksji z domu Sucheckiej
dane rodziców chrzestnych nieczytelne
numer domu: Milno 186?

28.
dziecko: Dżul Jan
ojciec: Dżul Stefan, brak informacji o rodzicach
matka: Bezkorowajny Pelagia, córka Michała i Marii z domu Łoik (córki Bazylego i Marii)
rodzice chrzestni: Gliński Jan i Gamalewicz Anastazja, żona Mikołaja, oboje z Milna
numer domu: Milno 93

29.
dziecko: Hałata NN (chłopiec bez imienia, urodzony martwy)
ojciec: Hałata Antoni, brak informacji o rodzicach
matka: Łucyk Eufrozyna, córka Grzegorza i Rozalii
numer domu: Milno 63

30.
dziecko: Semczyszyn Jan
ojciec: Semczyszyn Mikołaj, brak informacji o rodzicach
matka: Worotniak Maria, córka Jana i Praksedy z domu Łucyk
rodzice chrzestni: Łucyk Eliasz i Petryk Maria, oboje z Milna
numer domu: Milno 69

31. i 32.
dziecko: Kusznieryk Maria i Prokop (bliźnięta)
ojciec: Kusznieryk (...) /imię nieczytelne, być może Tomasz?/, syn (...) i Marii
matka: Bezkorowajny Daria, córka Stefana i (...) /dane matki nieczytelne/
dane rodziców chrzestnych nieczytelne
numer domu: Milno 128?

33.
dziecko: Marcias Prakseda
ojciec: Marcias Michał, brak informacji o rodzicach
matka: Domarecka Anastazja, córka Michała i Kseni z domu Darmohraj (córki Michała i Pelagii)
rodzice chrzestni: Petryk Jan i Łasyszyn(?) Julia, żona Ignacego, oboje z Milna
numer domu: Milno 64

34.
dziecko: Olejniuk Anna
ojciec: Olejniuk Marcin, syn Macieja i Tekli
matka: Korytko Barbara, córka Daniela i Marii z domu Bujar, rodzice z Mszańca
rodzice chrzestni: Olejnik Maryś(?) i Botiuk Maria, żona Mikołaja, oboje z Milna
numer domu: Milno 39

35.
dziecko: Borecka Anna
ojciec: Borecki Julian, brak informacji o rodzicach
matka: Czapla Anna, córka Wincentego i Dominiki z domu Poszwa
rodzice chrzestni: Zając Jan i Dudyńska(?) Jadwiga, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 154

36.
dziecko: Bereza NN (dziewczynka bez imienia, urodzona martwa)
ojciec: Bereza Maksym, brak informacji o rodzicach
matka: Semczyszyn Katarzyna, córka Jana i Anny z domu Dejdysz
rodzice chrzestni: Kusznieryk Justyna z Milna, dane ojca chrzestnego nie wpisane
numer domu: Milno 24

37.
dziecko: Kozak Maria
ojciec: Kozak Aleksy, brak informacji o rodzicach
matka: Łanowyk Pelagia, córka Andrzeja i Barbary, rodzice z Jankowiec
rodzice chrzestni: Duszyński Teodor i Łucyk Ana, żona Wawrzyńca, oboje z Milna
numer domu: Milno - (numer nie wpisany)

38.
dziecko: Karaim Anna
ojciec: Karaim Paweł, brak informacji o rodzicach
matka: Byczek Prakseda, córka Jakuba i Eudoksji z domu Raczyńskiej, rodzice z Gajów Załozieckich
rodzice chrzestni: Bezkorowajny Aleksy i Szwagon(?) Prakseda, żona Romana, oboje z Milna
numer domu: Milno 10

39.
dziecko: Bednarczuk Jan
ojciec: Bednarczuk Mikołaj, szewc w Milnie, brak informacji o rodzicach
matka: Radecka Anna, córka Michała i Praksedy z domu Popadyn, rodzice z Zatora
rodzice chrzestni: Zaleski Jan i Hnatów Maria, żona Bazylego, oboje z Milna
numer domu: Milno 21

40.
dziecko: Paszkowicz NN (chłopiec bez imienia, urodzony martwy)
ojciec: Paszkowicz Michał, brak informacji o rodzicach
matka: Kiernicka Maria, córka Jana i Marii z domu Szwyryda
numer domu: Milno 101

41.
dziecko: Nesteryk Maria
ojciec: Nesteryk Bazyli, brak informacji o rodzicach
matka: Suchecka Maria, córka Daniela i Marii z domu Wojciechowskiej
rodzice chrzestni: Majbrocki Gabriel i Glińska Barbara, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 101?

42.
dziecko: Suchecka Barbara
ojciec: Suchecki Maciej, brak informacji o rodzicach
matka: Dec Maria, córka Wojciecha i Anny z domu Marcias
rodzice chrzestni: Romanów Sabbat i Petruś Maria, żona Daniela, oboje z Milna
numer domu: Milno 222

43.
dziecko: Głowacka NN (dziewczynka bez imienia, urodzona martwa)
ojciec: Głowacki Augustyn, brak informacji o rodzicach
matka: Krąpiec Natalia, córka Sebastiana i Pelagii z domu Buła
numer domu: Milno 156

44.
dziecko: Wasylciów Michał
ojciec: Wasylciów Paweł, brak informacji o rodzicach
matka: Dynys Natalia, córka Grzegorza i Katarzyny z domu Syryj
dane rodziców chrzestnych nieczytelne
numer domu: Milno 59

45.
dziecko: Romanów Grzegorz
ojciec: Romanów Sabbat, brak informacji o rodzicach
matka: Łoik Maria, córka Jana i Katarzyny z domu Worotniak
rodzice chrzestni: (...) Jan /nazwisko nieczytelne/ i Dec Maria, oboje z Milna
numer domu: Milno 13

46.
dziecko: Bodnar Jan
ojciec: Bodnar Grzegorz, brak informacji o rodzicach
matka: Wojciechowska Katarzyna, córka Karola i Tatiany Wysłobockiej
rodzice chrzestni: Kuszniery Bazyli i Suchecka Maria, oboja z Milna
numer domu: Milno 49

47.
dziecko: Łucyk Eufemia
matka: Łucyk Helena córka Teodozji, córki Grzegorza i Marii Łucyk
rodzice chrzestni: Majbrocki Gabriel i Sysak Maria, oboje z Milna
numer domu: Milno 91

48.
dziecko: Podpieniak Jan
ojciec: Podpieniak Grzegorz, brak informacji o rodzicach
matka: Klaudia córka Teodora i (wpis nie dokończony, brak nazwiska panieńskiego i imienia matki)
rodzice chrzestni: Kusznieryk Maria z Milna (dane ojca chrzestnego nie wpisane)
numer domu: Milno 7

49.
dziecko: Parij Anna
ojciec: Parij Andrzej, brak informacji o rodzicach
matka: Glińska Katarzyna, córka Michała i Marii z domu Koziar
rodzice chrzestni: Kopytowski(?) Bazyli z Blicha i Burakowska Dominika, żona Jakuba (pracownika dominium - zawód nieczytelny), oboje z Milna
numer domu: Milno 229

50.
dziecko: Domarecki Jan
ojciec: Domarecki Dawid, brak informacji o rodzicach
matka: (...) Maria /dane matki i jej rodziców nieczytelne/, rodzice z Czystopadów
dane rodziców chrzestnych nieczytelne
numer domu: Milno 57

51.
dziecko: Michalski Jan
ojciec: Michalski Bazyli, brak informacji o rodzicach
matka: Kulczyńska Eudoksja, córka Teodora i Marii z domu Sereteckiej
rodzice chrzestni: Janów Ignacy i Gamalewicz Anastazja, oboje z Milna
numer domu: Milno ???

52.
dziecko: Petryk Jan
ojciec: Petryk Michał, syn Grzegorza i Feuronii z domu Łoik
matka: Kusznieryk Katarzyna, córka Szymona i Praksedy z domu Syryj (córki Mikołaja i Eudoksji)
rodzice chrzestni: Syryj Potapiusz i Petryk Maria, oboje z Milna
numer domu: Milno 68

53.
dziecko: Wojcieszyn Paraskewa
ojciec: Wojcieszyn Mikołaj, brak informacji o rodzicach
matka: Domarecka Maria, córka Michała i Kseni
rodzice chrzestni: Darmohraj Józef i Botiuk Maria, oboje z Milna
numer domu: Milno 128

54.
dziecko: (...) Katarzyna /nazwisko nieczytelne/
ojciec: imię i nazwisko ojca nieczytelne
matka: Syrotiuk Maria(?), córka Jana(?) i Marii z domu Worotniak(?)
dane rodziców chrzestnych nieczytelne
numer domu: Milno 158?

55.
dziecko: Łucyk Barbara
ojciec: Łucyk Bazyli, brak informacji o rodzicach
matka: Buła Ksenia, córka Stefana i Barbary z domu Szkorupa
rodzice chrzestni: Szkorupa (...) /imię nieczytelne/ i Łucyk Maria, żona Łukasza, oboje z Milna
numer domu: Milno 116

56.
dziecko: Suchecka Anna
ojciec: Suchecki Jan, brak informacji o rodzicach
matka: Myćków(?) Krystyna, córka Pawła i Anastazji z domu Kumanicki(?), rodzice z Kozyny(?)
rodzice chrzestni: Mełnyk Michał i Glińska Barbara, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 120?

57.
dziecko: Botiuk Mikołaj
ojciec: Botiuk Józef, brak informacji o rodzicach
matka: Dec Maria, córka Jana i Katarzyny z domu Olejnik
rodzice chrzestni: Mykietów Jakub i Gaździcka Tekla, żona Józefa, oboje z Milna
numer domu: Milno 190

58.
dziecko: Glińska Anna
ojciec: Gliński Ludwik, cieśla w Milnie, brak informacji o rodzicach
matka: Łotocka Aleksandra, córka Grzegorza i Marii z domu Mełnyckiej, rodzice z Iwaczowa
rodzice chrzestni: Piotr Gabriel (lub Gabriel Petruś, niejasny zapis), kowal w Milnie i Kozak Pelagia, żona Aleksego, oboje z Milna
numer domu: Milno 76

59.
dziecko: Łucyk Anna
ojciec: Łucyk Joachim, syn Grzegorza i Eudoksji
matka: P(...) Teodozja /nazwisko nieczytelne/, córka Mikołaja i Praksedy z domu Paulików (córki Michała i Katarzyny), rodzice z Blicha
rodzice chrzestni: Perik Jan i Parij Maria, oboje z Blicha
numer domu: Milno 44

60.
dziecko: Paszkowicz Bazyli
ojciec: Paszkowicz Eliasz, brak informacji o rodzicach
matka: Ołeniuk Anna, córka Jakuba i Marii z domu (...) /nazwisko nieczytelne/
dane rodziców chrzestnych nieczytelne
numer domu: Milno ???

61.
dziecko: Suchecka Barbara
ojciec: Suchecki Andrzej, syn Aleksego i Barbary z domu Brychowski(?)
matka: Bezkorowajny Maria, córka Michała i Marii z domu Łoik
rodzice chrzestni: Marcias Michał i Petryk Maria, żona Jana, oboje z Milna
numer domu: Milno 111ROK 18761.
dziecko: Sauter(?) Katarzyna
ojciec: Sauter(?) Józef, syn Jana i Marii
matka: (...) Anna /nazwisko nieczytelne/, córka Jana i Marii z domu Pasternak, rodzice z Wertełki
rodzice chrzestni: Krąpiec Antoni i Dynysiuk Katarzyna, żona Ignacego, oboje z Milna
numer domu: Milno 172

2.
dziecko: Dżul Anastazja
ojciec: Dżul Kornel, syn Jana i Barbary
matka: Szczerbyna Aleksandra, córka Jana i Marii z domu Łucyk
rodzice chrzestni: Zając Antoni(?) i Kozak Maria, żona Antoniego, oboje z Milna
numer domu: Milno 95

3.
dziecko: Szkorupa Gabriel
ojciec: Szkorupa Jan, syn Pawła i Marii z domu Bukało
matka: Sysak Eufrozyna, córka Aleksego i Marii z domu Marciasz
rodzice chrzestni: Sysak Piotr i Petryk Katarzyna
numer domu: Milno 106

4.
dziecko: Petryk Bazyli
ojciec: Petryk Erazm, syn Ignacego i Agafii z domu Buła
matka: Kołodyńska Julia, córka Kondrata i Anny z domu Wojcieszyn
rodzice chrzestni: Petryk Jan i Marcias Anastazja, oboje z Milna
numer domu: Milno 132

5.
dziecko: Kozak Tatiana
ojciec: Kozak Bazyli, syn Antoniego(?) i Anny domu Łoik
matka: dane matki nieczytelne
dane rodziców chrzestnych nieczytelne
numer domu: Milno 114

6.
dziecko: Demczyn Jakub
ojciec: Demczyn Bazyli, syn Filipa i Tekli z domu Sysak (córki Teodora i Makryny)
matka: Nimczuk Magdalena, córka Jana i Praksedy z domu Bucher (córki Teodora i Ewy)
rodzice chrzestni: Kołodyński Grzegorz i Łucyk Helena, żona Eliasza, oboje z Milna
numer domu: Milno 56

7.
dziecko: Łucyk Sabbat Grzegorz (dwojga imion)
ojciec: Łucyk Jan, syn Jana i Tatiany z domu Ołeniuk, młynarz w Milnie
matka: Nuss Chrystyna Anna, córka Józefa, urzędnika(?) /nieczytelne słowa/ związanego z tytoniem i Anny z domu Engel, rodzice ze Lwowa
rodzice chrzestni: Bodnar Sabbat i Kusznieryk Justyna, oboje z Milna
numer domu: Milno 210

8.
dziecko: Audykowicz Grzegorz
ojciec: Audykowicz Mateusz, syn Andrzeja i Tatiany
matka: Wojcieszyn Tekla, córka Jana i Katarzyny z domu Chołodzian(?)
rodzice chrzestni: Rudakiewicz Julian z (...) /miejscowość nieczytelna/ i Ołeniuk Anna, żona Mateusza z Milna
numer domu: Milno 82

9.
dziecko: Wojcieszyn Katarzyna
ojciec: Wojcieszyn Mikołaj(?), syn Stefana i Anny z domu Syryj
matka: Denysiuk Maria(?), córka Grzegorza i Kseni z domu Bezkorowajny
dane rodziców chrzestnych nieczytelne
numer domu: Milno 119

10.
dziecko: Kozak Katarzyna
ojciec: Kozak Bazyli, syn Grzegorza i Praksedy z domu Wojcieszyn
matka: Petruś Feuronia, córka Daniela i Anny z domu Denysiuk (córki Grzegorza i Katarzyny)
rodzice chrzestni: Domarecki Dawid i Kołodyńska Katarzyna, zona Jakuba, oboje z Milna
numer domu: Milno 235

11.
dziecko: Semczyszyn Anastazja
ojciec: Semczyszyn (...) /imię nieczytelne, być może Dionizy/, syn Andrzeja(?) i Pelagii z domu Denys (córki Jana)
matka: Ilkiewicz Barbara, córka Łukasza i Ewy z domu Łoik (córki Bazylego i Ewy)
rodzice chrzestni: Bezkorowajny Grzegorz i Dynysiuk Maria, żona Jakuba, oboje z Milna
numer domu: Milno 5

12.
dziecko: Łucyk Katarzyna
ojciec: Łucyk Andrzej, syn Konstantyna i Ewy z domu Iwanczyszyn
matka: Szkorupa Zofia, córka Konstantyna i Anastazji z domu Wasylciów
rodzice chrzestni: Darmohraj Józef i Petryk Katarzyna, żona Michała, oboje z Milna
numer domu: Milno 73

13.
dziecko: Zaleski Szymon
ojciec: Zaleski (...) /imię nieczytelne/, syn Teodora(?) i Marii z domu (...) /nazwisko nieczytelne/
matka: Petryk (...) /dane matki i jej rodziców nieczytelne/
dane rodziców chrzestnych nieczytelne
numer domu: Milno 98?

14.
dziecko: Zaleska Anna
ojciec: Zaleski Justyn, syn Tymoteusza i Tekli z domu Bodnar (córki Aleksego i Eufemii)
matka: Łucyk Maria, córka Bazylego i Anastazji z domu Buła (córki Szymona i Anny)
rodzice chrzestni: Romanów Sabbat i Mykietów Maria, żona Nicetasa, oboje z Milna
numer domu: Milno 12?

15.
dziecko: Dżul Maria
ojciec: Dżul Potapiusz, syn Jana i Barbary z domu Romanów
matka: Pacian Maria, córka Pawła i Marii z domu Matwijiszyn
rodzice chrzestni: Gliński Jan i Michalska Eudoksja, żona Bazylego, oboje z Milna
numer domu: Milno 95

16.
dziecko: Darmohraj Mikołaj
ojciec: Darmohraj Józef, syn Jakuba i Marii z domu Ilkiewicz
matka: Serotiuk Anastazja, córka Jana i Marii z domu Worotniak
rodzice chrzestni: Syrotiuk Józef i Szkorupa Anastazja, wdowa po Konstantynie, oboje z Milna
numer domu: Milno 71

17.
dziecko: Kulczyńska Maria
ojciec: Kulczyński Stefan, syn Stefana i Heleny z domu Janów (córki Tomasza)
matka: Klepacz Dominika, córka Grzegorza i Anastazji z domu Worotniak
rodzice chrzestni: Janów Ignacy i Gamalewicz Anastazja, żona Mikołaja, oboje z Milna
numer domu: Milno 32

Uwaga: Nasze kopie urywają się na 13 lutego 1876. Brak reszty roku 1876, liczba stron i ilość chrztów nieznana.
Uwagi techniczne:

1. Dane osób są takie, jak w oryginale (lub jak udało nam się je odczytać). Więc będą tam błędy z epoki.

2. Jakość techniczna kopii, z których korzystaliśmy przy sporządzaniu niniejszej kwerendy, nie była najlepsza. Wiele fragmentów nieczytelnych. Wszystkie nazwiska czy słowa, których transkrypcji nie jesteśmy na 100% pewni, są zaznaczone znakiem zapytania.